Menü Bezárás

Újabb Leader pályázatok benyújtására nyílt lehetőség a mai naptól


2018.02.05.

Tisztelt Pályázók!

A mai naptól a támogatási kérelmek benyújthatóak a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül az alábbi ÚJ felhívások első szakaszára (A Pannónia Kincse Leader Egyesület mindegyik pályázati felhívása esetében a  támogatási kérelmek benyújtásának módja szakaszos):

  1. Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-70-4-17

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.12.31 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.03.05

2018.06.05

2018.12.31

  1. Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-70-3-17

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.06.29 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.04.20

2018.05.31

2018.06.29

  1. Natúrparki közösségépítő programok szervezése a természeti és épített örökségi helyszínek, valamint a tájértékek helyreállítása, állapotának javítása

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-70-5-17

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.05.07 napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.03.05

2018.04.05

2018.05.07

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1a) valamint (1b) bekezdése alapján a „Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz felfüggesztése vagy lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő  naptól lehetséges.”

2018.02.03. naptól a támogatási kérelmek benyújthatóak a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül az alábbi „RÉGI”felhívások második szakaszára (A Pannónia Kincse Leader Egyesület mindegyik pályázati felhívása esetében a  támogatási kérelmek benyújtásának módja szakaszos):

  1. Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése

 

  1. Mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén

 

A pályázatok értékelésénél nem a gyorsaság a döntő szempont. Egy szakaszokon belül a beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra, ezért érdemes a rendelkezésre álló időkeretet kihasználni. A pályázatok értékelése a helyi felhívások 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában található pontozás alapján történik, így a beérkezés dátuma nem kerül figyelembevételre. Az értékelés során egy előbb beadott pályázat nem kerülhet tehát előnyösebb pozícióba a benyújtásának időpontja révén egy később benyújtott pályázattal szemben, hiszen a pályázatok együttesen, tartalmuk alapján egymáshoz mérten kerülnek elbírálásra.

Megjelentek a “Felhasználói kézikönyv elektronikus felült használatához és e-kérelem benyújtásához”, valamint az “ÉNGY tételek import segédlete” c. dokumentumok a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan, amelyek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok a “Kapcsolódó tartalmak” pont alatt érhetőek el.

A támogatási kérelem benyújtására már elérhető a LEADER helyi felhívások menüpont, azonban a kitöltés megkezdésére az adott felhívásban szereplő benyújtási időszak kezdő napjától van lehetőség.

Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése és a Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén című pályázati felhívások és mellékleteik 2017. december 21-én módosultak. Kérem, hogy a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!


 

További megvalósult projektek