Hasznos linkek

Videótár

Kövess minket a Facebookon!

Helyi Bíráló Bizottsági döntés a Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése c. pályázati felhívás kapcsán


2019. szeptember 6.

Tisztelt Pályázók!

A Pannónia Kincse Leader Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága (HBB) Horváth Gyula elnökletével újabb LEADER intézkedéshez kapcsolódóan ülésezett: az intézkedés célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pannónia Kincse Leader Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága a mai napon 277.360.172 Ft támogatásról döntött a Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok kapcsán.

A Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezete a HBB döntését követően a pályázatokat átadja végső jogosultsági ellenőrzésre a Magyar Államkincstár részére, mely megtörténte után a Magyar Államkincstár fogja a Támogatói Okiratokat megküldeni a nyertes pályázók részére.

Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a LEADER helyi felhívások kapcsán lehetőség van előleg- és kifizetési kérelem benyújtására, melyhez a segédletek az alábbi linken érhetőek el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5746072/tajekoztatok.

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!


 

LEADER Projektátadó Győrasszonyfán


2019.08.10.

Átadásra és felszentelésre került a 2014-2020-as időszak első LEADER projektje.

Győrasszonyfán a Szűz Mária Neve Plébánia pályázott sikerrel és nyert támogatást keresztúti ólomüvegezett stációképek felállítására és a Golgota megújítására. Az új turisztikai attrakció  szemléletesen ábrázolja a Jézus által megtett utolsó út (keresztút) 14 jelenetét. A keresztút ilyen formájú szemléletes megjelenítése egy olyan ájtatosság, aminek segítségével a keresztény hívek Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének eseményein elmélkedhetnek, átélhetik azt, és nemcsak a helyi gyülekezet tagjai, hanem a térségbe látogató turisták számára is vallási hitéleti élményt biztosít, a település vonzerejét pedig növeli.

A projekt eredményeként Győrasszonyfa és térsége egy új turisztikai attrakcióval gazdagodik, amely hozzájárul a település és az egész térség idegenforgalmi potenciáljának erősödéséhez, a településen már meglévő vallási turizmus növekedéséhez, és a helyi közösség hitéletének kiteljesedéséhez. A 14 stációképpel szegélyezett keresztút szemléletes bemutatása Magyarországon ebben a formában egyedi, hasonló ólomüvegezett stáció még nem készült.

Az elkészült stációt ünnepélyes keretek között  Hortobágyi T. Cirill Pannonhalmi Főapát szentelte fel, Horváth Gyula, a Pannónia Kincse Leader Egyesület Elnöke, Dr. Fürjes Zoltán az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár és Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnöke adták át.

68493950_2106378763004479_6717562574474313728_n


 

Előlegigénylés

2019.08.012.

Tisztelt nyertes pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a LEADER helyi felhívások kapcsán lehetőség van előleg- és kifizetési kérelem benyújtására, melyhez a segédletek az alábbi linken érhetőek el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5746072/tajekoztatok.

 

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!

Közgyűlés meghívó


 

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2019. május 22-én 1700 órakor (szerda)

KÖZGYŰLÉST

tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Szolgáltatóház Koroncó

(9113. Koroncó, Rákóczi u. 46.)

Regisztráció: 1630 órától.

Napirend:

  1. Szakmai és pénzügyi beszámoló a Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2018. évi munkájáról, elért eredményekről, könyvvizsgálói jelentés – Németh Tamás munkaszervezet vezető, Vass László könyvelő, és Nemes Jánosné Könyvvizsgáló
  2. Beszámoló a gazdaságfejlesztés körében lezárt pályázatokról valamint a folyamatban lévő Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című pályázati felhívásról. Döntés a fel nem használt fejlesztési források felhasználásáról.
  3. A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása
  4. Tisztújítás az elnökségben Illés Tamás lemondását követően
  5. A Pannónia Kincse LEADER Egyesület jövőképe
  6. Egyéb felmerült kérdések

 Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor 2019. május 22-én 1705 órakor a meghívóban kiküldött eredeti napirendi pontokkal és helyszínen, ami a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

2019. május 9.

 

Megjelenésére feltétlenül számítva, maradok tisztelettel:

Horváth Gyula

PKLE elnök s.k.


 

Módosult a Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése című pályázati felhívásunk


2019.04.17.

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. január 30-án módosult a Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése című pályázati felhívásunk.

A módosítás a pályázati felhívást az alábbi pontokban érinti:

 

“4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2019.04.15 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.03.05

2018.06.05

2018.12.31

2019.01.31

2019.05.31″

 

A pályázati felhívások és mellékleteik az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, hogy mindig a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!


 

Módosult a Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése című pályázati felhívásunk


2019.01.30.

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. január 30-án módosult a Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése című pályázati felhívásunk.

A módosítás a pályázati felhívást az alábbi pontokban érinti:

“Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

a Helyi Akciócsoport(a továbbiakban: HACS) által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 100000 – 500000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig”

“4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2019.04.15 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.03.05

2018.06.05

2018.12.31

2019.01.31

2019.04.15″

5.3. A támogatás mértéke, összege Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100000 Ft, maximum 500000 Ft”

A pályázati felhívások és mellékleteik az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, hogy mindig a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!


 

karacsony

Elektronikus iratok címzésének módosulása


2018.10.31.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink, projektgazdáink figyelmét, hogy a Magyar Államkincstár, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős szerv, a jogszabályi feltételeknek eleget téve, az elektronikus ügyintézésben részt vevő gazdálkodó szervezetek részére a kiküldendő iratokat a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §-a alapján létrehozott Cégkapus tárhelyre küldi a jövőben.

A természetes személyeknek, illetve meghatalmazottaknak továbbra is az Ügyfélkapus tárhelyre küldjük az iratokat.

Kérjük, figyeljenek a változásra!

Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete


 

Három új vidékfejlesztési pályázatot jelentetett meg az Agrárminisztérium


2018.10.31.

A rendelkezésre álló vidékfejlesztési források mentén, összesen mintegy 63 milliárd forint keretösszeggel, három új pályázati felhívást jelentetett meg az Agrárminisztérium. A pályázati lehetőségek az élelmiszer-feldolgozás és a borászat, az ökológiai gazdálkodás, valamint a kiskérődző-tejágazat szerkezetátalakításának támogatását szolgálják.

A most megjelent felhívások közül újabb, mintegy 12 milliárd forint keretösszegű pályázati kiírással számolhatnak az ökológiai gazdálkodást folytatók. 2016-ban ezen a területen már születtek támogatói döntések, akkor az Irányító Hatóság közel 2200 kérelmet támogatott, 62 milliárd forint összegben.

A kiskérődző-tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásra mintegy 680 millió forintot csoportosított át a tárca, melynek célja a juh- és kecskeágazat helyzetbe hozása. Mindkét vidékfejlesztési pályázat esetében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. december 1-től nyílik lehetősége a gazdálkodóknak.

Az Agrárminisztérium az élelmiszeripar és a borászat számára is megjelentetett egy újabb, 50 milliárd forint keretösszegű pályázatot, ami a mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló beruházások sikeres megvalósítását szolgálja. Az Irányító Hatóság a korábban megjelent vidékfejlesztési pályázatok keretében már közel 150 milliárd forint támogatás megítéléséről döntött az ágazati szereplők részére. A Vidékfejlesztési Program napokban megjelent új élelmiszeripari pályázatára 2019. január 2-től nyújthatók be a támogatási kérelmek.

A pályázati felhívások részleteiről ezen az oldalon tájékozódhatnak az érintettek.

(Forrás: AM Sajtóiroda, www.kormany.hu)


 

Módosult a Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése c. pályázati felhívás


2018.09.12.

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. szeptember 11-én módosult  „A Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” című pályázati felhívásunk. A módosítás a pályázati felhívást az alábbi pontokban érinti:

  1. “A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

(…)

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.11.15. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.04.20

2018.07.31

2018.09.15

2018.11.15″

A pályázati felhívások és mellékleteik az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, hogy mindig a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!