Menü Bezárás

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület bemutatása

A Pannonhalmai- Sokoróaljai- Rábcatorok Helyi Közösség a Csornai, Győri, Téti, Pannonhalmi kistérség 62 településének összefogásával jött létre. (a közösség által kezdeményezett pályázat útján szeretné megtalálni végleges nevét a Helyi Közösség, amely egyben a jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet neve lenne) Jellegzetes tájegységei a Kisalföld, illetve Dunántúli-középhegység nagytájhoz tartoznak.

Földrajzi helyzetéből adódóan a Közösségre jellemző az erdők, tájvédelmi területek, nemzeti parkok és műemlék jellegű templomok, kastélyok, kúriák, kegyhelyek, gyógy- és termálvíz-források megléte (Fertő-Hanság Nemzeti Park, Pannontáj-Sokoró Natúrpark, Szigetköz Tájvédelmi Terület, Pannonhalmi Főapátság, mint a Világörökség része cím birtokosa, Fehér-tavi ökotáj, amely a Natura 2000 része). Szintén a térségre jellemző a bortermelés, a Közösség területén található pl. a Pannonhalmi Történelmi Borvidék.

Ezen tulajdonságok a turizmust (lovas, vadász, halász, vízi, kulturális, öko, falusi, aktív, bor stb.) és ezen keresztüli gazdaságfejlesztést predesztinálják. Szintén jellemző az aprófalvas rendszer ahol a lankás, sík domborzat lehetőségként kínálja az "öko-közlekedés" prioritásának hangsúlyozását. A térségben az állami erdők és magánerdők aránya is ideális, átgondolt turisztikai tervezéssel jelentős fejlődés érhető el.

Humánerőforrás szempontjából jellemző a szakképzett munkaerő jelenléte, de inkább a nagyvárosok vállalkozásai foglalkoztatják őket. A közösségek vezetői elkötelezettek a fejlesztések iránt, tradicionális iparágak, képzett agrárszakemberek és borászok, erős gazdálkodási tradíciók jellemzik a térséget.

A különböző tájegységekre jellemző a gazdag hagyományok és népi kultúra emlékeinek a hagyományőrzése és ápolása, jól működő egyesületek tevékenysége, amely megfelelő irányítással jó turisztikai vonzerővé nőheti ki magát. Jellegzetes rendezvények a térségben: a Pannonhalmi Évszakok fesztivál, Arcus Temporum Művészeti Fesztivál, Nyúli Húsvét, Rábapatonai Bilibáncs fesztivál, Abdai bornapok stb.)

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület tagságát a lefedettségi területhez tartozó 62 települési önkormányzat, 75 vállalkozó és 55 civil szférát képviselő szervezet és magánszemély alkotja. Az egyesület megalakulása óta azon dolgozik, hogy a területén élő, dolgozó vidéki embereket, civil szervezeteket, vállalkozásokat és önkormányzatokat segítse, összefogja. 2008-óta a rendelkezésre álló fejlesztési források segítségével közel 5,6 milliárd forint fejlesztési keret kihelyezését koordináltuk nagy sikerrel. Ennek köszönhetően számtalan településen újultak meg vagy létesültek közösségi terek, járdák, utak, épületek, sok vállalkozás tudott eszközbeszerzések és építési beruházások által fejlődni vagy elindulni, illetve a helyi civil szervezeteink is támogatást kaptak tevékenységeik fejlesztésére.

A LEADER program hat alapelvre támaszkodik, a területiségre, a bottomup építkezésre, a (háromoldalú) partnerségre, az innovációra, az integrált intézkedésekre és a hálózatosodásra.

A közös munkát folytatva készítettük el a 2013-27-es időszakra a Helyi Fejlesztési Stratégiánkat (HFS). A helyi fejlesztési stratégia tervezése során nagy hangsúlyt fektettünk a térségi szereplők minél nagyobb mértékű és minél hatékonyabb bevonására. Közösen vettük számba a 2014-20-as időszak tapasztalataival felvértezve a térség erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A SWOT analízis elkészítése során elemeztük térségünk jelenlegi helyzetét, mely egyértelműen kimutatta, hogy szükséges a terület helyi gazdaságának erősítése, a vállalkozói szemlélte továbbvitele és a vállalkozások fejlesztése, a korábbi fejlesztésekre támaszkodva kiegészítő jelleggel az aktív turisztikai szolgáltatások fejlesztése, valamint a helyi civil közösségek fejlesztése, az identitás erősítése és helyben elérhető szolgáltatások bővítése. Mivel forráskeretünk várhatóan nem emelkedik jelentősen, miközben az infláció már rég nem látott méreteket ölt (25%), nagyon fontos, hogy az egyedi fejlesztések helyett törekedjünk az együttműködésen alapuló, akár konzorciális formában történő közös fejlesztésekre is. A viszonylag kisösszegű források kihelyezésével zömében a LEADER keretünk is kiegészítő lehetőségként használható, hiszen nagyobb beruházások önállóan nem finanszírozhatók csak ebből az egy keretből.

Stratégiánk jövőképe röviden megfogalmazva: éltető – élhető vidéki települések kialakítása és a térségi gazdasági és turisztikai potenciál erősítése, vállalkozásfejlesztés.

A legfontosabb célok:

  • a vidéki térségekben a mikro- kis- és középvállalkozások indítása, fenntartása, erősítése valamint
  • helyi kézműves-és kisipari réteg fejlesztése (pl: festő, kőműves, asztalos, autószerelő stb);

Specifikus céljaink:

  • a vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának előmozdítása;
  • megújuló energia, klímabarát, víz visszatartási, környezetvédelmi megoldások alkalmazása helyi szinten;
  • okos falu (smart village) stratégiák elkészítésének elősegítése
  • az aktívabb társadalmi összefogás, az erősebb helyi identitás megteremtése, a közösségi gondolkodás és munkavégzés ösztönzése és ezek feltételeinek biztosítása;
  • közösségi élet, közösségi marketing, közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, épített és kulturális örökség megőrzése;

 

Az egyes intézkedéseink esetében a projektek kiválasztása a Stratégiában meghatározott kritériumok és pontozási szempontok alapján történik. Az egyes intézkedések tartalmát a beérkező pályázatok és egyéb javaslatok alapján folyamatosan felül fogjuk vizsgálni és szükség esetén kezdeményezzük azok módosítását, melyre három alkalommal lesz lehetőség a programidőszak alatt.

Elnökségünk 11 fős, elismert helyi szakemberekből áll és sokat tesz azért, hogy a Stratégiánk megvalósításra kerüljön. Az elnökségi tagok az általunk lefedett 4 járásból és mindhárom szférából kerültek kiválasztásra. A beérkezett pályázatokról a Helyi Bíráló Bizottság tagjai tárgyilagosan, segítő szándékkal, egységes elvek szerint döntenek.

Munkaszervezetünk 4 fővel, sok éves szakmai tapasztalattal és elhivatottan látja el az operatív teendőket, segít a pályázatok generálásában, fejlesztésében, valósítja meg saját projektjeinket, segíti hálózatainkat, valamint ápolja a hazai és külföldi együttműködéseket.

Célunk a térségünk motorjaként, mini fejlesztési ügynökségeként működni, azaz a területünk átfogó fejlesztését előmozdítani a hozzánk fordulók segítése által. Ez az interaktív segítség végig kíséri ügyfeleinket, projektötletük ismertetésétől a megvalósított beruházás monitoring tevékenységéig

 

Egyesületünk tagtelepülései:

Abda, Árpás, Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bakonyszentlászló, Bezi, Bodonhely, Bőny, Börcs, Cakóháza, Csikvánd, Écs, Enese, Fehértó, Felpéc, Fenyőfő, Gönyű, Gyarmat, Gyömöre, Győrasszonyfa, Győrság, Győrsövényház, Győrszemere, Győrújbarát, Ikrény, Kajárpéc, Kisbabot, Kóny, Koroncó, Kunsziget, Lázi, Markotabödöge, Mérges, Mezőörs, Mórichida, Nagyszentjános, Nyalka, Nyúl, Öttevény, Pannonhalma, Pázmándfalu, Pér, Rábacsécsény, Rábapatona, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Rábcakapi, Ravazd, Rétalap, Románd, Sikátor, Sobor, Sokorópátka, Szerecseny, Táp, Tápszentmiklós, Tarjánpuszta, Tárnokréti, Tényő, Tét, Töltéstava, Veszprémvarsány

 

Egyesületünk tagjai

  Elnökségi tag neve Képviselt szervezet Képviselt szféra
1. Szabó Zsolt - elnök Abda Község Önkormányzata közszféra
2. Kozma Tibor - alelnök egyéni vállalkozó üzleti szféra
3. Balogh Ervin - alelnök egyéni vállalkozó üzleti szféra
4. Hokstok Imre Győrsövényház Község Önkormányzata közszféra
5. Molnár Andrea Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság civil szféra
6. Soós Zoltán Tegyünk Bakonyszentlászlóért Egyesület civil szféra
7. Kovács Teodóra Molnár János Egyesület civil szféra
8. Hima László egyéni vállalkozó üzleti szféra
9. Rácz Róbert Gy+R Farmer Kft. üzleti szféra
10. dr. Szabó Norbert Écs Község Önkormányzata közszféra
11. Szabados Péter Gyarmat Község Önkormányzat közszféra

Egyesületünk bizottságai

Felügyelő bizottság Képviselt szervezet
Radicsné Kincses Mária elnök Koroncó Község Önkormányzata
Aller Imre Kóny Község Önkormányzata
Bolla Tünde Bakonypéterd Község Önkormányzata
Nagy Beáta Gyömöre Község Önkormányzata