Menü Bezárás

2016.02.02.

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Folyamatosan jelenek meg a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásai.

Honlapunkon folyamatosan aktualizálásra kerülnek a megjelent felhívások!

 

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege Mrd Ft
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
VP1-1.1.1-16 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18 az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdés szerint 2016. március
VP1-1.2.1-16 Bemutató üzemi programok 1,04 standard 2016. augusztus
VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás 7,79 az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdés szerint 2016. január
VP1-1.3.1-16 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49 standard 2016. május
VP1-2.1.1-2.1.2-16 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,88 az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdés szerint 2016. május
VP1-2.3.1-16 Szaktanácsadók továbbképzése 0,18 az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdés szerint 2016. február
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95/td> standard 2016. február
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85 standard 2016. február
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85 standard 2016. február
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97 standard 2016. február
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,85 standard 2016. február
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,66 standard 2016. március
VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével 22,50 standard megjelent
VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások 17 standard megjelent
VP2-4.1.3.3.3-16 Gyógynövény termesztés 3 standard megjelent
VP2-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése 24 standard megjelent
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14 standard megjelent
VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 151 standard megjelent
VP3-5.1.1-16 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 6,51 standard 2016. február
VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 158,62 egyszerűsített megjelent
VP4-10.2.1-15 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése 14 egyszerűsített megjelent
VP4-10.2.2-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése 3,78 egyszerűsített megjelent
VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 51,48 egyszerűsített megjelent
VP5-4.1.1.6-15 Trágyatároló építése 5,56 standard megjelent
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,78 egyszerűsített megjelent
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85 standard 2016. február
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 12 standard 2016. január
VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,9 standard 2016. január
VP6-19.1.1-15 LEADER – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása 1 standard megjelent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2015.11.23.

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Megjelent a Kormány 1811/2015. (XI. 10.) Kormmány határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról.

Honlapunkon folyamatosan aktualizálásra kerülnek a megjelent felhívások!

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére prioritási tengely

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
TOP-1.1.1-15  Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 40,122 területi megjelent 
 TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 20,18 területi megjelent 
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
 41,41 területi  
TOP-1.3.1-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  33,9 területi megjelent 
 TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével  37,672 területi  megjelent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésről szóló prioritási tengely

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
TOP-2.1.1-15  Barnamezős területek rehabilitációja 21,009 területi megjelent
 TOP-2.1.2-15  Zöld város kialakítása 40,97 területi  
TOP-2.1.3-15  Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 28,035 területi megjelent

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 42,319 területi  megjelent
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 44,738 területi  
 TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében  20,928 területi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és a társadalmi együttműködés erősítéséről szóló prioritási tengely

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 14,864 területi megjelent
 TOP-4.2.1-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 11,236 területi  megjelent
 TOP-5.2.1-15  Szociális városrehabilitáció  16,06 területi  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztésről, foglalkoztatás-ösztönzésről és társadalmi együttműködésről szóló

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
 TOP-5.1.1-15  Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-, gazdaságfejlesztési együttműködések 16,107 területi megjelent 
 TOP-5.1.2-15  Helyi foglalkoztatási együttműködések 18,634 területi  megjelent
TOP-5.2.1-15  A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok  7,76 területi megjelent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban prioritási tengely

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
 TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése , 18,077 területi  
TOP-6.1.3-15  Helyi gazdaságfejlesztés 5,751 területi  
 TOP-6.1.4-15  Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
 21,19 területi  
TOP-6.1.5-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  19,129 területi megjelent
TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 15,455 területi megjelent
 TOP-6.3.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja 7,491 területi  
TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása  25,623 területi  
TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések
 8,008 területi megjelent
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés  20,688 területi megjelent
 TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  29,183 területi  
 TOP-6.5.2-15  Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 3,752 területi  
TOP-6.6.1-15  Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 7,288 területi  megjelent
TOP-6.6.2-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  4,77 területi megjelent
TOP-6.7.1-15 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja  3,239 területi megjelent 
 TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében  15,074 területi  megjelent
 TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló, helyi szintű komplex programok  1,867 területi megjelent