Menü Bezárás
Eszközbeszerzés a mezőörsi sportöltöző berendezése céljára

Kedvezményezett neve: Mezőörs Község Önkormányzata

Projekt azonosítószám: 33415811142

Elnyert támogatás összege: 2 725 604 Ft

Támogatás mértéke: 95 %

Mezőörs Község Önkormányzata 3452332033 azonosítószámú „Eszközbeszerzés a mezőörsi sport öltöző berendezése céljára” című projektje keretében a közösségi tér konyhai felszerelés kivitelezési munkálatait végezte el.

A projektet 2023.06.30-án indítottuk el a kivitelezői szerződés aláírásával. A munkaterületet átadásra került a vállalkozó részére, aki neki is állt a munkák elvégzésének.

A záró elszámolásban az alábbiakban felsorolt elvégzett feladatot kívánja Mezőörs Község Önkormányzata elszámolni:

Konyhabútor beépítésének kivitelezési munkálatai.

A tervezett munka nem építési engedély köteles. A műszaki átadás-átvétel 2023.09.14-én sikeresen megtörtént. A támogatással egy korszerű, modern konya került kiépítésre, mely a közösségi tér hiánypótló beruházása volt.

Indikátor neve: Létrehozott munkahelyek száma ( a projekt keretében nem került alkalmazásra személy, így a létrehozott munkahelyek száma 0 Fő)

Mértékegység: Fő

Projekt zárása érték: 0

Nyilatkozat:

  • Jelen záró beszámolóban nyilatkozunk arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolás alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a támogatott projekt kapcsán merültek fel, valamint a támogatás a támogatói okiratban vállalt, mérföldkőhöz rendelt ütemezésnek megfelelően kerül felhasználásra.
  • A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget a projekt megvalósítása során megszüntettük. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és viselkedésünkben esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
  • projekt keretében nem készült marketing anyag, így a Pannónia Kincse Leader Egyesület rendelkezésére bocsátás esetünkben nem releváns, valamint rendezvény megtartására sem került sor a projekt során.
  • A fejlesztés hatására előállított termékek és szolgáltatások nem kerültek megvalósításra így ez esetünkben nem releváns.
  • A pályázatban vállalt helyi vállalkozó bevonására nem került sor, mivel a településen jelenleg nem üzemel olyan vállalkozás amely ezt a kivitelezési munkálatokat elvégezhette volna. Ezen okból került sor olyan kivitelező kiválasztására, amelynek sem a székhelye sem a telephelye nem mezőörsi bejegyzésű.

 

További információ:

Név: Mezőörs Község Önkormányzata

Cím: 9097 Mezőörs Fő utca 105

http://www.mezőörs.hu/

További megvalósult projektek