Hasznos linkek

Videótár

Kövess minket a Facebookon!


2012.02.06.

A vidékfejlesztési miniszter 3/2012. (I. 31.) VM rendelete az egyes agrártámogatási miniszteri rendeletek módosításáról

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12011.pdf

A rendelet többek között tartalmazza a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség időtartamát, mely 2012-ben február 13-tól  március 12-ig tart.

Amennyiben kérdésük van a monitoring adatszolgáltatással kapcsolatban, kérjük, keressenek bennünket bizalommal.

A témában hamarosan fórumot szervezünk.

PKLE Munkaszervezete


2012.01.03.

Tisztelt Pályázók!

A LEADER jogcímre beérkezett pályázatokhoz kapcsolódó hiánypótlások kiküldését megkezdtük.

A hiánypótlás teljesítéséhez a szükséges adatlapokat a 149/2011. (IX.20.) LEADER közlemény tartalmazza, melyet az alábbi linken találnak meg az MVH honlapján:

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1492011
PKLE Munkaszervezete


2011.12.22.

Tisztelt Ügyfeleink!

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület Munkaszervezete 2011. december 27-30. között 8-16 óráig érhető el a vezetékes és mobil telefonszámokon.

Amennyiben ebben az időszakban személyesen szeretnének velünk egyeztetni, kérjük, szíveskedjenek ezt telefonon vagy e-mailben előre jelezni.

Minden pályázónknak és partnerünknek boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

PKLE Munkaszervezete


2011.12.15.

Tisztelt Pályázók!

A Pannónia Kincse LEADER Egyesülethez 187 pályázat érkezett be a LEADER 2011. pályázati időszakban. Ezek célterületenkénti megoszlása a következő:

1 016 039 Kulturális, turisztikai és történelmi értékek bemutathatóvá tételének támogatása 16 db
1 016 053 Helyi és térségi hagyományőrző, kulturális és sporttevékenységek támogatása 40 db
1 016 060 Kalandpark, élménypark támogatása 3 db
1 016 077 “Szabadidő hasznos eltöltése” a PKLE területén 38 db
1 016 084 Multifunkciós szolgáltatóház kialakítása és képzések támogatása 6db
1 016 091 Helyi és térségi helyi termék paletta környezettudatos fejlesztése 10 db
1 016 107 A rendezvények szervezéséhez kapcsolódó mobil eszközök beszerzése 4 db
1 016 145 Helyi igényekre alapuló turisztikai kínálat fejlesztése és bővítése 17 db
1 016 152 A PKLE térségének népszerűsítésére irányuló kezdeményezések támogatása 12 db
1 025 888 Helyi és térségi civil szervezetek működéséhez és tevékenységeihez kapcsolódó kis értékű eszközbeszerzés támogatása 41 db

A pályázatok ügyintézését megkezdtük.

PKLE Munkaszervezete


2011.12.12.

Beszámoló a tényői Integrált Közösség és Szolgáltató Tér ünnepélyes átadásáról

2011 december 10-én adták át Tényőn az Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret, mely az egykori kultúrházból került kialakításra.

Az eredeti, 1930-as években terménytárolónak épült kultúrház műszaki állapota, alapterülete, elrendezése, felszereltsége nem tette lehetővé a mai kor követelményeinek megfelelő integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítását, ezért jelentős felújításra, bővítésre, berendezések, eszközök beszerzésére volt szükség. A fejlesztés során a 80 éves épület teljes külső-belső felújítására, korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére, akadálymentesítésére sor került. Az épület belső elrendezésében a többfunkciós térkihasználás kiemelt szerepet kapott. A tervezés és az építés során a környezetbarát, energiatakarékos megoldások alkalmazására törekedtünk. A fejlesztés célja egy olyan komplex, többfunkciós integrált közösségi és szolgáltató tér létrehozása és működtetése Tényőn, melynek eredményeként rendszeresen elérhetővé válnak a helyi lakosok életminőségét javító szolgáltatások.

Az ünnepélyes eseményen megjelent többek között Varga Gábor, Tényő község polgármestere, Dr. Horváth Orsolya korábbi és Vehrer Ferencné jelenlegi jegyző asszony, Kara Ákos országgyűlési képviselő úr, a Tényőért Közalapítvány kuratóriumának tagjai, Nyáriné Sulyok Renáta projektmenedzser, a település intézményeinek megjelent dolgozói, a szomszédos települések polgármesterei, Németh Csaba tervező, Áder László műszaki ellenőr, a kivitelezést végző cég képviselői, az egyházak képviselői, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megjelent munkatársai, a Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezetének munkatársai, a helyi civil szervezetek képviselői, a hatóságok és a partnerszervezetek képviselői, valamint a sajtó és a média munkatársai.

A polgármester úr nyitó beszédében üdvözölte a megjelenteket és beszélt a beruházás fontosságáról, valamint arról, mit jelent a település életében az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér létrehozása.

Ezt követően Bach: D- moll trio szonáta 1. tételét hallgathatták meg a tisztelt jelenlévők Kretzné Budaker Dóra fuvola előadásában, akit zongorán kísért férje, Kretz István.

Majd Kara Ákos, országgyűlési képviselő úr tartotta meg ünnepi beszédét, melyet a Tényői Dalkör műsora, majd a beruházás során kiváló munkát végzők emlék plakettel való kitüntetése követett.

Az ünnepség második felében Fodróczy Kálmán, Tényő község plébánosa, Nagy László volt tényői káplán és Karsay Lajos evangélikus lelkész szentelték fel az épületet, majd mondtak áldást a beruházásra. Ez után Varga Gábor, Tényő Község Polgármestere és Kara Ákos, a település országgyűlési képviselője a nemzeti színű szalag átvágásával szimbolikusan megnyitotta az épületet a település lakossága számára. Illetve a kivitelező cég képviselője jelképesen átadta az épület kulcsát a polgármester úrnak.

Az átadó ünnepség a Tényői Dalkör által előadott Örömódával zárult.


2011.12.07.

ELNÖKSÉGI KÖZLEMÉNY

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület Elnöksége az alábbi közleményt adja ki:

A leaderpkle@gmail.com e-mail címről 2011. december 5.  és 6. napján hozzánk érkezett levelek ügyét a PKLE Elnöksége 2011. december 6. napján rendkívüli ülés keretében megtárgyalta. Az Elnökség a levelek tartalmát egyöntetűen elutasította és felhatalmazta Horváth Gyula Elnököt a rendőrségi feljelentés megtételére. A feljelentés a levelek ismeretlen írója ellen a mai napon megtörtént.

PKLE Elnöksége

Győr, 2011. december 7.


2011.12.07.

MEGHÍVÓ

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ünnepélyes átadása

A Tényőért Közalapítvány nevében tisztelettel meghívjuk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósult Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ünnepélyes átadására.

Helyszín: 9111 Tényő, Győri út 57.

Időpont: 2011. december 10. 10 óra

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Meghívó letöltése

Tényőért Közalapítvány

Tényő Község Önkormányzata


2011.11.25.

A vidékfejlesztési miniszter 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete …..az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

 § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-tõl december 5-én 18 óráig –, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási időszaknak minősül – elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.”


2011.11.24.

November 29. és december 5. között lehet beadni a LEADER pályázatokat!

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) soron kívül módosította a LEADER pályázatok beadásáról szóló rendeletet, hogy azok is benyújthassák kérelmeiket, akik az elektronikus rendszer túlterheltsége miatt november 15-én ezt nem tudták megtenni. November 29. és december 5. között 7 napjuk lesz az érintetteknek a pályázatok feltöltésére.

A LEADER pályázatokat szeptember 30. és november 15. között kizárólag elektronikusan lehetett benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A hivatal elektronikus rendszerébe szeptember 30-tól november 14-ig 1984 darab pályázatot töltöttek fel, míg az utolsó 24 órában 5572 pályázat érkezett. A túlterhelés miatt a rendszer lelassult, ez okozhatott problémát a kérelmek beadásakor.

A rendeletmódosítás lehetővé teszi, hogy azok is beadhassák a pályázataikat, akiknek az utolsó napon ez nem sikerült.

A LEADER Program gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldását segíti a Helyi Akciócsoportok támogatásával, akik maguk dönthetnek arról, milyen fejlesztéseket kívánnak megvalósítani.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)


2011.11.22.

Figyelemfelhívás az EMVA-ból társfinanszírozott beruházási támogatást igénylő ügyfelek részére


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2010. december 23-án hatályba lépett módosítása az EMVA-ból támogatott egyes jogcímek kapcsán bevezette az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot, amely az egyes, érintett ügyfelek esetében 2011 augusztusától folyamatosan jár le.

A fentiek értelmében, általános szabályként, a jogszabályban meghatározott kivétellel, az első kifizetési kérelmet – amelyben jóváhagyott nem egyéb elszámolható kiadásnak minősülő tétellel is el kell számolni – a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat kézhezvételétől számított kilenc hónapon belül kell benyújtani. Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtására megállapított határidő leteltekor kifizetési kérelem benyújtási időszak nincs megnyitva, akkor a kérelmet a megelőző kifizetési kérelem benyújtási időszakban szükséges benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabályban meghatározott ezen feltétel akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a határidőben beadott kifizetési kérelem legalább részben jóváhagyásra kerül. A szabály a beruházások ütemesebb megvalósítását szolgálja, és betartása kiemelten fontos, mivel elmulasztása komoly jogkövetkezményeket von maga után.

Az előírás mindazon ügyekre vonatkozik, amelyekben 2010. december 23-át követően emelkedett jogerőre a támogatási döntés.

Figyelem! Egyes jogcímrendeletek ettől eltérő időszakról is rendelkezhetnek, így mindenképpen szükséges az adott intézkedésre vonatkozó jogi háttér, illetve a kapcsolódó MVH közlemény alapos áttanulmányozása.