Menü Bezárás

HFS tervezői műhelynapokat tartottunk


2016.02.15.

Annak érdekében, hogy közösségvezérelt tervezés keretében kerüljön megalkotásra a helyi szükségletekre alapozott fejlesztési stratégia, műhelynapokat szervezünk 2016. február 4-én Bakonypéterden, február 5-én Rábapatonán, február 8-án Téten és február 11-én Péren.

Reggel 8 órától vártuk a térségi önkormányzatok vezetőit, képviselőit, térségünk vállalkozóit, civil szervezeteit, magánszemélyeket személyes konzultáció céljából. A konzultáció nagyon sikeres volt, folyamatosan érkeztek a potenciális pályázók. A személyes találkozások alkalmával több olyan település vezető is felkeresett bennünket, akik a Kormány 290/2014. (XI. 26.) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló Kormány rendelet alapján fejlesztendő járási besorolásúak. Tanácsadási munkánk során megismertük a megjelentek beruházási elképzeléseit, terveit. A tervezői napokon a megjelentek részéről kiemelten nagy hangsúlyt kaptak a térségünk turisztikai fejlesztésének elképzelései, valamint a helyi identitás erősítése, a helyi közösségfejlesztés célú fejlesztési elképzelések. Megfogalmazódott az együttműködés szándéka mind települések, mind a szférák között. Lehetőségeinkhez mérten és a rendelkezésre álló információk alapján tájékoztattuk az érdeklődőket a LEADER forráson kívüli potenciális pályázati lehetőségekről, és tájékoztatjuk őket a támogatás igénybevételének alapkövetelményeiről.

13 órától Németh Tamás a Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezet vezetője köszöntötte a Fórumon megjelenteket. Tájékoztatta a megjelenteket a Vidékfejlesztési Program (VP) LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés folyamatáról és határidejéről. Elmondta, hogy Egyesületünk részére a rendelkezésre álló fejlesztési forrás 2014-2020 között 737.800.000 Ft, melynek jelentős részét gazdaságfejlesztésre kell fordítanunk. A Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez, elsősorban a térség szükségleteinek, erőforrásainak, lehetőségeinek számbevétele és a jövőkép kialakítása céljából az előző időszakhoz hasonlóan Egyesületünk a 2014-2020 közti programozási időszakra vonatkozóan is megkezdte a projektötletek gyűjtését. Németh Tamás elmondta, hogy az ötletek fontos szerepet kapnak az elkészítendő Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében. Ez idáig több mint 200 db ötlet, fejlesztési elképzelés érkezett be, melyet ezúton is köszönünk. Ezt követően a 2014-2020 Vidékfejlesztési Program bemutatása következett. Elmondta, hogy az új vidékfejlesztési program 1300 milliárd forint támogatást biztosít 2014-2020 között. Ismertette a fő fejlesztési prioritásokat a rendelkezésre álló forrásokkal. A Vidékfejlesztési Program alapján részletesebben ismertette az alábbi, hamarosan megjelenő, vidéki térségeket érintő felhívásokat:

  • Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
  • Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
  • Egyedi szennyvízkezelés
  • Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
  • Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel.

 

További megvalósult projektek