Hasznos linkek

Videótár

Kövess minket a Facebookon!


2015.08.11.

FELHÍVÁS

A termelői szövetkezés-együttműködés gazdasági és társadalmi feltételeiről, valamint annak akadályairól a magyar agrárgazdaságban címmel felmérést indít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésben az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság- Tudományi Intézetével.

A felmérés célja, hogy választ kapjunk, vajon tagjaink készen állnak-e együttműködések kialakítására és azok sikeres működtetésére? Képesek lesznek-e széles körben alkalmazni a legújabb együttműködési formákat, ezáltal hatékonyan versenyezve európai uniós társaikkal? Szeretnének-e élni a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program által támogatott együttműködési lehetőségekkel?
A jelenlegi együttműködési formákat jellemző helyzet minél átfogóbb megismerése érdekében két kérdőívet állítottunk össze. Az egyik kérdőív a termelői együttműködéseket, míg a másik az azokat segítő szervezeteket, integrátorokat vizsgálja.

A kérdőívek kitöltésére 2015. július 1. és augusztus 31. között van lehetőség elektronikus formában a www.nak.hu weboldalunkon.

A kérdőív kitöltése önkéntes és névtelen, a benne szereplő adatok csak kutatási célokat szolgálnak. Azokba – válaszadóra visszaazonosítható módon – harmadik fél nem nyer betekintést.
A NAK a vidékfejlesztési referensi hálózatán keresztül segíti a termelőket a kérdőívek kitöltésében. Amennyiben nem tudja elektronikusan kitölteni a kérdőívet, azt papír alapon is megteheti, melyhez a kérdőíveket a falugazdász irodákban veheti át.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elkötelezett abban, hogy elősegítse Magyarországon egy új, sikeres szövetkezeti-termelői integrációs modell kialakulását és ehhez partnerségre hívja valamennyi tagját.

Kérjük, járuljon hozzá Ön is a kutatás eredményességéhez és a közös sikerhez!

Együttműködését megköszönve és bízva a magyarországi termelői együttműködések sikeres jövőjében.

 

Termelői együttműködések felmérése a kamarai tagság körében:

http://www.nak.hu/hu/tefktk

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése:

http://www.nak.hu/hu/tesszf

 

2014-2020-as Vidékfejlesztési Program


2015.08.11.

Tájékoztatjuk Tisztelt Honlaplátogatóinkat, Ügyfeleinket és Projektgazdáinkat, hogy az Európai Bizottság hivatalosan 2015. augusztus 10-én elfogadta Magyarország 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programját!

http://ec.europa.eu/…/country-f…/hu/factsheet-hungary_hu.pdf

 


2015.07.30.

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló
89/2015. (VII. 29.) számú MVH Közlemény.

A közlemény és mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

letöltés

Rendeletmódosítás!!!


2015.07.23.

Tisztelt pályázók!

Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról

valamint

a Miniszterelnökséget vezető miniszter 35/2015. (VII. 22.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet módosításáról.

34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet módosítja a:

– a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletet

– a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.)
VM rendeletet

– a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendeletet

– a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendeletet

– a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendeletet

– a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.)
VM rendeletet.

A 34/2015. (VII. 22.) MvM és a 35/2015. (VII. 22.) MvM rendeletek az alábbi linkre kattintva érhetőek el:  Letöltés

 


2015.07.20.

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló LEADER jogcímek (ideértve a 99/2012. (IX.25.) VM rendelet szerinti Nemzetközi együttműködés; a 11/2013. (III.5) VM rendelet szerinti Térségek közötti együttműködés és a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján 2013-ban benyújtott LEADER támogatási kérelmeket) esetén a projektek megvalósításának végső határideje 2015.07.31-én jár le.

A véghatáridőt követően megvalósult beruházási elemeket és kiegyenlített számlákat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak nem áll módjában elfogadni. Tekintettel a határidő közelségére kérjük, hogy a projekje(i) megvalósítását fejezze be és a (utolsó) kifizetési kérelmét/eit lehetőség szerint minél előbb nyújtsa be. Kérjük, hogy (utolsó) kifizetési kérelme(ik) benyújtását ne halogassák, hogy szükség esetén ki tudják használni az időszakon belüli többszöri benyújtás, valamint az esetleg szükséges korrekció, módosítás lehetőségét.

A kifizetési kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, 2015.08.31-ig lehet benyújtani.

2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelem nem nyújtható be és a már benyújtott kérelmek sem módosíthatóak!

 

 


2015.07.14.

Tisztelt pályázók!

Megjelent a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 25/2015. (VII.13.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel (továbbiakban: Rendelet) szabályozott, az egyes beszerezni kívánt gépjárműtípusok módosításáról:

http://umvp.kormany.hu/download/e/29/01000/IHk_2015_025_(VII_13)_IHkozlemeny.pdf

Visszanyerte eredeti állapotát a bakonyszentlászlói templom


2015.06.26.

Bakonyszentlászló Evangélikus Templom4Bakonyszentlászló Evangélikus Templom3Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzése  jogcím keretében a Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség 19.140. 227 Ft támogatásban részesültünk.

A Magyarországi Evangélikus Egyház ezt az összeget egészítette ki 1.000.000 Ft-tal, hogy a benyújtott projekt  teljes egészében valósulhasson meg.

A veszprémi egyházmegye területéhez tartozó Bakonyszentlászlón található az egyik legrégebbi evangélikus templom. A mintegy nyolcszáz éves épület a most befejeződött felújításnak köszönhetően nyerhette vissza eredeti formáját.

Bakonyszentlászló Evangélikus Templom2 A támogatásból megtörtént a bakonyszentlászlói evangélikus templom kertjének helyreállítása. A munka a korábbi kerítés, lépcső bontását, a középkori körítőfal  helyreállítását, 162 m2 terméskő burkolatot, a terep
rendezését, valamint 1053 db növény ültetését, 886 m2 füvesítést tartalmazta. Megtörtént a templom külső és belső világításának felújítása, a karzatoszlop és a templom homlokzatán található kőtábla restaurálása.

Ezért adott hálát a gyülekezet 2015. május 30-án, szombaton délután. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiábanBakonyszentlászló Evangélikus Templom1Polgárdi Sándor esperes és Szakos Csaba helyi lelkész működött közre.

Új vendégház Bakonypéterden


2015.06.15.

Vackor4Bakonypéterden 2015. június 12-én átadásra került a felújított Vackor Vendégház, melynek köszönhetően fejlődött a település turisztikai infrastruktúrája.

A korábbi, leromlott épület felújításával átrendeződtek a belső terek, melyek új, szigetelt padozatot és falburkolatot kaptak.

Vackor2

 

A biztonságos fatüzelésű fűtéshez cserépkályha és új kémények épültek. Megtörtént a külső-belső nyílászárók cseréje, újra kiépítésre került a víz és villanyhálózat.

 

Vackor3Az utcafronti részen került kialakításra egy apartman: két szoba,konyha, étkező fogadótér, hozzátartozóan fürdő, wc kialakítással. Külön épületegységet képez a kialakított további két vendégszoba, amely az apartmannal együtt összesen 8 fő számára nyújt kényelmes szálláslehetőséget.

 

A Projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg. A támogatás mértéke: 13.248.582 Ft.

 

Határidőmódosítások!!!


2015.06.10.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, partnereinket, honlaplátogatóinkat, hogy megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról.

A rendelet az alábbi linkre kattintva érhető el:

Letöltés

Határidőmódosítások!!!


2015.05.29.

Tájékoztatjuk tisztelt honlaplátogatóinkat, hogy megjelent a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 23/2015. (V. 29.) számú Közleménye az EMVA
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletekben írt projektmegvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidők meghosszabbításáról. 

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 23/2015. (V. 29.) számú Közleménye az alábbi linken érhető el:

http://umvp.kormany.hu/download/5/67/f0000/IHk_2015_023_(V_29)_IHkozlemeny.pdf