Hasznos linkek

Videótár

Kövess minket a Facebookon!

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a LEADER helyi pályázati felhívások megjelenéséről


2017. október 30.

A LEADER helyi pályázati felhívások megjelenése a mai naptól megkezdődik. A felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el, az alábbi linken:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok (Az ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA gombra kattintva a Pannónia Kincse Leader Egyesületet kiválasztva tölthetőek le pályázati felhívásaink)

A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében november és december hónapokban tájékoztató fórumokat szervezünk, melyek időpontjáról később honlapunkon adunk tájékoztatást.

Természetesen van lehetőség személyes konzultáción való részvételre az egyesület irodájában. Ebben az esetben kérem, hogy egyeztessen időpontot a munkaszervezet tagjaival az alábbi elérhetőségeken:

Németh Tamás munkaszervezet vezető nemeth.tamas@pkle.hu 30/758-9815
Eszesné Takács Szilvia projektvezető eszesne.szilvia@pkle.hu 30/758-9817
Szabó Anita projektvezető szabo.anita@pkle.hu 30/758-9816

 


meghívóGyőrszemere

2017.10.17.


 


Meghívó GYőr

2017.10.16.


 


Névtelen

2017.10.12.


 


Meghívó

2017.09.29.


 


Tisztelt honlap látogatónk!

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület Téten, Börcsön és Pannonhalmán fórum keretében mutatta be a Pannónia Kincse LEADER Egyesület által 2014-2020-as időszakban meghírdetésre kerülő pályázatok tervezeteit.

A fórumokon elhangzott PKLE előadás ide kattintva tekinthető meg.

A fórumokon elhangzott MNVH előadás ide kattintva tekinthető meg.

A pályázati felhívások tervezetei ide kattintva érhetőek el:

Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése című felhívás tervezete

Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén című felhívás tervezete

Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című felhívás tervezete

Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése című felhívás tervezete

Natúrparki közösségépítő programok szervezése a természeti és épített örökségi helyszínek, valamint a tájértékek helyreállítása, állapotának javítása című felhívás tervezete

Kérem, hogy kérdéseikkel keressenek bennünket bizalommal!


Meghívó

2017.09.25.


 

Tájékoztató fórum

Pannónia Kincse Leader Egyesület Fórumok meghívója

2017.09.20. 

Pályázat kistelepülési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására

A kis lélekszámú településeken nagy terhet jelent a kötelező feladatok ellátásának biztosítása és a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése. A pályázat  a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint a 2 000 fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítását hivatott szolgálni.

A pályázó önkormányzat támogatást igényelhet:

 • a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
 • b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
 • c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temető közlekedési utak építésére, felújítására,
 • d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására, amely
  • da) igazgatási tevékenységet,
  • db) óvodai nevelést,
  • dc) kulturális tevékenységet vagy
  • dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,
 • e) településrendezési tervek készítésére.

 

Keretösszeg: 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. 12. pont előirányzataként szereplő összeg: 1 944,8 millió forint.

A támogatás mértéke 100%. A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.A  pályázati  adatlapot  és  a  további  benyújtandó  dokumentumokat  papír  alapon  a Magyar Államkincstár a  pályázó  szerint illetékes területi szervéhez történő  postai  úton  való  megküldésével,  vagy  személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

Pályázatok benyújtásának határideje:

 • elektronikus feltöltés lezárása: 2017. szeptember 7. 16:00
 • papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 8.

További információk a pályázati felhívásban:

http://www.kormany.hu/download/c/05/21000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Ki%C3%ADr%C3%A1s_k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel.pdf

Forrás: Kormány.hu

2017.09.01.

Módosult a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás és dokumentációja


2017 május 11.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

– A célterületek elnevezései módosultak:

1. célterület: helyi termelői piac vagy vásártér kialakítása, illetve fejlesztése;

2. célterület: közkonyha fejlesztése

– A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek fejezet pontosításra került.

– A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezetben az akadálymentesítés vonatkozásában történt pontosítás.

– A 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezetben mindkét célterület, illetve a 2. célterület esetében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek módosultak.

– A 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása fejezet lábjegyzetekkel került kiegészítésre, valamint a fejezetben található táblázat támogatható tevékenységei kerültek javításra.

– A 3.3. Nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült a „közkonyha létesítése” tevékenységgel.

– A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Általános elvárások és II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni pontjában tisztázásra került az akadálymentesítésre vonatkozó pont, valamint a III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások a) pontja kiegészítésre, m) pontja pedig beszúrásra került.

– A 3.7.1. Indikátorok fejezetben a célterületek elnevezésében pontosítás történt.

– A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet módosult, a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 22. naptól 2019. május 22. napjáig van lehetőség.

– A 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend fejezet kiegészült a következővel: „Az eljárás során nincs lehetőség a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint szóbeli egyeztetésre.”

– A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok alfejezetének 2. célterület táblázatában az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum a rövid ellátási lánc vonatkozásában egyértelműsítésre került, lábjegyzettel kiegészült.

– Az 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet f), g) pontja módosult, i) ponttal kiegészítésre került.

– Az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezetben az 1. pont került kiegészítésre.

– Az 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások fejezetben található táblázat utolsó sora pontosításra került.

– A 6. Csatolandó mellékletek listája fejezet kiegészítésre került.

A felhívás módosításával párhuzamosan változott a Fogalomjegyzék, valamint az 1. és 2. célterületre vonatkozó Fenntartási és üzemeltetési terv.