Menü Bezárás

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2023-2027-es Közgyűlés (2023. október 10.)  által elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégiája  ide kattintva tölthető le:

PKLE LEADER HFS 2023-2027.

 

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2014-2020-as Közgyűlés(2017. május 23)  által elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégiája  ide kattintva tölthető le.

Az alábbi összefoglaló táblázatban tekinthetik meg Egyesületünkhöz beérkezett projektöleteket. Célunk a minél szélesebb körű tájékoztatás, valamint az egymástól való tanulás elősegítése, hálózatok és együttműködések kialakítása.

Csak azon projektötletek kerülnek közzétételre, amelyekhez tulajdonosai hozzájárultak.

Honlapunkon folyamatosan aktualizálásra kerülnek a beérkezett projektötletek!

A Helyi Fejlesztési Stratégia kialakításánál a Pannónia Kincse LEADER Egyesület folyamatosan biztosította a nyilvánosság és „társadalmasítás” kritériumainak teljesülését. A kezdeti széles nyilvánosságot az egyesület honlapja www.pkle.hu biztosította. A tervezett fejlesztések valós igényekhez való igazítása és annak területi beágyazottsága érdekében Egyesületünk folyamatosan várta a 2014-2020 időszakra szóló projektötleteket. A projektgyűjtést és a kapcsolódó adatlapot a honlapunkon közzétettük, email-ben tagságunknak kiküldtük. Ennek eredményként több mint 250 projektötlet érkezett be, de nem csak a tagság részéről. A honlapunkon minden érdeklődő folyamatosan frissítve olvashatja őket. Ez lehetőséget adott a helyi szükségletek, igények összegyűjtésére, rendszerezésére, és kapcsolatfelvételre. Legnagyobb arányban az önkormányzatok küldtek be ötleteket (164 db), majd az egyházak (32db), civilek (32 db), vállalkozók (15 db), és végül a magánszemélyek (10 db). A támogatási igény mintegy 10 milliárd Ft volt, így további vizsgálatokra, egyeztetésekre, szűrésekre volt szükség a HFS-be integrálható elképzelésekről. A civil-, a vállalkozói- és a közszféra képviselői által benyújtott projektelképzelések pontosan tükrözik a térségi igényeket, melyek a stratégiakészítés alapjául szolgálnak, hiszen segítséget nyújtanak az egyes intézkedések és a hozzájuk tartozó támogatási összegek meghatározásában is.

 

Projektötlet tulajdonosa
Projektötlet címe
Tervezett fejlesztés leírása
 Markotabödöge Község Önkormányzata Faluközpont átalakítása A faluközpontban a buszmegálló körüli területre térkő burkolat építése. Parkolóhelyek kialakítása és parkosítás.
Markotabödöge Község Önkormányzata Kettő új játszótér kialakítása A település hosszan elnyúló Markota és Bödöge településrészekből áll. A nagy távolság miatt lenne szükség két játszótérre. Jelenleg nincs a településen a törvényi előírásoknak megfelelő játszótér.
Markotabödöge Község Önkormányzata Járdaépítés Járdáink nagyon rossz állapotban vannak. Nagy szükség lenne a felújításukra.
Markotabödöge Község Önkormányzata Önkormányzati épületek belső felújítása Az elmúlt években az önkormányzat épületeit kívülről zömmel pályázati támogatásból sikerült felújítani. A belső felújítások még hátra vannak, nagy szükség lenne belső felújításukra (festés, padozat-csere stb.)
 Markotabödöge Község Önkormányzata Szoborfelújítás Igyekszünk megőrizni elődeink által létrehozott értékeket. Ezért szeretnénk a szobrokat felújítani, hogy megmaradjon az utókornak.
 Markotabödöge Község Önkormányzata Közösségi tér létrehozás Egyre inkább a szabadtéri rendezvényeknek van közösségépítő ereje. Tapasztaljuk ezt egyes rendezvényeink során. Ezért szeretnénk a sportpálya közelébe egy közösségi teret létrehozni, térkövezni és tetőt építeni föléje.
 Markotabödöge Község Önkormányzata Sportöltöző fűtéskorszerűsítése A sportöltöző fűtése jelenleg nem megoldott. A késő őszi és kora tavaszi szezonban szükséges lenne az öltözők fűtése.
Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft.  400 db összecsukható szék beszerzése kül-és beltéri rendezvényekhez  A Pannonhalmi Apátsági Pincészet szervezésében immár 8 éve kerülnek megrendezésre Pannonhalmánnjazz-koncertek és egyéb kulturális események. A helyszínek között a Pincészet kóstolóterasza mellett szerepel a VIATOR Apátsági Étterem terasza és a 2014 nyarán átadott új Apátsági Major Látogatóközpont belső udvara is. A helyszínek és a rendezvények egyaránt szabadtériek, esetenként több mint 300-350 fős közönség részvételével. Ültetésük az eddigiekben meglehetősen esetleges volt, több helyről származó különböző típusú és eltérő állapotú műanyag - és faszékek kölcsönzésével. A jövőben kívánatos lenne a rendezvényekre látogatók számára komfortos ülőhelyet biztosítani, amelyhez 400 darab, időjárási körülményeknek ellenálló, szabadtéri használatra alkalmas, azonos kivitelű, műanyagból/fából/fémből készült összecsukható szék beszerzése szükséges.
 Tényő Község Önkormányzata A régmúltat idésző nádtetős parasztházak megmentése, muzeális hasznosítása Tényő nagyon gazdag 19. században épített nádtetős parasztházakban. Ezek egy része, tisztázatlan tulajdonosi(örökösödési) viszonyok miatt alhanyagolt. Ilyen épület megvásárlását és eredeti formában történő helyreállítását tervezzük. Muzeális értékének a kihasználása mellett turisztikai célokat is szolgálófeladatokkal is felruházható az éület, hiszen sokak által látogatott turista út mentén találhatóak ezek a parasztházak. A turizmus fejlesztése az önkormányzat egyik legfontosabb feladata, hiszen a gyönyörű természeti környezetben rejlő lehetőségeket ki kell használnunk a település fejlesztése érdekében.
Tényő Község Önkormányzata Artézi kút feltárása és környékének helyreállítása Az 1970-es évek közepéig használatban levő artézi kutat kívánjuk a projekt keretében feltárni, helyreállítani. A kutat leszerelték, a tetejét lebetonozták és autóbusz megállót létesítettek a helyén. Mivel a megálló más helyszínen működik, lehetőség van arra, hogy az eredeti állapotokat visszaállítsuk. Turisztikai látványosságként is funkcionálhat majd amellett, hogy a falu múltjának egy szép emléke láthatóvá válik a jövő nemzedékek számára.
 Cakóháza Község Önkormányzata  Külterületi utak kavicsozása Nagyon rossz állapotban vannak a külterületi utaink, ezért szeretnénk lekavicsoztatni őket
 Cakóháza Község Önkormányzata  Bicikli pihenőhely kialakítása Falu esztétikai értékét szeretnénk növelni, turizmus támogatása
Cakóháza Község Önkormányzata Közösségi ház felújítása Külső-belső felújítást szeretnénk. Külső felújítás: tatarozás, tetőcsere. Belső felújítás: álmennyezet, padozat, festés
Cakóháza Község Önkormányzata  Tűzoltó kocsi kiállítása Játszótér előtti részre szeretnénk kiállytani a tűzoltókocsit, mely festésre szorul. Betonlapra szeretnénk, fedett tetővel.
 Cakóháza Község Önkormányzata  Játszótér korszerűsítés Fa léckerítéssel való körbekerítést szeretnénk
 Cakóháza Község Önkormányzata  Tűzoltó szertár tetőcsere Tűzoltószertár raktárépületének tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van. Felújításra szorul
Cakóháza Község Önkormányzata  Szobor felújítás Temetőben lévő szobor felújítása
Cakóháza Község Önkormányzata  Térfigyelő kamerák Térfigyelő kamerák felszerelése a közbiztonság érdekében
Cakóháza Község Önkormányzata Átereszek, árkolás Falu elejétől a falu közepéig mindkét oldalon
 Rábcakapi Község Önkormányzata Külterületi utak karbantartása Az utak nagyon rossz állapotban vannak. Nagy szükség lenne a felújításukra.
 Rábcakapi Község Önkormányzata  Belterületi utak szilárd burkolattal való felújítása A falu mellékutcáinak szilárd burkolattal való felújítása.
 Rábcakapi Község Önkormányzata Meglévő közterületek fejlesztése Szeretnénk a falu központjában egy parkot kialakítani.
Tárnokréti Község Önkormányzata Önkormányzati középületek korszerűsítése A Tárnokréti köztemetőben temetőkerítés építés, akadálymentes WC kialakítása, halotthűtő beszerzése
Rábapatona Község Önkormányzata Megújuló energia alapú fűtési rendszer kiépítése helyi közintézményben Egészségház, óvoda, polgármesteri hivatal energiahatékonyságának növelése, megújuló energia lapú rendszer kiépítése
 Rábapatona Község Önkormányzata  Kistermelői állattartásból származó valamint vadgazdálkodásból származó állatok feldolgozó helyének kialakítása Kistermelői állattartásból származó valamint vadgazdálkodásból származó állatok feldolgozó helyének kialakítása
Rábapatona Község Önkormányzata  Óvodai tornaszoba Rábapatonai Katica Óvoda épületében óvodai tornaszoba építése
Rábapatona Község Önkormányzata Kerékpáros és vízi turizmus Alsó-Rábamenti Faluszövetség közösen: - Kerékpárút Árpás Győr között, a Rába töltésen - Kerékpáros- és vízi turizmust szolgáló pihenőhelyek kialakítása, kikötőhelyek építése
 Rábapatona Község Önkormányzata Alkotóház és szabadtéri színpad építése Alkotóház és szabadtéri színpad építése (már engedélyes tervekkel rendelkezünk)
Rábapatona Község Önkormányzata  A Rábapatonát behálózó Holt Rába meder rekultivációja  A település behálózó Holt Rába meder rekultivációja, a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmassá tétele, pihenő és horgászhelyek kialakítása
 Rábapatona Község Önkormányzata Kossuth utcai település központ Rábapatona szívében Kossuth utcai településközpont kialakítása/ tervekkel rendelkezünk)
MM és DT Bt.  Komplex gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósítása az MM és DT Bt-nél A fejlesztés célja: A Kandalló Presszó vendéglátó egység felújítása tervezett tető és tetőhéjazat cseréje, ha szükséges esetleg vendégszoba kialakítása a padlástérben, valamint fűtés korszerűsítése és légkondicionálása. Turizmus irányában vadászhintó, omnibusz és lószerszám beszerzése a terv. A fejlesztési elképzelés egyszerre képvisel komplex jövedelemteremtési, gazdságfejlesztési és turizmusfejlesztési projektötletet is. A létesítmény felújításával és turizstikai szálláshelyek kínálatának bővítésével a vendéglátó egység egy olyan összetett szolgáltatást biztosít, amely alkalmas akár nagyobb rendezvények, csapatépítő tréningek biztosítására. A fejlesztés munkahelyteremtéssel- és megtartással is jár, erősítve a térségi gazdasági potenciált, más jellegű vevői igények és megkeresések is kielégíthetőek lesznek így. Mai rohanó világunkban sokan keresik a pihenést a falusi turizmus nyújtotta nyugalomban és választják utazásuk céljáué a magyar valvakat, ahol az üdülés rengeteg formájával találkozhatnak. Sokan előnyben részesítik a meghitt, csendes, vékés, nem nagycsoportos helyszíneket, egyre inkább egyénre szabott programot, látványt igényelnek, sokan szívesen vállakoznak hasznos ismeretek tanulására, választják a szórakozva tanulást. Ennek kapcsán előtérbe kerül  a falusi turizmus. A parkban a vendégek részére házi fagylaltot készítenénk a településen,  illetve a térségben termett gyümölcsökből. Környékünk mikroklímája és tápanyagban gazdag homokos talaja révén magas beltartalmú gyümölcsök teremnek, melyből ínyenc fagylalt készíthető. A park vendégei részéről már korábban felmerült igény, hogy a település és környékét is bemutassuk. Erre hagyományos, környezetbarát módon biztosítani lehetőséget az omnibusz és jártató kocsi, mely a gyermekek és felnőttek részére egyaránt különleges élményt nyújt. A fejlesztés hozzájárul Gyarmat idegenforgalmának növeléséhez, mely maga után vonja más gazdasági ágazatok fejlesztésének igényét, szolgáltatások bővítését. A helyi vállalkozások, önkormányzatok az idelátogatók hatására egyre több kiegészítő tevékenységet valósíthatnak meg. A helyi értékeken alapuló fejlesztésünk erősíti a helyi identitás tudatot. Az MM és DT Bt. tulajdonában van a Csiszu Parkja elnevezésű Rendezvény és Szabadidőpark a 83-as főút vonalán, Győr és Pápa között elhelyezkedő Gyarmat községben található, mintegy 3,5 ha-os területen. Ezen a területen található látványtavunk is melynek építése kb. 10 éve kezdődött, folyamatosan évek alatt érte el jelenlegi méretét és formáját.  A telepítés folyamatosan évről évre történt. A Bauer-tó nem horgásztó, ezért csak hobbi horgászatot tesz lehetővé, sporthorgászatot nem. A tóparton helyezkedik el 3 db üdülőfaház, mely egyenként 3-6 fő kénylemes pihenését teszi lehetővé. Rendezvényekhez ideális helyszín a 300 négyzetméteres, három oldalról zárt, fedett Fesztiválpavilonunk, mely 30 négyzetméteres állandó színpaddal rendelkezik.Szabadtéri programok esetén, a tavon található vízi színpad ad lehetőséget látványos és hangulatos előadások bemutatására, melyhez kb. 200 férőhelyes nézőtér tartozik. A turisztikai szolgáltatatások fejlesztésére eszközbeszerzést kívánunk megvalósítani a nagyobb és színvonalasabb vendéglátás elősegítésére.
Gyarmati Nádas Kft. Eszközfejlesztés a Gyarmati Nádas Kft.-nél A LEADER programból megvalósított pálinkafőzdése és helyi és környékbeli lakosság gyümölcseinek, szőlészeti melléktermékeinek feldolgozására, a pálinka és borkultúra hagyományinak megőrzése és a látványszeszfőzde segítségével a turizmus fejlesztésére irányul. A tervezett projekt keretében cefremoslék elszállítására vásárolnék traktort és hozzá egy szippantó kocsit, valamint az Üzem fejlesztésére beállítanék egy kisebb méretű kb. 150 l-es komplett lepárló berendezést, valamint cefre-előmelegítőt és cefreszivattyút. A feldolgozás korszerűsítése és bővítése elősegíti, hogy nagyobb kapacitással dolgozzunk, potenciális megrendelőink igényeit gyorsabb főzési határidővel tudjuk kielégíteni, ezzel elősegítve a cégünk jövedelemtermelő és munkahelymegtartó képességét is.A turizmus részéhez asztalokat, padokat és egy kisebb méretű fesztiválsátort szeretnék megvásárolni vendégfogadás céljára. A projekt által a térség turisztikai vonzereje növekszik a turista forgalom nő és ez új munkehlyek megteremtését generálja. Ez a fejlődés magával hozta más szektorok fejlődését és ez növeli az itt élő lakosság elégedettségét és megerősödik a helyi identitástudat is. A Gyarmati Nádas Kft. alakulása óta a helyi termékek fejlesztését és népszerűsítését tűzte ki célul, ezért a fejlesztéshez marketing tevékenységet is szeretnénk társítani, ezáltal elősegítve Gyarmat és a térség megismerését és turisztikai szempontú látogatottság bővítését. A fejlesztést összekapcsolva a szálláshelyekkel és egyéb turisztikai szolgáltatókkel, boros gazdákkal és a tanösvénnyel több napos színvonalas programcsomagot tudunk biztosítva, emelve a vendégéjszakák számát. Jelenleg nagy igény mutatkozik(külföldi célcsoportok esetén is) a magyar pálinka megismerésére, ezért tervezzük a turisztikai célú, vendéglátás körülményeit javító és bővítő eszközbeszerzést, hogy megfelelő módon tudjuk vendégeinket fogadni és a Gyarmati Gunyhó látvány pálinkfőzde bemutatása mellett, helyi termékkóstoltatást is meg tudjunk valósítani. A kültéri rendevénysátor pedig a nagyobb helyi rendezvények helyben történő megtartását segíti elő, tovább növelve a létesítmény látogatottságát.
Tét Város Tűzoltó Egyesülete  Tűzoltószertár korszerűsítése, bővítése Téten Tét Város Tűzoltó Egyesülete szertára az 1950-es években épült, lapos tetős épület. Az elmúlt években kisebb korszerűsítéseket végeztünk rajta (vízvezetékek cseréje, WC-k kialakítása, villamosság felújítása, központi fűtés kialakítása, 1 db kapu csere), de anyagi lehetőségeink nagyon szerények. A fonulásunkhoz szükséges eszközeink, védőfelszereléseink is gyarapodtak az évek során, így a hely is szűkössé vált. Ezért szeretnénk szertárunkat 2 db szerállással bővíteni (10 mx 10 m), és a jelenlegi épületet is átalakítani jobban használhatóvá. A mostani lapos tetőn ki lehetne alakítani olyan helyiséget amit oktatásokra és az egyesület összejöveteleire is lehetne használni. Az egész épületet egy nyeregtető alá lehetne hozni, és a falakat is hőszigeteléssel ellátni. A téti tűzoltó egyesület fontos szerepet tölt be Tét városa és a környező települések mentő tűzvédelme szempontjából. Éves vonulásaink száma 25 és 35 között mozog. Ezek tűzoltások és műszaki mentések balaesetnél. A szertár korszerűsítés, bővítés a LEADER csoporton belül ismerős tűzoltó egyesületnél is időszerű, és komoly problémát okozó feladat.
Bencés Ásványvíz Kft. Ásványvízraktár Bencés ásványvíz palackozó tulajdonában lévő telken szeretne építeni egy raktárépületet a területen korábban épült ásványvíz látványpalackozóhoz. A terv egy közepes alapterületű raktárépület, amely biztosítja a palackozó üzemben termelt ásványvíz raklapokon történő tárolását, valamint szállításkor biztosítja kisterherautók rakodását épületen belül. A megfelelő tárolás biztosítása érdekében, hogy minél kisebb hőingadozás legyen az épületben, télen temperáló tűtéssel kell ellátni a helyiséget. A gazdaságos üzemeltetése érdekében hőszigetelt szerkezetek alkalmazásával.
Tényő község Önkormányzata A szomszédos falvak és Tényő között az erdei turista utak megnyitása a kerékpáros, lovas és gyalogos kiránydulók számára Túraútvonalak rendbetétele, esőbeállók, pihenőhelyek, ivókutak kialakítása, felújítása. Újs és meglévő turisztikai látványosságok, szolgáltatások bekötése a térség jelzett úthálózatába, az utak összekötése, a gyalogos túraútvonalak rendszerbe szervezése, információs táblák elhelyezése. Mikrotérségi kiadványok készítése. Helyi vállalkozások, kézművesek, helyi termékekelkt előállítók komplex turisztikai programcsomag összeállításába, működtetésébe.
Tényő község Önkormányzata  Közösségi szálláshely kialakítása A Sokoró kistáj adottságai, vonzerői, borászati hagyományai, néphagyományai, helyi jelentőségű látnivalói alapján a turizmus - kiemelten a kerékpár- és ökoturizmus, aktív turizmus, ifjúsági turizmus - helyi fejlesztése lehet a település gazdasági fejlesztésének egyik kitörési pontja. A vidéki szálláshely fejlesztésére, Tényőn új közösségi szálláshely kialakítására irányulna a projekt. Projekt céljai: -közösségi szálláshely kialakítása Tényőn, amely 6 szobás, 18 férőhelyes épület. Az épület egy 2085 m2-es, jelenleg üres telken kerülne felépítésre, hasznos alapterülete 283,44 m2. Az alábbi helyiségek kapnak az épületben helyet: 6 db egyenként 18,46 m2-es szoba, 2 db fürdőszoba, konyha; 49,5 m2-es étkező és közösségi tér, kazánház. - Udvar kialakítása, kültéri fedett pihenőhely és kemence építése - Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése - kiadván készítése - Turisztikai programcsomag összeállítása.
Tényő község Önkormányzata  Látogatóközpont kialakítása a Katasztrófa Védelem helyi objektumában, tűzoltómúzeum és Tanösvény, mini-arborétum kialakítása Cél az egyedi építészeti és hadi értékeket képviselő katonai objektum bemutatása, látogathatóvá tétele. Az objektum területén továbbá tűzoltó-múzeumot szeretnénk kialakítani a Tűzoltó Egyesület jelenlegi gépparkjából, összegyűjtott eszközökből. Az objektum területén és a körülötte lévő erdőben számos, a Sokoró vidékre jellemző növény- és állatfaj megtalálható. Célunk továbbá a Sokoró vidék természeti értékeinek, növény -és álatvilágának, jellegzetességeinek bemutatása, simeretek átadása, terepi ismeretterjesztés, természetvédelemre nevelés. Ehhez tanösvényt alakítanánk ki, ismeretterjesztő táblákat helyeznénk el, valamint pihenőhelyeket létesítenénk. A szolgáltatások bemutatására kiadványt készítenénk. A három tervezett beruházással-objektum, tűzoltó-múzeum, tanösvény - komplex turisztikai szolgáltatást tudnánk nyújtani, így a településünkre látogatók számára egy-két napos programlehetőséget biztosítanánk. Ez újabb fejlesztéseket generál, mint  vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás.
Tényő község Önkormányzata  A tényői Integrált Közösségi Szolgáltató Tér fejlesztése, szolgáltatások bővítése Az eddig felmerült igények alapján az IKSZT-ben nyújtott szolgáltatatásokat gazdaságfejlesztési beruházásokkal szeretnénk bővíteni. Cél a tényői IKSZT tetőtér-beépítése 4-8 fős szálláshely, 2 irodahelyiség, 1 tárgyalóterem, és 4-6 fő részére távmunkahely-állomás kialakítása miatt. A fejlesztés része építési beruházás tetőtér-bővítésssel, valamint a szükséges eszközök, géppark beszerzése, marketing kiadványok készítése. Ezen gazdaságfejlesztési beruházásokkal az IKSZT működésének fenntartása is hosszú távon biztosítható.
Tényő község Önkormányzata  Helyi piac kialakítása-heti vásárok tartására. Tényőn a fent nevezett területen a 70-es évek végéig rendszeres volt az Országos Állat és Kirakodóvásárok megtartása. A 2006-os vásárnaptár még éves szinten két alkalommal szereplet, de a gyakorlatban már nem működött. A vásáron a hleyi termékeken kívül különböző háztartásban, mezőgazdaságban használatos eszközöket lehetett beszerezni. Tényő központi helyzete miatt a környékről is sokan látogatták a vásárokat aladóként és vásárlóként egyaránt/Győrszemere-hegy, Felpéc, Sokorópátka stb./ Ezt a régi de jól működő formát kívánjuk ismét bevezetni 8-10 mobil stand és a környezet 21. századnak megfelelő kialakításával.
Tényő község Önkormányzata Uradalmi itatókút helyreállítása és turisztikai célú hasznosítása Tényő, Hollómajor központi részén található egy 4,5 m átmérőjű kitéglázott kút. A 60-as évek végéig eredeti állapotában használatos volt. Kétvödrös rendszerű fakávás tekerős kút volt. A közelben levő állattenyészet kiszolgálása mellett a településrész lakosságának vizellátásába is besegített. Eredeti állapotba való helyreállítása turisztikai látványosság lehet, hiszen a környéken nem található ilyen, a vízvezetékes rendszert túlélő itatókút.
Páskom Kulturális Egyesület Tűzoltó látványtár Az MVH pályázati támogatást nyert nyalkai tájház projekt további fejlesztéseként a lakóházhoz tartozó udvar lezárásaként szeretnénk kialakítani egy a község muzeális tűzoltókocsiait és fecskendőit befogadni képes fa éítésű fedett szekérszínt. A több mint 100 éve alakult nyalkai tűzoltóegylet megmentett reliktumainak bemutatása, bemutatásának lehetősége egyrészt kiemelné e tárgyakat a pusztulás és feledés homályából, másrészt további tartalommal gazdagítaná a tájházban szerezhető élményeket.
 Páskom Kulturális Egyesület  Helytörténeti kiállítás létrehozása Az MVH pályázati támogatást nyert nyalkai tájház projekt további fejlesztéseként a lakóház és a porta sokrétű hasznosítása érdekében, az egy helyen koncentrálódó minél gazdagabb tartalommal kívánjuk feltölteni a turisták fogadására alkalmas közösségi teret. A megmentett 1782-es datálású épületben egy korszerűen működtethető helytörténeti kiállítás megvalósítása esedékes. Ennek tárgyai anyagát a közérdekű kiállítóhelyek szempontjainak megfelelően installálva, eséllyel jelenhetnének meg a térség turisztikai palettáján.
 Páskom Kulturális Egyesület Speciális közösségi tér kialakítása Az MVH pályázati támogatást nyert nyalkai tájház projekt további fejlesztéseként a lakóházhoz tartozó gazdasági épület többcélú funkcionáltatása érdekében alakítanánk ki egy olyan rendezvény teret, mely a falusi portához kapcsolható kulturális programok megvalósításának időjárástól független helyszíne lehet. A mintegy 60 m2 alapterületű istállóépület falainak külső-belső pucolásával, aljzatának téglával történő leburkolásával, valamint a belső világítás kialakításával úgy a helyi, mint a falusi turizmus igényeit kiszolgálni képes épületrész nagyban növelné a hasznosítás lehetőségeit.
 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Elektronikus meghajtású kisbusz beszerzése a Pannonhalmi Főapátság turisztikai helyszíneinek összekötéséhez A Pannonhalmi Főapátság turisztikai fejlesztéseinek egyik fő iránya, hogy a hozzánk érkező vendég hosszútávon akár több napot is eltölthessen nálunk. Ehhez a turisztikai attakcióként szolgáló elemeket önállóan is invitatívnak és a turiszták számára jól elérhetőnek kell lenniük. Ma a Főapátsághoz érkezőket a VIATOR Étteremnél kiépített parkoló várja, ahonnan sétával vagy épp autójuk újboli használatával tudják az úgynevezett "külső körön" lévő szolgáltatásainka elérni. Mivel az egyes helyszínek - legyen szó a gyógynövénykertről, az Apátsági Pincészetről vagy éppen az Apátsági Major Látogatóközpoontról, stb. - egymástól jelentős távolságra esnek, az összeköttetés megteremtése elsődleges feladat ahhoz, hogy az egyes helyszínek együttesen is attraktívak lehessenek. A Főapátság évek óta törekszik a megújuló energiák felhasználására, így egyértelmű, hogy jelen esetben is fenntartható fejlődést szolgáló technikai eszközt keresünk a probléma megoldására. Ezért esik a választás elektronikus kisbusz üzembeállítására.
 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság  Lakóautó-leállóhely létesítése a Pannonhalmi Főapátság területén Ma a Pannonhalmi Főapátsághoz érkezőket a VIATORÉtteremnél kiépített parkoló várja, amelynek befogadóképessége főszezonnon kívül kielégítő, csúcsidőszakban azonban kritikus tényező. Az ebben a periódusban tapasztalható komoly parkolási gondokat szeretnénk a jövőben orvosolni azzal, hogy e meglévő parkolónkat tehermentesítenénk a lakóautókkal érkezőktől oly módon, hogy felkínálunk számukra a főapátsági gyógynövénykert mögötti területen lévő úgynevezett "pufferparkolóban" egy lakóautók elhelyezésére fenntartott részt, ahol áramvételzési lehetőséget, kiépített víz és szennyvízcsatlakozást biztosítunk.
 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság  Közösségi multifunkciós sportpálya felújítása Pannonhalmán A mindenki számára nyitott, füves sportpálya az intenzív használat miatt drasztikusan leromlott. Halaszthatatlan a felületjavítása és a portvonalak újrafestése, a labdafogó háló cseréje, felületének bővítése, továbbá a pálya vagyonvédelemmel történő ellátása is. a Pálya sajátos adottságaival kíváló közösségépítő, sportolási, kikapcsolódási helyszínt és lehetőséget kínál a helyi és térségbeli fiatalok, munkaközösségek, baráti társaságok, turisták, a köz- és a magánszféra szereplői számára egyaránt.
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Közösségi füves sportpálya felújítása, valamint öltöző és lelátó létesítése A mindenki számára nyitott, füves sportpálya az intenzív használat miatt drasztikusan leromlott. Halaszthatatlan a kor igényeihez igazított felújítása, továbbá lelátó és öltözők építése mellett vagyonvédelemmel történő ellátása is. A pálya sajátos adottságaival kiváló közösségépítő, sportolási, kikapcsolódási helyszínt és lehetőséget kínál a helyi és térségbeli fiatalok, munkaközösségek, baráti társaságok, turisták, a köz- és a magánszféra szereplői számára egyaránt.
 Nyalka Község Önkormányzata Szabadtéri rendezvényhelyszín létrehozása Nyalkán A nyalkai IKSZT udvara elhelyezkedése, és mérete miatt lehetőséget biztosít a közösség szabadtéri programjainak lebonyolításához. Ezt a helyszínt szeretnénk tovább fejleszteni, egy fából épített rendezvénytér kialakításával. Itt helyet kapna a község kemencéje, mely nagy segítséget jelentene vendégeink ellátásában.
 Nyalka Község Önkormányzata Megújuló energia felhasználás hatékonyságának javítása Nyalkán A nyalkai önkormányzat kiemelt feladataként kezeli a megújuló energiák alkalmazását intézményei fenntartása kapcsán. A hivatal-óvoda épületénél a fűtést biomassza kazánnal oldjuk meg, melyben az önkormányzat által megtermelt aprítékot hasznosítjuk, a villamos energiát napelemmel állítjuk elő. Így sikerült a fenntartási költségeket minimalizálni. Sajnos a biomassza fűtés megvalósítására vonatkozó pályázatok nem támogatták elképzelésinket, így a beruházást több ütemben saját erőből valósítottuk meg. A költségtakarékosság miatt használt berendezést vásároltunk, mely megbízhatóan üzemel, de a kora miatt megnyugtató lenne egy új, korszerűbb aprítékkazán beszerzése. Terveink között szerepel egy aprítéktároló megépítése, mely hozzájárulna a fűtőanyag minőségének megőrzéséhez, illetve egy traktor, mellyel megoldottá válna az aprítógép meghajtása és a szállítás anyagmozgatás.
 Nyalka Község Önkormányzata Tűzoltószertár felújítása Nyalkán A nyalkai önkormányzat kiemelt feladatként kezeli épületeinek sokoldalú hasznosítását. Ennek egyik jó példája a régi tűzoltószertár, melynek irodahelyiségében a nyalkai fiatalok alakítottak ki egy klubhelyiséget. A további helységekben tároljuk muzeális értékű lóvontatású tűzoltó kocsikat, falugondnoki autónkat, korszerű tűzoltó felszerelésünket. Az épület tetőzetének felújítása, nyílászáró cseréi, homlokzatának felújítása szükséges lenne a hosszú távú használhatóság érdekében.
Bakonypéterd Község Önkormányzata Település pince felé vezető útszakaszainak felújítása Az érintett útszakaszok murvázottak, a helyi lakosság a szőlészet kapcsán elég sokat használja ezeket az útszakaszokat, melyeket érdemes lenne murvázni tömöríteni és aszfaltozni.
Bakonypéterd Község Önkormányzata Önkormányzati épület együttes külső szigetelése  Az Önkormányzati épület tető héjazata lecserélésre került már, az ablakok is hőszigeteltre lettek cserélve, de az épület szigetelése még nem történt meg. A szűkös költségvetés sajnos nem teszi lehetővé az Önkormányzat számára, hogy mindezt önerőből megvalósítsa.
Fenyőfő Önkormányzat  Tájház kialakítása a volt iskola épületében Fenyőfő, Dózsa gy. u. 3.szám alatti polgári stílusú volt iskola épületből a fenyőfői sváb hagyományokat bemutató tájház kialakítása: tető csere, nyílászárók cseréje, belső felújítása
Fenyőfő Önkormányzat  Térfigyelő kamerarendszer kialakítása a faluközpontban Faluközpontban kb. 3  helyen (templom előtti tér, kocsma előtti tér, faluház) térfigyelő kamera felszerelése.
Fenyőfő Önkormányzat   Faluház udvarának fejlesztése: kemence, kerti pavilon építése A faluház LEADER támogatásból teljesen felújult (35 M Ft), az önkormányzat az udvaron kemencét, fedett pavilont szeretne építtetni a kültéri rendezvényekhez
Fenyőfő Önkormányzat  Fenyőfői sváb rendezvények támogatása  Sváb rendezvénysorozat, testvértelepülési találkozó szervezéséhez, programokhoz
Fenyőfő Önkormányzat  Belterületi vízelvezető rendszer komplex kiépítése A településen a  belterületi vízelvezetés részben megvalósult, az árokrendszer teljes kiépítése, és összekötése szükséges (Boróka utca vízelvezetése, a Petőfi, Dózsa, Kossuth utca találkozásánál a vízelvezető árokrendszer kiépítése)
Fenyőfő Önkormányzat  Belterületi vízelvezető rendszer komplex kiépítése A településen a  belterületi vízelvezetés részben megvalósult, az árokrendszer teljes kiépítése, és összekötése szükséges (Boróka utca vízelvezetése, a Petőfi, Dózsa, Kossuth utca találkozásánál a vízelvezető árokrendszer kiépítése)
 Fenyőfő Önkormányzat  Utak, járdák felújítása Boróka utca befejező szakasza, összekötése a Dózsa Gy.  utcával, járda felújítása a Petőfi utcában
Fenyőfő Önkormányzat Vendégház felújítása  A Fenyőfő, Petőfi u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő vendégház felújítása: tetőcsere, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, burkolatok cseréje, kerítés építése, udvar rendezés, terasz felújítása, eszközrendszerének megújítása
 Fenyőfő Önkormányzat  Játszótér építése Fenyőfőn nincs játszótér, egész éven át rengeteg turista – elsősorban gyerekek -érkezik a településre, szükséges lenne egy igényes játszótér építése
 Fenyőfő Önkormányzat  Dottó vonat beszerzése és működtetése a Bakonyalja mikrotérségben  Dottó vonat vásárlása és működtetése a Bakonyalja mikrotérségben (Bakonyszentlászló, Bakonygyirót, Fenyőfő) a komplex turisztikai programcsomag megvalósításához.
Fenyőfő Önkormányzat  Lombkorona tanösvény kiépítése A Fenyőfői Ősfenyvesben, v közelében a lombkorona magasságában fából kiépíteni egy kb. 250-300 m tanösvényt, amely bemutatja az erdei élővilágot, esetleg egy lomkoronaház bemutatása a környezetvédelem érdekében
Bakonygyirót Önkormányzat pincesori színtér kialakítása, eszközbeszerzés, sváb stílusú pince építése Pincesori szintér kialakítása, sváb látványpince építése: az önkormányzat minden évbe megrendezi az egyre népszerűbb pincesori fesztivált, amelyre egyre több látogató érkezik a környékről, az országból. A saját tulajdonú területén szeretne kialakítani egy színteret: mobil színpad, padok , asztalok, világítás stb. egyéb kellékek beszerzése, mindezek tárolására, továbbá a szőlő feldolgozásának bemutatására és a helyi borok kóstolására egy látvány pince építését tervezi.
Bakonygyirót Önkormányzat pincesori infrastruktúra fejlesztés Pincesori infrastruktúra kialakítása: a pincesori út murvázása
Bakonygyirót Önkormányzat pincesori fesztivál Pincesori fesztivál: évente 1 alkalommal megrendezésre kerülő pincefesztiváli program támogatása
Bakonygyirót Önkormányzat önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, szigetelése, fűtéskorszerűsítése Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, szigetelése, fűtéskorszerűsítése: kultúrház (225 hrsz) külső szigetelése, energia hatékony fűtésének kialakítása; orvosi rendelő (225 hrsz) külső szigetelése, napkollektoros meleg vízellátása, faluház fűtésének kialakítása (81 hrsz) ellátása, energia hatékony
Bakonygyirót Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés komplex kiépítése Csapadékvíz elvezetésének komplex kiépítése: a településen részben kiépült a csapadékvíz elvezetése, ennek összekötése és az elmarad szakaszok kiépítése
Bakonygyirót Önkormányzat önkormányzati tulajdonú utak, járdák felújítása Önkormányzati tulajdonú utak és járdák felújítása: fő utcai járda felújítás, Rákóczi utcai útfelújítása
Bakonygyirót Önkormányzat fecskeház Fecskeház: az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás felújítása, korszerűsítése és bővítése, hogy az elöregedő településre fiatal családok beköltözését támogathassa az önkormányzat
Bakonygyirót Önkormányzat Faluház melletti tér kialakítása (központi) Faluház melletti tér kialakítása: hamarosan önkormányzati tulajdonba kerülő terület a Faluház melletti telek, melyen jelenleg egy elkezdett épület áll már 1 évtizede. Az önkormányzat egy rendezett falu központot szeretne kialakítani: szeretné elbontatni, és növényekkel beültetni, parkolót építeni, továbbá kivilágítani.
Bakonygyirót Önkormányzat pincesori színtér kialakítása, eszközbeszerzés, sváb stílusú pince építése Pincesori szintér kialakítása, sváb látványpince építése: az önkormányzat minden évbe megrendezi az egyre népszerűbb pincesori fesztivált, amelyre egyre több látogató érkezik a környékről, az országból. A saját tulajdonú területén szeretne kialakítani egy színteret: mobil színpad, padok , asztalok, világítás stb. egyéb kellékek beszerzése, mindezek tárolására, továbbá a szőlő feldolgozásának bemutatására és a helyi borok kóstolására egy látvány pince építését tervezi.
Bakonygyirót Önkormányzat Térfigyelő kamerarendszer kialakítása a faluközpontban Térfigyelő kamerarendszer kialakítása a település központjában
 Szentlászló Boróka Kft. Telephely fejlsztés, eszközvásárlás A meglévő fatelephely épületének héjazat cseréje (400 m2)
udvar betonozása, vagy aszfaltozása, acél szerkezetes munkacsarnok építése, kerítés építése, vizesblokk kialakítása, gépek beszerzése
Schvarcz Angella  Környezetbe illő, energia-hatékony falusi szálláshely kialakítása A fejlesztés célja: minőségi szálláshely kialakítása, árbevétel növelése, versenyképesség, partnerség kialakítása együttműködéssel, a piacon egy komplex minőségi és sokrétű vidéki szolgáltatás biztosítása. A pályázattal 4 napraforgós vendégház építését tervezem a  akonyszentlászló mellett található, turizmus szempontjából népszerű Fenyőfő településen. Terveink szerint a 3029 m2-es telken energiatakarékos, tájba illő földszintes gerendaház épülne 235 m2-es alapterületen. A ház két lakóegységgel rendelkezne, mindegyik  gységben 2 szoba, étkező-konyha, fürdőszoba, valamint fedett terasz található. A két lakóegység között közös teret (étkezőt) terveztünk, hogy baráti társaságok kényelmét is szolgálja.  A vendégházba szauna is lenne, mert a környéken nincsen ilyen szolgáltatás. A falusi turizmus szabályainak megfelelően 8 fő elszállásolását tudjuk megoldani, de az évek során befolyó bevételekből a ház tovább bővíthető. A vendégházra hivatalos építési engedéllyel rendelkezünk. Szolgáltatásaink, melyeket együttműködés keretében  biztosítunk: - meleg étkeztetés - túravezetés - rekreáció – szauna szolgáltatás - kézműves foglalkozás A projekt teljes megvalósulásának időszükséglete 6 hónap, mert gyorsépítésű gerendaház épül, továbbá a projektet kellően előkészítettem (kivitelezők, pénzintézet  megkeresése stb.)
 Bakonygyirót Római Katolikus Plébánia Hivatal  Bakonygyiróti templom felújítása II 1. A templom külső-belső felújításának I szakasza 2014 évben uniós támogatásból megvalósult, a komplex felújításhoz szükséges:
- a restaurálási munkák folytatása (mellék oltár, szószék, kereszt),
- belső festés,
- villanyszerelés,
- padok fűtésének kiépítés,
- kórus lépcső felújítása,
- műemlék orgona felújítása
 Bakonygyirót Római Katolikus Plébánia Hivatal Műemlék pince felújítása műemlék pince felújítása (szükséges építészeti munkák)
Bakonyszentlászló-Fenyőfő Római Katolikus Egyházközség elektronikus orgona vásárlása elektronikus orgona vásárlása
Bakonyszentlászló-Fenyőfő Római Katolikus Egyházközség Fenyőfői templom felújítása II A templom külső homlokzatfestése és környezetének rendbetétele 2010-ben úniós forrásból megvalósult, a komlex felújításhoz szükséges a:
- főoltár restaurálása,
- liturgikus tér felújítása,
- padok felújítása,
- elektronikus orgona vásárlása,
- a templom előtti kereszt felújítása
Romándi Római Katolikus Egyházközség Romándi templom külső-belső felújítása  A templom külső-belső felújítása:
- szigetelés,
- külső-belső festés,
- torony sisak javítása,
- nyílászárok javítása, festése,
- lépcső, járda javítása
- külső-belső világítás felújítása
Romándi Római Katolikus Egyházközség  Temető rendbetétele Temető rendbetétele
- kerítés javítása.
- járda javítása, térkövezés
- temetői kereszt felújítása
- ravatalozó felújítása
Gic római Katolikus Egyházközség Gici templom környezetének felújítása A templom külső-belső felújítása 2014 évben pályázati forrásból megvalósult.
A teljes felújításhoz szükséges:
- a templom előtti kereszt felújítani,
- kerítés építése, térkövezés,
- fűtés kiépítése (pad),
- elektronikus orgona vásárlása
Magyar Hagyományőrző és Lovaskultúra Alapítvány  Magyar Hagyományok Háza – Parasztudvar, parasztház, skanzen létrehozása, működtetése, kézműves napok rendezése, magyar életkultúrák bemutatása A beruházás célja, a korhű, autentikus környezetben történő bemutatása a magyar hagyományoknak, életkultúrának. A paraszti élethez kapcsolódó néprajzi, népművészeti, népi iparművészeti hagyományok ápolása (parasztudvar létrehozás), kézműves napok rendezése, magyar életkultúrák bemutatása, az ősi mesterségek (fazekas, kádár, kőfaragó, kovács), és kismesterségek bemutatása, hagyományőrző bemutatóhely létrehozása. Kulturális programok szervezése, szakmai napok, vásárok rendezése.
Magyar Hagyományőrző és Lovaskultúra Alapítvány  Lovas-túrapont létrehozása A beruházás célja, egy Lovas-túrapont létrehozása, ahol a sporttevékenység mellett öko-környezetben  gyermekek táboroztatás, táborainak szervezése, kulturális és ismeretterjesztő tevékenység, és oktatás  is folyik. Célunk a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése mellett, az egészséges életmódra nevelés, vissza a természetbe!, állat-, természet-, környezetvédelem, fontossága, szeretete.
 Bakonytamási Evangélikus Egyházközség  Templom és környezetének felújítása A templomunkat 2007-ben a 150. évfordulóra felújítottuk, ami akkor nem tudott elkészülni, amire nem volt már pénzünk, azt kívánnánk  befejezni. Szeretnénk külső-belső drénezéssel a vizesedést kiküszöbölni, esetleg az épületet keresztülvágva szigetelni. A templom kerítést felújítani, ahol szükséges cserélni, az oltárkép keretét aranyozni és a nagyon értékes műemlék orgonánkat restaurálni. A templom javítási munkáit és a festési munkát is elvégezni. A harang programjának fejlesztése is időszerű lenne. Szép, virágos és rendezett falu központban szeretnénk, ha a templomunk is vonzó lenne az itt élők és ide látogatók számára és ez által a templomba járók száma is növekedne
Bakonyszentlászló Evangélikus Egyházközség Lelkészlakás felújítása A gyülekezet ismét igénybe venné a lelkészlakás egyik szobáját, amit gyülekezeti teremként szeretnénk újra használni, mert nagyon hideg a temploma. Szükséges a helyiség fűtésének megoldása, járólappal ellátni a termet, villany vezeték javítása, festeni és a lelkészi hivatal rendbetétele. Életveszélyesé vált garázst szükséges felújítani. A lelkészlakást szeretnénk kulcsosházzá alakítani, fűtését korszerűsíteni és villanyvezetékek felújítása elengedhetetlen. A projekt megvalósulásával a téli istentiszteleteket végre nem a hidegben, hanem fűtött helyen tudnánk tartani és az iratok méltó helyre kerülnének. A település idegenforgalmába szeretnénk besegíteni.
 Sikátor Evangélikus Egyházközség  Parókia felújítása A parókiát szeretnénk korszerűsíteni, kívül bepucolni, belül festeni, a fűtését korszerűsíteni, és a fürdőszobát felújítani.
Veszprémvarsány Evangélikus Egyházközség Templom felújítása A templom erősen vizesedik, ezért az épület elvágásával szigetelni kell és külső belső felújításra szorul. A gyülekezeti ház megrepedt életveszélyessé vált, ezt az épületet fel szeretnénk kívül-belül újítani.
Papatyi Generál kft.  Telephely –székhely- kialakítása Telephely székhely kialakítása Veszprémvarsányban (üres telek) a 82 sz. főútvonal mellett: - irodaépület építése, - szociális helyiségekkel (öltöző, ebédlő, vizes blokk), - tárgyaló teremmel, későbbiekben üzlethelyiséggel bővítve, továbbá - kisebb könnyűszerkezetes csarnok építése építőanyagok raktározásához
Kunsziget Község Önkormányzata 14101. számú út burkolatfelújítás folytatása II. ütem Útfelújítás, aszfaltozás
Kunsziget Község Önkormányzata Közlekedési infrastruktúra kiépítése: Kunsziget - Győr lassú forgalmú és kerékpárút kiépítése Térségi közlekedési kapcsolat erősítése, M10-es, M1-es autóút forgalmának csökkentése, menetidő és üzemanyag csökkentés, turisztikai fejlesztések.
Kunsziget Község Önkormányzata  "Jövőház" építése - Környezettudatos gazdálkodás Mosoni-Duna partján igénybevétele nélkül oktató gyermekközpont építése. Környezettudatos nevelés oktatás. Környezetvédelem, klímaváltozás, önellátó gazdálkodás bemutatása.
Kunsziget Község Önkormányzata Turizmusfejlesztés, világörökségi helyszínek turisták fogadására alkalmassá tétele Turizmusfejlesztés, világörökségi helyszínek turisták fogadására alkalmassá tétele, szálláshelyteremtés, régészeti feltárás, infrastruktúra kialakítás
Kunsziget Község Önkormányzata  Bölcsődeépítés Községünkben a 0-3 éves gyermekek intézményi elhelyezése csak részben megoldott, a férőhelyhiány miatt a Manóvár Családi Napköziben.
Kunsziget Község Önkormányzata  Helyi gazdaságfejlesztés önkormányzat, valamint kis- és középvállalkozások részére Helyben termelt növényi és állati termékek árusítása, feldolgozása, Pálinkafőző, sajtfeldolgozó, lovarda.
Kunsziget Község Önkormányzata  Multifunkcionális edzőterem építése Ifjúság szabadidejének tartalmas eltöltése, egészségünk védelme
Kunsziget Község Önkormányzata  Közösségi tér - aula építése 300 m2-es aula építése, közösségi tér, rendezvények részére
 Kunsziget Község Önkormányzata Egészségturizmus, Kunszigeti termálfalu projekt megvalósítása Egészség, termálvízhez kapcsolódó gyógyászat, termálfürdő, lakópark, szabadidőközpont létesítése
 Kunsziget Község Önkormányzata  Alsó-Szigetközi Szennyvíztisztító Üzem korszerűsítése Az alsó-szigetközi települések fejlődési lehetőségeinek biztosítása, új lakóházak , intézmények rákötésével.
Kunsziget Község Önkormányzata Szent Antal kápolna felújítása Szent Antal kápolna belső felújítása, oltár restaurálása, kegyeleti emlékpark kialakítása
Kunsziget Község Önkormányzata Római Katolikus templom belső felújítása Római Katolikus templom belső felújítása, szentképek, szobrok, freskók restaurálása
Kunsziget Község Polgárőrsége  Térfigyelő kamerarendszer bővítése Közrend, közbiztonság erősítése.
Lakosság komfortérzetének növelése.
Élet- és vagyonvédelem fokozása.
Intézmények, kül- és belterületi utak védelme.
Kunsziget Római Katolikus Egyházközség  Szálláshely kialakítása a Római Katolikus Plébánia épületében Az 1905-ben épült Plébánia külső felújítása megtörtént, csodálatos szépségű kúria fogadja a látogatókat. Hasznos tevékenységet a Hagyományőrző Kulturális Tér biztosít, mely a plébánia épület gazdasági részéből került kialakításra.
Községünkben nem megoldott a szálláshely. Az épület lehetőséget ad tetőtéri szálláshely kialakításra, melyet a projekt keretében szeretnénk megvalósítani.
 Kunsziget Római Katolikus Egyházközség  Szent Lőrinc Római Katolikus Templom belső felújítása Az 1844-ben épült Római Katolikus Templom belsejének állaga megromlott. A fal mállik, a falfestmények megkoptak, restaurálásra szorulnak, a kőpadló burkolat több helyen sérült. A műemlék épület a falu értékes építészeti alkotása.
A belső felújítást a projekt keretében szeretnénk megvalósítani.
Elvégezendő munkanemek:
- tervkészítés
- restaurálás
- kőműves munka
- festés-mázolás
Kunsziget Római Katolikus Egyházközség  Szakrális értékek bemutatása Szakrális értékek bemutatása
 Kunsziget Község Önkormányzata Masina pajta tájházzá alakítása  Községünkben a lakosság megélhetését az 1600-1900-as évekig a mezőgazdaság biztosította.
A falu külterületén megtermelt gabonát a falu közös cséplőgépén csépelték aratás után.
A ház – a pajta még ma is áll.
Alkalmas múzeum kialakítására felújítás után.
Kunsziget Község Önkormányzata  Marketing kiadványok készítése A múlt tisztelete, embertársainknak szolgáló bemutatkozás, határainkon túli megismerés lehetősége fontos mindannyiunk számára.
Ezen projekt keretében szeretnénk megjelentetni:
- falu kiadványt
- képeslapot
- újságot.
Kunsziget Község Önkormányzata  Turisztikai termékkínálat bővítése.
Kerékpárkölcsönző, vízimalom építése
A Mosoni-Duna Kunsziget határában 17 km hosszan kanyarog. Védett természeti értékeit megcsodálhatják a turisták.
A klímavédelem, a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében célunk a kerékpáros turizmus fejlesztése, melyhez 20 db kerékpárt és tárolót szeretnénk.
Régi idők hagyományát elevenítené meg a vízimalom, melyen az 1600-as években őrölték a gabonát. Szeretnénk korabeli állapotút építeni, kül- és beltéri kiállító teremmel, mely bemutatná a Szigetköz értékeit.
Kerékpár 20db 800.000.-
Kölcsönző, tároló 800.000.-
Vízimalom építés +tervezés 12.000.000.- + 3.000.000.-
 Kunsziget Község Önkormányzata  A római őrtorony, a római kori limes részeként turisztikai látogató hellyé alakítása A Római Birodalom határa Kunsziget község külterületén húzódott, az őrtorony maradványa még ma is látható kőhalom.
Szeretnénk a helyet turisták részére látogathatóvá tenni. Ennek érdekében szükséges:
- az odavezető külterületi út járhatóvá tétele
- pihenőhely kialakítása
- csónak és kajak kikötő kialakítása
- információs táblák elhelyezése.
Kunsziget Község Önkormányzata  Idősek háza kialakítása Községünk lakosságának 30%-a időskorú.
A munkavégzés életkori feltételei a nyugdíjas korhatár módosításával megváltoztak.
Szükség van az idős korosztály intézményesített ellátására.Ezen projekt keretében szeretnénk megoldani Idősek Háza építésével.
Kunsziget Község Önkormányzata  Csiszlói-bányató és környékének infrastruktúra fejlesztése Pihenőhely, horgászparadicsom kialakítására ad lehetőséget a horgásztó.
Ma sajnos hiányos az infrastruktúrája.
Ezen projekt keretében szeretnénk villamosenergia-ellátást, táborozási lehetőséget, információs táblákat biztosítani.
 Kunsziget Község Önkormányzata Gyermekközpont, Jövőház építés Kunszigeten A Kunsziget 060/3 hrsz-ú ingatlanon passzív ház építése, különböző alternatív energiahasznosítás lehetőségeinek bemutatásával ( víz-szél-napfény).
Szálláshely, oktatóterem kialakítása.
 Kunsziget Község Önkormányzata Mosoni-Duna kishajó forgalom kialakítása A Mosoni-Duna kiváló turisztikai értékként lehetőséget ad vízi- kerékpáros-gyalogos turisták aktív pihenésére.
A Mosoni-Duna vízszintje alkalmas a kishajó forgalomra. Megvalósítás esetén újabb turisztikai lehetőség vonzóbbá tenné a Mosoni-Duna partját, a Szigetközt.
A projekt keretén belül szeretnénk kishajó kikötőt építeni.
Kunsziget Község Önkormányzata  Iskolaépület energetikai korszerűsítése, belső felújítása A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épülete 1905-ben épült.
Korszerűtlenné vált az épület energetikai szempontból.
Az elmúlt években megtörtént a nyílászárók cseréje, következő feladat az épület hátsó falának hőszigetelése, festése.
Szükség van az épület külső festésére is, állaga megromlott. Nem illeszkedik a műemléki környezetbe, felújítása fontos.
Szükség van a belső folyosók burkolatcseréjére a balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében.
 Kunsziget Község Önkormányzata  Mosoni-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése.
Kültéri ivóvíz vevő hely létesítése; Villamosenergia-ellátás biztosítása, vízi turizmus kialakítása.
Kunsziget külterületén a falutól 600 méter távolságban található Mosoni-Duna és partja kiemelkedő turisztikai érték.
Az elmúlt években megvalósult csónakkikötő, egyéb kiszolgáló helyiségek vonzzák a kerékpáros- vízi- gyalogos turistákat.
Komfortfokozata teljesebb lenne, ha ivóvíz, villamos áram is a turisták rendelkezésére állna.
A projekt keretében ezt szeretnénk megvalósítani, kajakokat, kenukat vásárolni. Pihenőhelyeket szeretnénk kialakítani.
 Kunsziget Község Önkormányzata  Tündérkert Bölcsődeépítés Bölcsődeépítés: Családok munkavállalásának elősegítése a 0-3 éves korú gyermekek elhelyezésével.
Községünkben a 0-3 éves gyermekek intézményi elhelyezése csak részben megoldott, férőhelyhiány miatt a Manóvár Családi napköziben.
 Kunsziget Község Önkormányzata  Multifunkcionális edzőterem építése  Ifjúság szabadidejének tartalmas eltöltése, egészségünk védelme.
Kunsziget Község Önkormányzata Játszótér felújítása A település központjában található,
eszközei elhasználódtak felújítása szükséges.
 Kunsziget Község Önkormányzata  Emlékparki kialakítása Szent Antal zarándokút kialakítása.
Kunsziget Község Önkormányzata  Játék és sportudvar kialakítása  Testnevelési tevékenység és
szabadidő hasznos eltöltés céljából.
 Kunsziget Község Önkormányzata Közösségi közlekedést biztosító busz vásárlása Közösségi közlekedést biztosító busz vásárlása az egyesületi tevékenységek támogatására, elősegítésére,  biztonságos közlekedés biztosítása  (Polgárőrség, Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
 Kunsziget Község Önkormányzata Rendezvények-előadások Majális,
Mozdulj az egészségedért Kunsziget! rendezvények szervezése.- Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkarának felépéséhez
fellépőruha és hangszer vásárlás (1.000 e Ft)Projekt rövid leírása: A település kiemelkedő rendezvényein
való fellépés, több minősítő versenyen
való részvétel amihez kell a színvonalas megjelenés.
- Húsleves és Petrezsirom Fesztivál (4.000 e Ft)
Projekt rövid leírása: Hagyományok ápolása
megőrzése, népi kismesterségek bemutatása
 IKSZT Kunsziget Informatikai fejlesztések Informatikai fejlesztések: -projektor, vetitővászon, interaktívtáblaProjekt rövid leírása: kiemelkedő rendezvények technikai biztosítása, - inzézmények, civilszervezetek és az önkormányzat rendezvényeinek technikai bitosítása.
Kunsziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület  Technikai és informatikai eszközfejlesztés  Tűz megelőzés és tűzoltás eszközeinek
fejlesztése és informatikai eszközökkel kapcsolattartás
a védelmi szervezetekkel
Kunszigeti Sportegyesület  Műfüves pálya felújítása Műfű csere, világítás korszerűsítése, lelátó építése. 2000-ben került felújításra a műfüves pálya, azóta elhasználódott, lecserélése szükséges. Esti használaz biztosítása érdekében a világítás korszerűsítése szükséges. A sport infrastruktúra fejlesztés érdekében lelátó építése
 Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület "Értékeink őrzése" Kiállítások, zarándok út,
rendezvények szervezése a plébánia melléképületében.
Római Katolikus Egyházközség Kunsziget Szakrális értékek bemutatása Szakrális értékek bemutatása
 SZENTHÁROMSÁG PLÉBÁNIA TÁP Közösségi ház létrehozása Tápon
A katolikus templom mellett Győri út121. sz. alatti ingatlan (régen katolikus iskola), kárpótlással került újra egyházi tulajdonba. Az épület jelenleg nagyon rossz állapotban van, használhatatlan, megmentése érdekében szükséges lenne teljes felújítása ( tető héjazat csere, nyílászárók cseréje, vezetékek úgy mint– víz, villany- cseréje, új ajzat készítése és a meglévő burkolatok cseréje, vizes blokk kialakítása, szigetelés, belső és külső vakolás. A felújításnál fontos szempont az akadálymentesítés is.
A műemléki környezetben lévő helyi védelem alatt álló leromlott állapotú épület rontja a település központjának képét.
Egyre nő az idegenforgalom, a községen vezet keresztül a Sokoró kerékpárút, a Szent Jakab zarándokút és ugyancsak a település központjában van a Bencés Erdei Iskola.
A több mint 300 m2 alapterületű épületet a felújítás után közösségi házként szeretnénk hasznosítani, mely helyet adna a fiataloknak, időseknek, helyi civil szerveződéseknek, egyházi és községi rendezvényeknek. Tervezzük még plébánia hivatal kialakítását, ahol a nem helyben lakó plébános az egyházközségnél előforduló liturgián kívüli feladatokat elvégzi. Táp két vallású település ezért fontos az ökomenikus rendezvények szervezése, mely a falu közösségét is erősíti. A közösségi háznak és a közösségi élet fellendítésének fontos szerepe van a település népességmegtartó erejében. Fontosnak tartjuk az újonnan beköltözők beilleszkedésének segítését. Mindezen közösségépítő törekvések  nagyban hozzájárulnak, hogy Táp élhető település legyen.
Az épület felújítása pályázati forrás nélkül nem valósítható meg.
Győri Egyházmegyei Karitász Hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása, lehetőség szerint az elsődleges munkaerő piacra történő visszavezetésük, akik számára ez nem lehetséges, azoknak nappali ellátás biztosítása Győr, Kandó K. u. 10. sz. ingatlanon lévő épületek átalakítása és felújítása a Győri Egyházmegye Karitász Központjának céljára. Az átalakítás tartalmazza az épület meglévő geometriai kontúrját megtartva az új alaprajzi kialakítást, amely alkalmas a tervezett funkció (központi iroda, segélyelosztó központ, valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása) megvalósítására.A központban történne a segélyszállítmányok regionális elosztásának logisztikai lebonyolítása. Továbbá a különböző lehetőségeket folyamatosan keresve a segítés különféle formáinak kidolgozása, megszervezése, oktatásuk és mindezek lebonyolítása.
A vidéki kistelepüléseken meglévő üres plébániák felújítását követően a környező 6-8 településről beszállítható hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását tervezzük a győri mintára megoldani, azért, hogy ne terhelődjenek a sérült emberek tetemes utazással. Részükre és a családjuk számára a napi 4 órás munkát követően a nappali ellátás további biztonságot, önbecsülést és jelenlegi helyzetükhöz képest javuló anyagi körülményeket nyújt.
Álacarte Kézművesbolt Kft. Falusi turizmus -szálláshely létrehozása A világörökség részét képező Pannonhalmán egy várhoz, apátsághoz közeli, panorámás ingatlan megvásárlása, illetve a mai kor igényeinek megfelelő háttér kialakítása, különös tekintettel Pannonhalma tradicionális levendula termelő hírnevére. Fontos elem, hogy az ingatlan panorámás legyen, a megfelelő méretű zöldfelület, az aktív kikapcsolódási lehetőségek megteremtése. pl. úszómedence, szauna, grillezési lehetőség
IQ Vállalkozás-Manager Kft Falusi szálláshely A beruházás szálláshely bővítés.
A fejlesztés célja:
• tevékenység fejlesztése: (közművesítés, korszerűsítés, energia megtakarítás, környezetvédelem)
• a település idegenforgalmi vonzerejének javítása
• foglalkoztatási lehetőség biztosítása
• a falusi turizmus új funkciókkal való bővítése: (ősrégi magyar mesterségek,, egészséges táplálkozás, aktív mozgás, kerékpározás, túrázás, lovaglás, stb)
A beruházás, az idegenforgalom fellendítése, a községben élőkkel való együttműködés biztosítja a térség jövedelemtermelő tevékenységét, a népességmegtartó képesség fokozását.
Enese Község Önkormányzata Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Enese Község Önkormányzata szeretne építeni egy többfunkciós épületet – IKSZT-t. Az elképzelés szerint egy magasföldszintes épület kerül megtervezésre. A  „pinceszinten” ifjúsági klub, edzőterem, szauna, raktár kerül kialakításra. Fölötte pedig egy nyugdíjasok számára nagyterem, a többi helyiség pedig nyugdíjas napközi otthonként működne (ez lenne mintegy 150-160 m2, a nagyterem 60 m2, - tehát cca.200-220 m2 nagyságú épületet tervezünk
Enese Község Önkormányzata  Enese története c. könyv megjelentetése Enese Község Önkormányzata egy könyvet szeretne kiadni Enese története címmel. A könyv tartalmazná Enese történetének feldolgozását a kezdetektől napjainkig, képekkel illusztrálva, levéltári munka igénybevételével.
 Enese Község Önkormányzata Köztéri szobor felállítása Enese Község Önkormányzata egy köztéri szobor felállítását tervezi,   magyar történelmi személyek, események megjelenítésével a szobor talapzatán.
Pannonhalma Sport Egyesület Sportpálya kötbekerítése A Pannonhalma Város sporttelep fejlesztése 2012 óta éves szinten szisztematikusan, a sportegyesület és a helyi sportszerető lakosság növekvő szükségletei szerint történik.
A sporttelep két labdarúgó füves pályával rendelkezik, melynek karbantartása és minőségi javítása nagyon nagy anyagi terhet jelent. A centerpálya minősége messze az osztály színvonalát meghaladó, azonban a ráfordítások részben hoznak állandó minőséget, ugyanis nincs kerítés. Így nem lehet megakadályozni a nem sportolási céllal érkező személyek rongálását, kártevését(autózás, quadozás a frissen öntözött, felújított pályán..., kapuk, hálók rongálása, locsolótömlők szétvágása) . Emellett nincs állandó gondnoki szolgálat, szabályozni sem tudjuk a pálya szakszerű használatát.
A kerítés kialakításával megoldódna ezen probléma.
Mivel teljesen amatőr szintű fociban érdekelt az egyesület, csak az infrastrukturális lehetőségekkel tudjuk a fiatalokat a pályára csalogatni és itt tartani.
Az épületet folyamatosan tudtuk fejleszteni(több öltöző, klubhelység), ezen " kerítés" projekt segítene a magasabb szintű napi működésünkben.
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság  Közösségi multifunkciós sportpálya felújítása Pannonhalmán A Pannonhalmi Bencés Gimnázium mindenki számára nyitott, több funkciós sportpályája az intenzív használat és a rongálások miatt drasztikusan leromlott. Halaszthatatlan a felületjavítása és a sportvonalak újrafestése, a labdafogó háló cseréje, felületének bővítése, továbbá a pálya vagyonvédelemmel történő ellátása is. A pálya sajátos adottságaival kiváló közösségépítő, sportolási, kikapcsolódási helyszínt és lehetőséget kínál a helyi és térségbeli fiatalok, munkaközösségek, baráti társaságok, turisták, a köz- és a magánszféra szereplői számára egyaránt.
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Szent István napi rendezvények Szent István a Pannonhalmi Főapátság alapítójaként mindig is kiemelt helyet kapott a monostor életében. Minden esztendőben igyekszünk méltóképpen ünnepelni augusztus 20-án. Ezen a napon az apátság díjmentesen látogatható, s emellett külön programokat is szervezünk az ide érkező látogatóknak. Családos vendégeknek népi játékokat, a komolyzene kedvelőinek orgonahangversenyt, a népzenét szeretőknek népzenei koncertet kínálunk. A nap zárásaként pedig az ősi bazilikában egy színész és egy improvizatív zenész tolmácsolásában hallhatják az érdeklődők Szent István Imre herceghez írott intelmeit egy színművész és egy improvizatív zenész közös előadásában.
 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság  Helyitermék-műhely bővítése, új térségi termékek létrehozása A Pannonhalmi Bencés Főapátság már meglévő helyitermék-előállító manufaktúrájának bővítése, új, gyógynövényalapú termékek készítését lehetővé tevő kísérleti és kutatási eljárások folytatása, a piacra
vezetéshez szükséges prototípusok elkészítése, az ehhez szükséges technológiai háttér beszerzése, munkahelyteremtés hátrányos helyzetű munkavállalók részére.
 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Arcus Temporum – Pannonhalmi Művészeti Fesztivál Az ARcus Temporum művészeti fesztivál az „időívek” tematika jegyében magas művészi színvonalon arra törekszik, hogy a Pannonhalmi Főapátság patinás terében több síkon zajló párbeszédet teremtsen korok, művészetek (zene, színház, képzőművészet és film), befogadók, terek és előadók között. A fesztivál célkitűzése, hogy a monostor nevével fémjelzett hagyományt – a nyitottság jegyében és egy összművészeti fesztivál sajátos kontextusában – szélesebb körben is hozzáférhetővé tegyük.
Pannonhalmán a turizmus terén jelentős fejlesztések történtek, ennek köszönhetően az apátság alkalmassá vált arra, hogy világörökségi helyszínként évente közel százezer látogatót fogadjon. Ez is indokolta, hogy a Főapátság sokrétű kulturális kínálata egyszerre jelentsen értékközvetítést és újabb turisztikai vonzerőt.
A fesztivál legjelentősebb járulékos gazdasági haszna a település idegenforgalmára gyakorolt hatása. A fesztivál ideje alatt Pannonhalma település összes szálláshelye 100 %-os kihasználtsággal üzemel.
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátságban Az időszakos kiállítást szervezve évről évre arra törekszünk a Pannonhalmi Főapátságnál, hogy egyrészt az apátsági gyűjtemények értékes darabjait mutassuk be olyan új kontextusban, amelynek megteremtéséhez hozzájárulnak a külföldi és hazai gyűjteményekből kölcsönzött műtárgyak, másrészt az olyan technikai eszközök és megoldások, amelyek az installálás során messzemenően élnek az új múzeumi kultúra lehetőségeivel. Kiállításainkat évente kb. 60-70.000 ember látogatja, hiszen a tárlat megtekintését minden látogató számára felajánljuk, akik szinte kivétel nélkül élnek a lehetőséggel. Témaválasztáskor és a kiállítandó anyagok válogatásakor kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kiállításban minden korcsoport megtalálja a számára figyelemfelkeltő elemet. Igyekszünk a fiatalabb korcsoportok igényeit is figyelembe véve - a múzeumpedagógiai programon túl - interaktív jelleget adni a kiállításnak. A külföldi turistákra is gondolva a kiállítandó tárgyak feliratozása, a megjelenő szövegek és a katalógus is két nyelven, magyarul és angolul olvasható.
 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság  Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Apátsági Múzeumban A Pannonhalmi Apátsági Múzeumnak otthont adó Apátsági Major Látogatóközpont 2014. júliusában került átadásra. A Bécs-Budapest‐ Pozsony háromszög közepén regionális központként működő időszakos kiállítótérben különleges, magas minőségű kiállítások megrendezésére, sikeres vándorkiállítások fogadására kerül sor. A város igen jó turisztikai adottságokkal (műemlékek, természeti környezet, bor) rendelkezik. A majorsági épület funkciói igen jól kiegészítik a város illetve a Főapátság turisztikai kínálatát.
 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság  Lakóautó-leállóhely létesítése a Pannonhalmi Főapátság területén Ma a Pannonhalmi Főapátsághoz érkezőket a VIATOR Étteremnél kiépített parkoló várja, amelynek befogadóképessége főszezonon kívül kielégítő, csúcsidőszakban azonban kritikus tényező. Az ebben a periódusban tapasztalható komoly parkolási gondokat szeretnénk a jövőben orvosolni azzal, hogy e meglévő parkolónkat tehermentesítenénk a lakóautókkal érkezőktől oly módon, hogy felkínálunk számukra a főapátsági gyógynövénykert mögötti területen lévő úgynevezett ”pufferparkolóban” egy lakóautók elhelyezésére fenntartott részt, ahol áramvételezési lehetőséget, kiépített víz- és szennyvízcsatlakozást biztosítunk.
Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. Pannonhalmi Jazz-Nyár – pannonhalmi jazz-koncertsorozat a Pannonhalmi Apátsági Pincészetnél, a VIATOR Apátsági Étteremnél és az Apátsági Major Látogatóközpontnál  A Pannonhalmi Jazz-Nyár keretében három – időben párhuzamos – sorozatban május végétől augusztus végéig mintegy 8-10 zenei est kerül megrendezésre, amelyeken a több száz fős közönség a Pannonhalmi Apátsági Pincészet, a VIATOR Apátsági Étterem és az Apátsági Major Látogatóközpont kóstolóteraszán élvezhető természeti közelség, a kulturált borfogyasztás illetve autentikus gasztronómia és a minőségi magyar jazz-zene hármasát kapja. A koncertek jó gyakorlatul szolgálnak a helyi és regionális köz- és magánszféra közösségi kohéziójához és a kulturált szórakozási lehetőségek A Pannonhalmi Jazz-Nyár keretében három – időben párhuzamos – sorozatban május végétől augusztus végéig mintegy 8-10 zenei est kerül megrendezésre, amelyeken a több száz fős közönség a Pannonhalmi Apátsági Pincészet, a VIATOR Apátsági Étterem és az Apátsági Major Látogatóközpont kóstolóteraszán élvezhető természeti közelség, a kulturált borfogyasztás illetve autentikus gasztronómia és a minőségi magyar jazz-zene hármasát kapja. A koncertek jó gyakorlatul szolgálnak a helyi és regionális köz- és magánszféra közösségi kohéziójához és a kulturált szórakozási lehetőségek hiányának enyhítéséhez.enyhítéséhez.
 Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. 400 db összecsukható szék beszerzése kül- és beltéri rendezvényekhez A Pannonhalmi Apátsági Pincészet szervezésében immár 10 éve kerülnek megrendezésre Pannonhalmán jazz-koncertek és egyéb kulturális események. A helyszínek között a Pincészet kóstolóterasza mellett szerepel a VIATOR Apátsági Étterem terasza és a 2014 nyarán átadott új Apátsági Major Látogatóközpont belső udvara is. A helyszínek és a rendezvények egyaránt szabadtériek, esetenként több mint 300-350 fős közönség részvételével. Ültetésük az eddigiekben meglehetősen esetleges volt, több helyről származó, különböző típusú és eltérő állapotú műanyag- és faszékek kölcsönzésével. A jövőben kívánatos lenne a rendezvényekre látogatók számára komfortos ülőhelyet biztosítani, amelyhez 400 darab, időjárási körülményeknek ellenálló, szabadtéri használatra alkalmas, azonos kivitelű, műanyagból/fából/fémből készült összecsukható szék beszerzése szükséges.
Enese Község Önkormányzata  Babaház és Helytörténeti Gyűjtemény A projekt helyet adna Podmanicki Miklósné babagyűjteményének és a jelenleg az általános iskolában lévő ún. Falumúzeumnak
Enese Község Önkormányzata Magyar Panteon,tér kialakítása a faluközpontban Egy emlékmű felállítására kerülne sor, magyar hírességek nevével
 Markotabödöge Község Önkormányzata  1. Belterületi utak felújítása 1. Belterületi utak felújítása
Markotabödöge Község Önkormányzata 2. Járdafelújítás 2. Járdafelújítás
 Markotabödöge Község Önkormányzata 3. Település központjának kiépítése 3. Település központjának kiépítése
Markotabödöge Község Önkormányzata 4. Bödögei buszforduló kialakítása  4. Bödögei buszforduló kialakítása
Markotabödöge Község Önkormányzata  5. Önkormányzati épületek (sportöltöző, szolgálati lakás) külső-belső felújítása 5. Önkormányzati épületek (sportöltöző, szolgálati lakás) külső-belső felújítása
Markotabödöge Község Önkormányzata 6. Helyi szobrok felújítása 6. Helyi szobrok felújítása
Rábcakapi Község Önkormányzata  1. Belterületi utak felújítása 1. Belterületi utak felújítása
Rábcakapi Község Önkormányzata  2. Külterületi utak felújítása 2. Külterületi utak felújítása
Rábcakapi Község Önkormányzata 3. Temető kerítésének felújítása 3. Temető kerítésének felújítása
 Rábcakapi Község Önkormányzata  4. Faluközpont parkjának kialakítása kemencével 4. Faluközpont parkjának kialakítása kemencével
Rábcakapi Község Önkormányzata 5. Önkormányzati épületek felújítás 5. Önkormányzati épületek felújítás
Cakóháza Község Önkormányzata  1. Belterületi utak felújítása 1. Belterületi utak felújítása
Cakóháza Község Önkormányzata  2. Járdaépítés 2. Járdaépítés
Cakóháza Község Önkormányzata 3. Önkormányzati épületek felújítása (Közösségi színtér, Tűzoltó szertár tetőcsere, Kultúrház lépcső, orvosi rendelő vizesblokk cseréje) 3. Önkormányzati épületek felújítása (Közösségi színtér, Tűzoltó szertár tetőcsere, Kultúrház lépcső, orvosi rendelő vizesblokk cseréje)
Cakóháza Község Önkormányzata  4. Kemence építése 4. Kemence építése
Cakóháza Község Önkormányzata  5. Kerékpáros pihenő kiépítése 5. Kerékpáros pihenő kiépítése
 Fehértó Község Önkormányzata  Ravatalozó építése Fehértón A meglévő ravatalozó épülete gazdaságoson nem újítható fel, ezért szükséges új ravatalozó építése a községben. A kegyeleti szertartások színhelyéül szolgáló épület.
A ravatalozó négy egységre tagozódik: harangtorony, külső ravatalozótér, belső ravatalozó, kiegészítő terek (vizes helyiségek).
Hasznos alapterülete 41,40 m2.
Tervezett megvalósítás 2016-2017.
MM és DT Bt.  Elektromos gokart pálya építése, Egy már működő szabadidő park szolgáltatás bővítése.Környezetbarát,megújuló energia felhasználásával működtetett
projekt létrehozásával.
 Fehértó Község Önkormányzata  Derzsi center-Közsösségi tér építése Derzsi center építése 250 m2-en. Közösségi tér, szálláshelyek tetőtérben, Internet kávézó, kultúrterem, kiszolgáló helyiségek, pincében sportolásra alkalmas helyiségek kialakítása.
Fehértó Község Önkormányzata Óvoda felújítás Tetőcsere, külső szigetelés, belső felújítás, nyílás-zárócsere
Tervezett ütemezés: 2016-2017
Fehértó Község Önkormányzata  Belterületi utak, járdák felújítása Fehértó Dózsa tér és Gyöngy utca belterületi utakat illetve a járdákat tervezzük felújítani rossz állapotuk miatt.
Ütemezés:2016.
Fehértó Község Önkormányzata Játszótér építése A településen élő gyerekeknek szeretnénk a mai kor elvárasainak megfelelő olyan helyet biztosítani ahol biztonságos helyen és játékokkal tudnak játszani.
Abdai Horgász Egyesület  Abdai Horgász Egyesület gépparkjának kialakítása Projekt céljai: Az Abdai Horgász Egyesület horgásztaván nagy mennyiségű zöldfelületet kell kezelni. Célunk a zöldfelület karbantartását ahol a terepviszonyok megengedik önjáró fűnyíró traktorral karbantartani, nyírni.
Tervezett tevékenységek: Önjáró fűnyíró traktor beszerzése
Ütemezés: 2016-2017
Projekt partnersége: Abda Község Önkormányzata
 Abdai Horgász Egyesület Abdai Horgász Egyesület infrastrukturájának fejlesztése ( villamos áram) Projekt céljai: Az Abdai Horgász Egyesület horgásztaván villamos áram vételezési lehetőség kialakítása.
Tervezett tevékenységek: Villamos áram kivezetése a horgásztóhoz földkábellel. A tó területén meghatározott helyen villamos áram vételezési lehetőség kialakítása 1 db elosztó szekrény elhelyezésével
Ütemezés: 2018
Projekt partnersége: Abda Község Önkormányzata
 Abdai Horgász Egyesület  Abdai Horgász Egyesület közösségi életét szolgáló infrastrukturális fejlesztés Projekt céljai: Az Abdai Horgász Egyesület horgásztaván 1 db pergola építésével a közösségi élet erősítése. Az építmény a szalonnasütő környezetében kerülne elhelyezésre, alkalmas helyet biztosítva ezzel az egyesületi rendezvények, baráti összejövetelek megtartására.
Tervezett tevékenységek: a 1 db 30-35 fő befogadására alkalmas pergola építése fa szerkezettel, zsindelytetővel.
Ütemezés: 2016-2017
Projekt partnersége: Abda Község Önkormányzata
 Abdai Horgász Egyesület Abdai Horgász Egyesület horgásztaván pihenőpadok elhelyezése Projekt céljai: Az Abdai Horgász Egyesület horgásztaván 4 db fedett pihenőpad elhelyezésével segítené az egyesületi tagok családtagjainak a pihenését. A pihenőpadok a tó 4 meghatározott részén kerülnének elhelyezésre.
Tervezett tevékenységek: a 4 db 6-8 fő befogadására alkalmas fedett pihenőpad elhelyezése. A padok fa alapanyagból készülnek zsindelytetővel
Ütemezés: 2016-2017
Projekt partnersége: Abda Község Önkormányzata
Abdai Horgász Egyesület Halgazdálkodáshoz szükséges eszközök beszerzése az Abdai Horgász Egyesületnél Projekt céljai: Az Abdai Horgász Egyesület horgásztaván szükséges halvédelmi és halegészségügyi tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése.
Tervezett tevékenységek:
-2-3 személyes csónak beszerzése
-csónakról leszerelhető elektromos csónakmotor
-munka akkumulátor
-halradar beszerzése
Ütemezés: 2016-2017
Projekt partnersége: Abda Község Önkormányzata
 Rábapatona Község Önkormányzata Közhasznú Megújuló Energia Park Rábapatona területén a napsütéses órák száma és a földrajzi adottságok mind lehetővé teszik, hogy az Önkormányzat létrehozzon egy nap,- vagy szélerőművet. Hazánk nemzetközi energiapolitikai vállalásai alapján a megújuló energia részesedése el kell érje a 20%-ot a fosszilis energiahordozók mellett, ezért a PAKS II. beruházás mellett támogatandó célként fogalmazható meg a megújuló energiaerőművek létesítése. Rábapatona Község Önkormányzata kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik, mely hálózat éves fűtés és ram ellátási költsége - ideértve a közvilágítást - meghaladja a 10 millió Forintot. Ezen költség tétel kiváltásával és átkonvertálásával az önkormányzat előtt új fejlesztési források és potenciálok nyílnának meg. Az Önkormányzat vállalja a projektben az erőmű hosszú ávú fenntartását és üzemeltetését, az esetlegesen az Önkormányzati szükségleten felül keletkező áram ingyen történő betáplálását az E.On rendszerébe, hozzájárulva ezzel is a központi kormányzat rezsi-csökkentési politikájához
Bodonhely Község Önkormányzata Középületek energetikai korszerűsítése Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése: nyílászárócsere, tetőszerkezet megújítása, homlokzatszigetelés
 Polgármesteri Hivatal Táp  1. Faluház kialakítása 1. Meglévő, régi iskola átalakítása és felújítása
Polgármesteri Hivatal Táp 2. Tornaterem felújítás 2.  Tornaterem külső felújítása, fűtés korszerűsítése.
Polgármesteri Hivatal Táp 3. Egészségház felújítás 3.  Egészségház külső, belső felújítás, hőszigetelés.
Polgármesteri Hivatal Táp 4. Polgármesteri hivatal felújítása 4.  Hivatal épület külső hőszigetelése, belső festése.
Polgármesteri Hivatal Táp 5. Megújuló energiaforrás Polgármesteri hivatal és Óvoda 5. Tetőszerkezetre megfelelő mennyiségű elem vásárlása, felszerelése, energiarendszer korszerűsítése.
Polgármesteri Hivatal Táp 6. Hegysor tetőszerkezetek felújítása befejezése. 6. Hegysor  3-as épület nádtető felújítása.
Rábapatona Község Önkormányzata  Rábaközi Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozása A Rábaközi települések között célszerű és jövőbe mutató lenne létrehozni egy Turisztikai Desztinációs Menedzsmentet, hogy a környékbeli települések turisztikai akciója révén egy összefüggő Rábaközi turisztikai háló jöjjön létre,mely révén a települések turisztikai látnivalói (Tájházak, szakrális emlékek, múzeumok, szobrok, természeti látnivalók) összekapcsolódnának, egy szoros egységet alkotnának, transzparens és korrekt módon, így a települések a turisztikából nem csak az átmenő forgalom révén részesednének, hanem létrejöhetne egy több napos élmény-kirándulás is. A Menedzsment tagjai a környező települések polgármesteri lennének, valamint a magánszféra turisztikában érdekelt szereplői (szállásadók, éttermek,)
egyenlő arányban kerülne megosztásra a pályázati támogatás. Rábapatona a támogatás ráeső részéből fejlesztené az önerőből elindított kerékpár turizmusát, valamint szeretne létrehozni egy tájegység jellegű kávéházat, ahol is a fenti látnivaló-csokor kerülne bemutatásra és az ott dolgozó alkalmazott propagálnák és ajánlanák a Rábaközi látnivalókat, szálláshelyeket és éttermeket. A Desztinációban részt vevők kedvezményeket adnának a náluk elérhető
Tervezett partnerek: Ikrény Község Önkormányzata, Enese Község Önkormányzata, Rábapatonai Vadásztársaság (szállásadó) Helyi étterem,
Ravazd Község Önkormányzata  Középületek energetikai korszerűsítése - fűtés, világítás, nyílászárók korszerűsítése A Faluház tulajdonjog rendezésének elhúzódása miatt elmaradtak az energetikai korszerűsítések. Hatalmas fűtés, ill. villanyszámlák kerülnek kiszámlázásra havi szinten. Az épületben elavult a gázfűtés rendszere, aktuálissá váltak a gázkazánok cseréi. Megújuló energiákkal szeretnénk rásegíteni a villamosenergiára és a melegvíz előállítására. Továbbá hatékonyabb irodai gépek beszerzésére lenne szükség.
Csökkenteni szeretnénk a fűtésszámlákat, nyílászárók cseréjével, gondolva az akadálymentesítés feltételeinek kialakítására is.
 Ravazd Község Önkormányzata  Parkok, pihenőhelyek, multifunkcionális terek kialakítása Községünk 3 pontján pihenőhely, park kialakítása kültéri bútorokkal fásítással. A játszótér melletti parkban felnőttek számára alkalmas sporteszközök kihelyezése.
 Sokorópátkai Mustármag Egyesület  Helyi piac Helyi piac kialakítása. A helyi piac feltételeinek megteremtése. Helyi őstermelők, kistérségi önkormányzatok, mintaprogramban résztvevő települések termékeinek értékesítőhelyének kialakítása. Állandó, ill. időszakos piaci elárusítóhelyek kialakítására igény mutatkozik a településen a környező településeken és a kistérségekben is.
Sokorópátka Egységes Óvoda-Bölcsőde Általános Művelődési Központ  Aktív szabadidő a közösségi terekben Sokorópátka községben igény lenne az ingyenes, könnyen, bármikor elérhető közösségi sportolási lehetőségekre. Ezért szeretnénk kialakítani egy felnőtt játszóteret, amit mindenki használhat, a nap bármely szakában. Ennek segítségével könnyebben elérhető az egészséges élet, javulnak az életkörülmények és találkozási pontnak sem lenne utolsó ez a kezdeményezés.
Sokorópátka Sport Egyesület Mérleg felújítása Sokorópátka Kossuth utcai ’56 Park mellett álló közmérleg felújítása. A településen és a környéken mérlegelésre mutatkozó igény kielégítése miatt. A bárki által ingyen igénybe vehető mérleg jelen állapotában nem megközelíthető, karbantartást igényel. A mérleg környezetében biztosítani kell a fel és a le járást.
Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK  Művelődési Ház korszerűsítése A sokorópátkai művelődési otthon 1930-ban épült. Azóta kisebb felújításokon esett át, inkább állagmegőrző célzattal. Mivel egyre nagyobb az igény, hogy össze tudjunk gyűlni különböző alkalmakkor, foglalkozásokra, a bővítése és a korszerűsítése mindenképpen időszerű. Itt található a könyvtár is, mely állapota különösen rossznak mondható a beázások és a szigetelés hiánya miatt. Lakosok ötletei alapján itt kaphatna helyet egy kisebb edzőterem, szakkörök, tanfolyamok, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, és természetesen itt tarthatnánk együtt nemzeti ünnepeinket is. Az épületben található egy néprajzi kiállítás, mely szintén frissítésre, rendszerezésre szorul.
"Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület  Pannontáj- Sokoró Natúrpark fejlesztése "Tájékoztató táblák kihelyezése a natúrparki településekre
Tematikus kiadványok elkészítése
Települési információs pontok létrehozása
Települési kapcsolattartók képzése, tanulmányút szervezése a számukra
Kapcsolatépítés, közösségfejlesztés"
 Sokorópátka Község Önkormányzata  Szabadidőpark  Szabadidőparkunkat a Pacon található Katica Tanya mintájára építenénk meg. Fontos szerepe jutna az őshonos magyar állatfajták megismertetésének, a gyümölcsösben rég elfeledett magyar fajtájú gyümölcsfákkal. A tanyaházban felnőttek és gyermekek számára tartanánk foglalkozásokat, melyekkel régi mesterségeket mutatnánk be, illetve mindent, amit egy régi háztartásban végeztek (pl. búbos kemencében sütés, kenyér dagasztás, stb.). Hogy a modern kor is szerepet kapjon, kisebbeknek és nagyobbaknak készült játszóházat is szeretnénk építeni. Ezenkívül a vendégeket az étteremben tudnánk kiszolgálni, ahol saját készítésű, friss és egészséges étellel várnánk őket.
Sokorópátka Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Polgármesteri Hivatal korszerűsítése A sokorópátkai Polgármesteri Hivatal épülete helyi védelem alatt áll. Az épület külső felújítása, valamint környezetének ( Honfoglalási Park) megújítása. A Sokorópátkán lezajlott projektek rendre elkerülték ezt az épületet. Sajnos mára már több helyen is felújításra szorul.
Sokorópátkai Mustármag Egyesület  Plébánia felújítása, korszerűsítése, ifjúsági szállás létrehozása A sokorópátkai római katolikus plébániaépület belső felújítása, (vizesblokkok felújítása, burkolatok felújítása, pince felújítása, tetőtér felújítása, fűtéskorszerűsítés). Az épület állaga folyamatosan romlik. Belső gépészeti hálózatok használhatatlanná válása fenyeget. Egyházközség nem rendelkezik a szükséges anyagiakkal. A támogatás nyomán a sokorópátkai egyházközség, és azon keresztül az egyházmegye is gyarapodna egy sokfunkciósan használható épülettel.
Sokorópátka Sport Egyesület  Templom felújítása Sokorópátkai római katolikus templom külső felújítása ( színezés, javítás, tetőhéjazat csere, toronyhéjazat csere, stb…). A helyi templom 2013-ban ünnepli építésének 100. évfordulóját. A templom építéséhez nagyban hozzájárult Sokorópátkai Szabó István miniszter úr is. A templom felázott falai, lekopó, eső áztatta vakolata, palatetős héjazata az elmúlt évtizedekben nem lett felújítva. A sokorópátkai egyházközségen túl maga a település minden lakója magáénak érzi a sokorói tájhoz immáron hozzátartozó templomot.
 Sokorópátka Község Önkormányzata  Önkormányzat, mint munkáltató - termelő üzem kialakítása, helyi termékek előállítása A piacot felmérve nagy igény mutatkozik egy kisebb üzem kialakítására, mely helyi alapanyagból gyártana húskészítményeket, melyeket értékesíteni tudnánk pl. közétkeztetéssel foglalkozó intézményeknek, vagy egyéb más szervezeteknek is. Épületünk van az üzem számára, átalakítás az előírásoknak megfelelően szükséges, valamint a feldolgozáshoz szükséges gépek is beszerzésre várnának.
Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK  Levendula lepárló üzem Településünk levendula hozama évről évre növekedő tendenciát mutat. Eddig kizárólag leszárítani tudtuk a növényt, mely így értékes tulajdonságait veszti el. Ezeket az értékes anyagokat szeretnénk hasznosítani, és értékesíteni, melyhez egy lepárló adná a segítséget. Természetesen megvalósulás esetén bérlepárlást is végeznénk, hiszen erre szintén igény mutatkozik.
Sokorópátkai Mustármag Egyesület  Közösségi kemence Községünk közösségi élete fellendült az utóbbi időben. Így felmerült a lehetősége egy közös kemence építésének, amit nem csak ünnepeken, hanem egyszerű közösségépítő találkozásokon is tudnánk használni. Turisztikai szempontból is nagyon látványos eleme lenne falunknak, hiszen a köré telepített pihenőhely a kirándulók, kerékpározók számára is jó lehetőség lenne, hogy megismerjék a környéket.
 Kiss Szandra Kézműves műhely ovisoknak,diákoknak vagy akár felnőtteknek vagy nyitott műhely Győrben végeztem a Kovács Margit ÀMK-ban mint kézi csipkekészítő jelen pillanatban Budapestre járok Népi bőrműves szakra utolsó éves vagyok. Nekem szívem csücske a kézművesség és ezért gondoltam hogy lehetne (minden pénz kérdése ugyebár) műhelyt nyitni. Ahol az ovisoknak vagy a sulisoknak lehetne fakultatív órákat tartani. Ez azért jutott eszembe mert jó pár anyuka már megkeresett hogy nem e tartok órákat felnőtteknek vagy gyerekeknek. De akár lehetne hogy amiket készítünk a gyerekekkel azt elehetne adni (karácsonyi vásár stb) és ami befolyt pénz azt vagy az iskola óvoda bevételeit növeli vagy abból elehetne menni tanulmány utakra a gyerekekkel. De a falusi turizmusban is megállná a helyét szerintem mert rengeteg osztrák bicajos jár erre és akár belehetne venni mint nyitott műhely a különböző turisztikai katalógusokba. Ehhez még hozzátenném pár osztrák így én is perfektül beszélek németül tehát azzal sem lenne semmi gond. Én most várom a jövőévi pályázatokat mert szeretném megnyitni bőrös műhelyemet hej az van a háznál hozzá kb 60nm-es helyiség amit műhelynek szeretnék megcsinálni de ehhez sok sok pénz kell 🙂 Itt van honlapom is ezt a felületet is lehetne használni a nyitott műhely reklámozásához pl nagyon sok osztrák,német megrendelem van tehát ők is szívesen segítenek a reklámozásban ( most is ők intéztek nekem 3-om karácsonyi vásár helyet Ausztriába) úgy hogy a szervezőknek mondták hogy okvetlen hívjanak meg és helypénzt sem kell fizetnem.
Röviden ennyi az ötletem még nem kiforrott sajna ehhez is kéne némi segítség hogy mit lehetne és mit nem meg hátha valakinek van még valami ötlete ehhez.
Becsült forráshoz csak valamit beírok mert ez függ sokmindentöl.(milyen kézműves foglalkozások lennének,géppark ha kell hozzá,anyagok stb)
Rábacsécsény Község Önkormányzata Kulturális-, szabadidős-, sportszolgáltatások, szabadtéri közösségi színterek komplex fejlesztése Támogatni kívánt tevékenység:
Közösségi terek, szabadidőparkok fejlesztése, sütő- és főzőhelyek, hozzá kapcsolódó fedett tér, szabadtéri színpad felújítása, köztéri elemek elhelyezése gasztronómiai rendezvények, közösségi programok tartására.
Játszóterek felújítása, korszerűsítése, kiszolgáló és kiegészítő létesítmények fejlesztése és kialakítása, mindezekhez kapcsolódó és a működtetéshez közvetlenül kötődő eszközök beszerzése (pl. ivókút, vízvételi lehetőség, kerékpártárolók, turista-térképek kihelyezése, helyi termékeket népszerűsítő információs táblák elhelyezése).
Várható eredmény, hatás: helyben elérhető szolgáltatások fejlesztése, közösségfejlesztés, hasznos szabadidő-eltöltési lehetőség, helyi termékek népszerűsítése, információbiztosítás a vidéki lakosság, vidékre látogató turisták számára.
Helyi termékek és népi ételek készítésének továbbadása, népszerűsítése, hagyományápolás, helyi termékek iránti keresleti-igény növelése.Megvalósítás tervezett időtartama: 18 hónap Támogatásban részesülők: önkormányzatok, nonprofit szervezetek
Rábacsécsény Község Önkormányzata   Támogatni kívánt tevékenység: tájba illő, faluképhez igazodó buszvárók felújítása, átalakítása, újak építése természetes alapanyagok felhasználásával (pl. fa, kő). Buszmegállók környezetének rendbetétele, parkosítása, kültéri eszközök (padok, hulladékgyűjtők, hirdető táblák, kerékpártárolók) elhelyezése.  Könyv-cserebere program a buszmegállókban: Könyvszekrények elhelyezése buszvárókban, utcai mini-könyvtárak létesítése.  Helyi termék népszerűsítő szekrények elhelyezése a buszvárókban.  Indokoltság: buszvárók leromlott műszaki, infrastrukturális állapota, „tájidegen” megjelenése; közterületek rendezetlensége.  Tömegközlekedés használatának ösztönzése, várakozók részére hasznos időtöltés, olvasási és információszerzési lehetőség biztosítása. Helyi termékek népszerűsítése, helyi termékek iránti keresleti-igény növelése. Megvalósítás tervezett időtartama: 12 hónap Együttműködő partnerek: önkormányzatok, nonprofit szervezetek, helyi termelők, lakosság
Rábacsécsény Község Önkormányzata Rábaközi hagyományok háza - többfunkciós ifjúsági központ Támogatni kívánt tevékenység:
A Rábaközi Hagyományok Háza - egy többfunkciós Ifjúsági Központ, foglalkoztató tér és közösségi szálláshely - létrehozása.
Szálláshely kialakításához kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, kül- és beltéri közösségi foglalkoztató tér létesítése/fejlesztése, tereprendezés, eszközbeszerzés (bútorok, helyi termékek készítését segítő eszközök (pl. terményőrlő- és aszaló berendezés, korongozógép, égetőkemence); IKT-eszközök, marketing tevékenység.
Hagyományőrző, helyi értékek előállítását, rábaközi ételspecialitások elkészítését preferáló komplex oktatóprogramok kidolgozása, programok szervezése óvodások, iskolások részére.Indokoltság:
ifjúsági szálláshelyek hiánya a PKLE területén. Az adott tájegységre jellemző hagyományok, gasztronómiai értékek őrzésének, fennmaradásának szükségessége.Megvalósítás tervezett időtartama: 24 hónapTámogatásban részesülők: önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházak a Rábaköz térségében.
Boros Attila Gyümölcskultúra a Sokoróban Gyümölcsfeldolgozó kisüzem létrehozása, ahol az érdeklődők maguk készíthetik a termékeket (lekvár – gyümölcslé – ecet). Kistermelők, családok számára nyújtana lehetőséget saját termékük feldolgozására. A környékbeli kistermelők gyümölcsének felvásárlására is mód nyílna. Távolabbi vidékekről érkező családok számára is öntevékeny feldolgozási lehetőséget nyújtana az üzem. A feldolgozott terméket „csináld magad” termékként saját fogyasztásra készíthetnék. Az üzemben lekvárfőző üst, aszaló, gyümölcsdaráló, prés,  pasztörizáló és palackozó berendezés segítené a feldolgozást. Az üzemhez kapcsolódna egy szálláshely is, így a távolabbról érkező termelőknek nem kell hazautazniuk, amíg a feldolgozási folyamatuk be nem fejeződik. A kertben a környékbeli településeken gyűjtött, őshonos, rezisztens gyümölcsfajták segítségével lehetne bemutatni a vegyszermentes gyümölcstermesztést. A projekt megvalósítását egy ütemben terveztem. Az őshonos gyümölcsfajták gyűjtését a KAEG Zrt. Ravazdi Erdészetében 2013-ban kezdtük, a környékbeli  kistermelőkkel meglévő kapcsolat lehet a partnerség alapja.
KAEG Sportegyesület Tradicionális és modern lövészsportok tömegsporttá fejlesztése A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 2015-ben megnyitotta a Ravazd községben található Magyalosi lőteret. A lőtér használatát jelenleg csak a meghatározott törvényi feltételeket teljesítő, hatósági engedéllyel rendelkező személyek használhatják. Egyesületünk célja, hogy ne csak az engedéllyel rendelkezők használhassák a sportlétesítményt, hanem az egyesület keretein belül minden érdeklődő megismerkedhessen ezen sportággal. Egyesületünk az alábbi szakágakban szeretne technikai segítséget adni az érdeklődőknek:  légpisztoly lövészet,  légpuska lövészet,  kisöbű sportpuska  sörétes sportpuska,  airsoft lövészet 2016 tavaszán a légpisztolyos, légpuskás és airsoft lövészet indítását tervezzük minden korosztály számára. 2016 áprilisában preciziós légpuskás tereplövészetre (field target) alkalmas pálya építését tervezzük. Legfontosabb partnerünk a KAEG Zrt. Ravazdi Erdészetének erdei iskolája, ahol évente 2000 gyermek fordul meg, mivel a fenti programokat hangsúlyosan szeretnénk már az általános iskolás korosztály körében népszerűsíteni.
 Sokorói Lövész Turizmusért Egyesület   A lövészturizmus fellendítése A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 2015-ben megnyitotta a Ravazd községben található Magyalosi lőteret. Egyesületünk célja a lőtérhez kapcsolódó sportélet fellendítése egy klubépület segítségével, ahol nagyobb létszámú rendezvények lebonyolítására és a sportolók számára szálláslehetőség kialakítására alkalmas infrastruktúrát hoznánk létre. Magyarországon egyedülálló módon szeretnénk lehetőséget nyújtani hosszabb időtartamú edzőtáborok rendezésére is.
 Alexandriai Szent Katalin Plébánia (egyház)  Közösségi gyümölcsfeldogozó és többfunkciós tér a plébánián "Láziban, az 1800-as évek közepén épült római katolikus plébánia-épület az elmúlt évtizedek során több átalakításon és bővítésen ment keresztül. Az egyházközösség fokozatos zsugorodásának következményeként az épület fenntartása egyre súlyosabb teherré vált. Az utolsó helyben élő lelkipásztor az 1990-es évek végén elhunyt. Azóta az épület üres, a közösség, amely lassan-lassan összeszedi magát, a lepusztult épületbe szeretne újra életet vinni: programokat, rendezvényeket, hitéleti eseményeket megvalósítani. Azonban az épület jelen formájában nem alkalmas ezen igények megfelelő kielégítésére. Jelenleg az épületben egy család él, a többi épületrész üresen áll. A plébániaépület és közvetlen környezetének teljes felújítása, rendbetétele (falak víztelenítése, gépészeti rendszer és villamos rendszer korszerűsítése, hőszigetelt nyílászárók cseréje), az épület további amortizációja érdekében időszerűvé válik.
Az egyházközség és lelkipásztora szándéka, hogy a zsugorodó bevételek és állami finanszírozás miatt, olyan gazdasági tevékenységbe kezdjen a plébániához tartozó kertben, mely hosszú távon képes biztosítani az önfinanszírozást és az elszegényedett településen élő megváltozott munkaképességű emberek részére a munkahelyteremtést. Ennek a projektnek a neve: egyházközségi közösségi gyümölcsfeldolgozó.
Az elmúlt időszakban a kertbe beültetésre került 1000 tő francia típusú levendula, valamint 20-20 mandula és mogyorófa. A környező bencés plébániák kertjeiben is elindult a plébániai gazdaságok fejlesztése. A hívek szorgalmas munkájának köszönhetően málna, ribizli, berkenye, csipkebogyó ültetésére került sor. A Láziban, a HACCP élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően kialakított feldolgozó, raktározó helyiség lehetővé tenné a gyümölcsök feldolgozását.
Az élelmiszer-feldolgozóval együtt szeretnénk az épületben szolgálattevői- és kiadható bérlakás kialakítását, valamint plébániai közösségi terem és iroda kialakítását is megvalósítani, amelyek a közösségépítés fontos eszközei.
"
Libor Mária  Helyi terméket előállító műhely létrehozása Erdei növényekből, kézműves helyi termékek létrehozására alkalmas műhely kialakítását tervezem.
Vállalkozói tevékenységem nagyobb hányadát a Ravazdi Erdészeti Erdei Iskolában végzett tevékenységem teszi ki, ahol évente több mint kétezer gyermek környezeti nevelésében veszek részt. A gyermekek és kiránduló felnőttek részéről évek óta felmerülő igény, hogy a kirándulásról, táborból erdei emléktárgyat vigyen haza szerettei számára.Ezt az igényt elégítené ki projektem megvalósulása. A környezeti nevelés egyik célja, hogy a természeti kincseink környezetbarát felhasználását is megtanítsuk. A műhelyben kézműves foglalkozás keretén belül megmutatnánk a vendégeknek a természetben gyűjthető alapanyagok felhasználásának folyamatát, kiállítanánk a kész tárgyakat, és értékesítenénk azokat.
Libor Mária  A Pannonhalmi dombság lehetőségei a környezetbarát vállalkozások számára (ismeretterjesztő előadássorozat) A lakosság számára ismeretterjesztő, aktuális vállalkozási lehetőségeket magában foglaló előadássorozat indítása a projekt célja.A Pannonhalmi dombság kedvező környezeti adottságára több sikeres vállalkozó tevékenysége is épül. A szőlő, a gyümölcs a növénytermesztés hosszú időkre visszamenően hagyománya a környékünknek. A környezeti adottságok, a sikeres vállalkozások bemutatása és a jelenlegi gazdasági lehetőségek csokorba gyűjtése élénkítő hatással bírhat újabb vállalkozások beindítására. A Ravazdi Erdei Iskola több mint 15 éve végez oktatói tevékenységet. Pedagógusai, oktatói, előadói sikeres gyakorlati szakemberek, infrastruktúrája kimagasló a térségben.
 A Mi Bakonyunk Alapítvány.  Fiatalok mobilizálása- bevonása a település életébe Olyan programok kialakítása a településeken, hogy az ott élő fiatalok aktívan részt vegyenek a település életében. Cél az önszerveződő közösség kialakítása.
A Mi Bakonyunk Alapítvány.  Bakonyalja mikrotérség -képzés, tájékoztatás A Bakonyalja településeken (Fenyőfő, Bakonyszentlászló, Bakonygyirót, Veszprémvarsány, Sikátor, Lázi, Románd, Bakonypéterd) a civilszervezetek, vállalkozók, magánszemélyek összefogása, tájékoztatása, segítése a 2014-20-ig meglévő pályázati lehetőségekről, programokról.
Képzések elősegítése, koordinálása.
eF-Arbor Bt  Asztalos üzem kialakítása Faüzem kialakítása
A meglévő épület infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés (épület bővítése kb. 60 m2-rel, víz-, fűtés kialakítása, szigetelés, szociális rész kialakítása). A munkavégzéshez modern, hatékony faipari gépek beszerzése
 Simó Melinda Egyedi kamionszőnyegek gyártása Vállalkozásomat kamion szőnyegek méretre szabására szegésére, feliratozására alapítom meg. Tudomásom szerint Magyarországon kimondottan ilyen profillal foglakozó vállalkozás nem működik, így a piacon kapható kamion szőnyegek mind külföldi behozatalból származik. Szakmám szerint varrónő vagyok a párom kamion sofőr, neki több típusba készítettem már szőnyeget, hogy konformosabbá tegyem munkáját életét a kamionba.Egy kamion szőnyeg szett általában három darabból áll. Jobbos balos és úgynevezett középső szőnyegből, mely középső szőnyeg a két ülés között az alsó fekhely és a műszerfal között helyezkedik el. Ezek a szőnyegek nem csupán márkánként, de a kamion márkánkon kívül típusonként illetve évjáratonként is változhatnak. Vagyis egy típuson belül is sok féle fülke létezik és mindegyikbe más szőnyeg passzol bele. Továbbá szeretnék a vállalkozásomba a szőnyegek feliratozásával is foglalkozni. Megmaradva a fő profilnál a kamionszőnyegek mellett tervezem több a kamionos élet komfortosítására szolgáló termékek gyártását. Például neszesszer, kispárna ágytakaró, sötétítő függöny valamint a munkavédelmi láthatósági fényvisszaverővel ellátott pólók, pulóverek, mellények készítését is tervezem./ Az általam gyártásra kerülő kamion szőnyegek célpiaca az AERT 561 /2001 szabályozás alá eső 3.5 tonnát meghaladó tehergépjárművek tulajdonosai illetve gépkocsivezetői.Projekt fejlesztéséhez szükséges gépek berendezések: szervomotoros varrogép, vágóplotter, himzőgép, háromszálastisztázó varrógép, hőprés.