Menü Bezárás
A Művelődési Ház épületgépészetének korszerűsítése Téten

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Projekt azonosítószám: 3385289833

Elnyert támogatás összege: 6 360 916 Ft

Támogatás mértéke: 95 %

Jelen projekt közvetett, általános célja a Téten és környékén élők életminőségének javítása és a település vonzóbbá tétele volt, míg közvetlen célja a Fő u. 80. szám alatt található Művelődési Ház épületgépészetének korszerűsítése, mint a település közösségi életében meghatározó szereppel bíró, kulturális programoknak helyet adó épület energetikai megújítása, és a korábbi korszerűtlen fűtő gázkazán helyett egy korszerűbb kazán beszerzése.

A Támogató Okirat kézhez vétele után ajánlattételi eljárást folytattunk le, mely során 3 cég adott ajánlatot a projektben tervezett épületgépészeti munka elvégzésére. Az ajánlattételt követően a VINFEROL Korlátolt Felelősségű Társaságot kiválasztottuk, mint nyertes ajánlattevőt, és megbíztuk a Művelődési Ház épületgépészetének korszerűsítési munkálataival. 2023. január 02—án sor került a Vállalkozási szerződés megkötésére majd a munka megkezdésére. 2023.március 6-án az épületgépészeti munka műszaki átadás-átvétele megtörtént, melynek eredményeként a Művelődési Ház hőellátás igényét ezentúl a korábbi korszerűtlen kazán helyett egy Viessmann Vitodens 200 típusú 60 kW-os kondenzációs fűtő gázkazán biztosítja majd.

A szekunder rendszerben négy fűtő kör került megtervezésre, az emeleti és a földszinti helyiségek meglévő radiátoros rendszerét látja el hőenergiával. A kondenzációs fűtő gázkazánt saját vezérlője működteti, továbbá részenként külön vezérlőegységek, hőmérséklet érzékelők kerültek elhelyezésre. A műszaki ellenőri szolgáltatások és a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok maradéktalanul megvalósultak, önerő terhére (tábla, honlap).

A projekt eredményeként egy hosszú évek óta fennálló lakossági igény került kielégítésre, és korszerűbbé, költséghatékonyabbá vált a téti Művelődési Ház épületgépészete, fűtésrendszere.

A projektben vállalt indikátor neve: Létrehozott munkahelyek száma

Mértékegysége:

Az indikátor értéke a pályázat benyújtásakor: 16 fő

További információ:

Név: Tét Város Önkormányzata

Cím: Téti Közös Önkormányzati Hivatal 9100 Tét, Fő u. 88.

https://www.tet.hu/

 

További megvalósult projektek