Menü Bezárás

2013.12.16.


2013.12.16.

Tisztelt Pályázók!

A Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás jogcím esetében a támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, postai úton nyújthatják be a Pannónia Kincse Leader Egyesület címére (9024 Győr, Kálvária u. 1-3., IV. em., illetve Pf.: 102)

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 185/2013. (XI.20.) számú Közleményében foglaltaknak megfelelően kérnénk Önöket, hogy a támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában (különálló laponként, maximum A3-as méretben) nyújtsák be. Mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását ezzel is segítik az ügyintézés gyorsabb menetét.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pályázatok benyújtási határideje 2013. december 20. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adják fel. Kérnénk Önöket, hogy a támogatási és kifizetési kérelmekkel kapcsolatos személyes ügyfélfogadáshoz a Munkaszervezet bármelyik tagjánál, ill. a 96/509-360-as telefonszámon előzetesen jelentkezzenek be.

Tisztelettel,

PKLE munkaszervezete

További megvalósult projektek