Hasznos linkek

Videótár

Kövess minket a Facebookon!


2015.05.14.

Névtelen Névtelen1

Példás összefogás eredményeként megáldásra és átadásra került a Bakonypéterdi Multifunkciós Ház


2015.05.12.Péterd_2

Péterd_72015. május 10-én Dr. Várszegi Asztrik Pannonhalmi Főapát megáldotta, és a bakonypéterdi közösség részre átadta az Európai Unió és Magyarország kormány által a Darányi Ignác Terv keretében 32.261.412 Ft támogatásból megvalósult Bakonypéterdi Multifunkcionális Házat.

A fejlesztés eredményeként a korábban rossz állapotban lévő, régóta nem lakott plébániaépületet egy többfunkciós térként használhatja a plébániai- és faluközösség. Az épület teljes felújításával olyan korszerű, a mai igényeknek is megfelelő közösségi teret alakítottak ki, ahol a lelkipásztor – a hívőkkel és a szolgálattevőkkel együtt – tudatos, szisztematikus közösségépítő, lelkipásztori- lelkigondozói- és szociális-karitatív feladatokat láthat el.

A felújítással folyamatosan és több irányból (gyerekek, kamaszok, aktív- és időskorúak) érkező igényekre szeretnének válaszolni egy korszerű, ízléses közösségi tér kialakításával. A Közösségi tér felújításával alkalmas helyszínt biztosítanak az egyházközség hitélettel kapcsolatos tevékenységeihez, mint például téli időben istentisztelet, imaóra tartására, hittanórák, katekézisek, bibliakör alkalmakra.

 

Péterd_9Az épületben kap helyet a település könyvtára. Ez a funkció magába foglalja kiállítások megszervezését, előadói estek megszervezését és lebonyolítását valamint internetes hozzáférés biztosítását bármely korosztály számára.
Helyszínt biztosítanak közösségépítő tevékenységeknek, mint például kulturális és konferencia-programok megvalósítására, kóruspróbák, szeretetvendégségek megrendezésére valamint kézműves foglalkozások, játszóházak, napközis gyermektábor-rendezvények megvalósítására.Péterd_11

A helyi civil szervezetek (pl.: helyi polgárőr-egyesület, sportkör, nyugdíjas klub valamint „Baba-mama” klub) alkalmainak megtartása is lehetségessé válik.Közgyűlés!!!


2015.05.11.

  A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2015. május 18-án 1700 órakor (hétfő) közgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: 9121 Győrszemere, Posta u. 5. (Sportcsarnok)

Regisztráció: 1630 órától.

Napirend

  1. A 2014. évi éves beszámoló elfogadása (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés)
  2. Beszámoló a Pannónia Kincse LEADER Egyesület által támogatott pályázatokról, valamint az Egyesület tevékenységéről 2014. évben
  3. Döntés a kilépést jelző tagok kiléptetéséről, új tagok felvételéről.
  4. Egyéb aktuális kérdések

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor 2015. május 18-án 1730 órakor a meghívóban kiküldött eredeti napirendi pontokkal és helyszínen, ami a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 


2015.04.07.

Falubusz pályázat – 2. célterület felfüggesztése

Forráskimerülés miatt zárult a benyújtás a tanyabusz pályázat 2-es célterületén. A nagy érdeklődés miatt a támogatási igény meghaladja a jogszabályban előirányzott keretösszeget, ezért az Irányító Hatóság a 12/2015.(V. 7.) számú Közlemény alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcím 2. célterületére vonatkozóan a mai napon 11 óra 15 perctől felfüggesztette a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét. Bővebb tájékoztatás az alábbi közleményben olvasható: http://umvp.kormany.hu/…/IHk_2015_012_(V_07)_IHkozlemeny.pdf

 


2015.05.05.

Névtelen Névtelen1

 

Falubusz pályázat módosítás


2015.04.30.

Tisztelt honlaplátogatónk!

Tájékoztatjuk, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet

módosításával kapcsolatos 8/2015 (IV. 30.) számú Irányító Hatósági Közlemény.

 Főbb változások:

Támogatás mértéke:

a) terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb

5.000.000 forint;
b) mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint

8.000.000 forint;
c) mikrobusz II. esetében legfeljebb

10.000.000 forint.

Támogatási kérelem benyújtása:

 2015. május 7-én 8 órától forráskimerülésig,
de legkésőbb 2015. május 18-án 18:00 óráig lehet benyújtani.

A közlemény az alábbi linken megtalálható:

http://umvp.kormany.hu/download/1/01/f0000/IHk_2015_008_(IV_30)_IHkozlemeny.pdf

 

Lezárult a „Tápi parasztház turisztikai célú fejlesztése” című projekt.


2015.04.25.

Átadták Tápon a helyi és térségi turisztikai igények (falusi életmód bemutatása) és adottságok alapján megvalósított beruházást. 1A2 fejlesztésnek köszönhetően az ideérkező vendégek gazdagabban feltöltődve térhetnek haza. Partnerség fejlődik, hálózatosodás alakul ki, a turisztikai hálózat erősödik.

 

A projekt hozzájárul a térség gazdasági fejlődéséhez, mivel a térségben jövedelmet termel, más vállalkozásnak is árbevételt generál és hozzájárul egy alternatív megélhetési mód kialakításához. A szférák közötti kapcsolat erősödik a helyi önkormányzattal (Nyalka, Táp), térségi vállalkozókkal, civil szervezettel történő együttműködéssel.

 

A térségbe látogatókat szélesebb körű szolgáltatásokkal látják el, elősegítve a turisztikai szolgáltatások összehangolását. A foglalkozásokkal a népi kultúra értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása történik. A népművészet és néphagyomány iránt érdeklődő vendégek “hazatérnek”. A településkép vonzóbbá válik. Megnő a térségben eltöltött vendégéjszakák száma.

3


 


2015.04.24.

Névtelen

 


2015.04.24.

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Felhívjuk figyelmét, hogy megjelent 55/2015. (IV. 24.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről!

A közlemény és mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk552015


2015.04.24.

3