Menü Bezárás

2018.03. 26.

Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy módosultak Pannónia Kincse Leader Egyesület pályázati felhívásai!

Módosult a Pannónia Kincse Leader Egyesület, VP6-19.2.1.-70-2-17 kódszámú Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén című helyi felhívása!

Főbb módosítások:

A pályázati felhívás: „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 2018.06.30 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.02.02.

2018.03.02.

2018.06.30.

Módosult a Pannónia Kincse Leader Egyesület, VP6-19.2.1.-70-3-17 kódszámú Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című helyi felhívása!

Főbb módosítások:

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek

A település megjelenésében szereppel bíró épületek, építmények külső, belső felújítása korszerűsítése, bővítése, átalakítása; új épület/építmény építése”

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek

Közbiztonsági, vagyonvédelmi rendszer, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, fejlesztése ”

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.) a fejlesztéssel érintett ingatlanon”

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

  1. Amennyiben a projekt közbiztonsági, vagyonvédelmi rendszer, térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, fejlesztésére irányul, úgy a fejlesztés nem minősül beruházásnak, így nem szükséges építési tervdokumentáció csatolása

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.09.15 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.04.20.

2018.07.31.

2018.09.15.

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Közbiztonsági, vagyonvédelmi rendszer, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, fejlesztése esetén a helyszínről szükséges egy térkép vagy telepítési rajz csatolása, mely tartalmazza a kamerák pontos helyét

Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a VP6-19.2.1.-70-1-17  kódszámú Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése című pályázati felhívás kapcsán módosítás várható.

A Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése című pályázati felhívásra a támogatási kérelmeket a módosítást követően 2018.06.29 napig lesz lehetőség benyújtani.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1a) valamint (1b) bekezdése alapján a „Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz felfüggesztése vagy lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő naptól lehetséges.”

A pályázatok értékelésénél nem a gyorsaság a döntő szempont. Egy szakaszokon belül a beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra, ezért érdemes a rendelkezésre álló időkeretet kihasználni. A pályázatok értékelése a helyi felhívások 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában található pontozás alapján történik, így a beérkezés dátuma nem kerül figyelembevételre. Az értékelés során egy előbb beadott pályázat nem kerülhet tehát előnyösebb pozícióba a benyújtásának időpontja révén egy később benyújtott pályázattal szemben, hiszen a pályázatok együttesen, tartalmuk alapján egymáshoz mérten kerülnek elbírálásra.

A pályázati felhívások és mellékleteik az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, hogy mindig a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

A Leader pályázatok benyújtását segítő Felhasználói kézikönyv az alábbi linken érhető el:

Leader pályázatok benyújtását segítő kézikönyv

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető! 

2018.01.02.

Tisztelt Pályázók!

A mai naptól a támogatási kérelmek benyújthatóak a Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése és a Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén című pályázatok tekintetében a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A Pannónia Kincse Leader Egyesület mindegyik pályázati felhívása esetében a  támogatási kérelmek benyújtásának módja szakaszos.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1a) valamint (1b) bekezdése alapján a „Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz felfüggesztése vagy lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.”

A pályázatok értékelésénél nem a gyorsaság a döntő szempont. Egy szakaszokon belül a beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra, ezért érdemes a rendelkezésre álló időkeretet kihasználni. A pályázatok értékelése a helyi felhívások 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában található pontozás alapján történik, így a beérkezés dátuma nem kerül figyelembevételre. Az értékelés során egy előbb beadott pályázat nem kerülhet tehát előnyösebb pozícióba a benyújtásának időpontja révén egy később benyújtott pályázattal szemben, hiszen a pályázatok együttesen, tartalmuk alapján egymáshoz mérten kerülnek elbírálásra.

Megjelentek a “Felhasználói kézikönyv elektronikus felült használatához és e-kérelem benyújtásához”, valamint az “ÉNGY tételek import segédlete” c. dokumentumok a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan, amelyek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok a “Kapcsolódó tartalmak” pont alatt érhetőek el.

A támogatási kérelem benyújtására már elérhető a LEADER helyi felhívások menüpont, azonban a kitöltés megkezdésére az adott felhívásban szereplő benyújtási időszak kezdő napjától van lehetőség.

Névtelen

Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése és a Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén című pályázati felhívások és mellékleteik 2017. december 21-én módosultak. Kérem, hogy a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!


A LEADER helyi pályázati felhívások megjelenése a mai naptól teljes körűvé vált. A felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el, az alábbi linken:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok (Az ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA gombra kattintva a Pannónia Kincse Leader Egyesületet kiválasztva tölthetőek le pályázati felhívásaink)

A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében január és február hónapokban ismét tájékoztató fórumokat szervezünk, melyek időpontjáról később honlapunkon adunk tájékoztatást.

A Pannónia Kincse Leader Egyesület mindegyik pályázati felhívása esetében a  támogatási kérelmek benyújtásának módja szakaszos.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1a) valamint (1b) bekezdése alapján a „Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz felfüggesztése vagy lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.”

A pályázatok értékelésénél nem a gyorsaság a döntő szempont. Egy szakaszokon belül a beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra, ezért érdemes a rendelkezésre álló időkeretet kihasználni. A pályázatok értékelése a helyi felhívások 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában található pontozás alapján történik, így a beérkezés dátuma nem kerül figyelembevételre. Az értékelés során egy előbb beadott pályázat nem kerülhet tehát előnyösebb pozícióba a benyújtásának időpontja révén egy később benyújtott pályázattal szemben, hiszen a pályázatok együttesen, tartalmuk alapján egymáshoz mérten kerülnek elbírálásra.

Minden helyi felhívásban több értékelési határnap került meghatározásra. Az első értékelési szakaszban az alábbiak szerint nyújthatóak be a támogatási kérelmek:

 

Helyi felhívás címe A támogatási kérelmek benyújtási határideje az első szakaszban
Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén 2018. január 2. – 2018. február 2.
Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése 2018. január 2. – 2018. február 2.
Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése 2018. február 5. – 2018. április 20.
Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése 2018. február 5. – 2018. március 5.
Natúrparki közösségépítő programok szervezése a természeti és épített örökségi helyszínek, valamint a tájértékek helyreállítása, állapotának javítása 2018. február 5. – 2018. március 5.

“A HACS tájékoztatja a pályázókat, hogy maga, avagy a kijelölt munkaszervezete pályázatírási, tanácsadási, vállalkozási tevékenységet az általa meghirdetett helyi felhívások vonatkozásában a helyi támogatási kérelem benyújtásáig nem végezhet. A HACS-nak az általa meghirdetett helyi felhívások vonatkozásában tájékoztatási tevékenységet kell ellátnia.” Így természetesen van lehetőség akár személyes konzultáción való részvételre az egyesület irodájában. Ebben az esetben kérem, hogy egyeztessen időpontot a munkaszervezet tagjaival az alábbi elérhetőségeken:

Németh Tamás munkaszervezet vezető nemeth.tamas@pkle.hu 30/758-9815
Eszesné Takács Szilvia projektvezető eszesne.szilvia@pkle.hu 30/758-9817
Szabó Anita projektvezető szabo.anita@pkle.hu 30/758-9816

Kérem, hogy kérdéseikkel keressenek bennünket bizalommal.


Tisztelt honlap látogatónk!

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület Téten, Börcsön és Pannonhalmán fórum keretében mutatta be a Pannónia Kincse LEADER Egyesület által 2014-2020-as időszakban meghírdetésre kerülő pályázatok tervezeteit.

A fórumokon elhangzott PKLE előadás ide kattintva tekinthető meg.

A fórumokon elhangzott MNVH előadás ide kattintva tekinthető meg!


pkle_logo