Menü Bezárás
Kommunális feladatellátást segítő eszközök beszerzése Péren

Kedvezményezett neve: Pér Község Önkormányzata

Projekt azonosítószám: 3441897031

Elnyert támogatás összege:  4 144 042 Ft

Támogatás mértéke: 95 %

VP6-19.2.1.-70-9-21 Pannónia Kincse Leader Egyesület - Helyi Fejlesztések Támogatása

Pér Község Önkormányzata 3441897031 azonosítószámú „Kommunális feladatellátást segítő eszközök beszerzése Péren” című projektje keretében megvalósította az eszközök beszerzését. A projektet 2023.11.24-én indítottuk el a gépek megrendelésével.A záró elszámolásban az alábbiakban felsorolt elvégzett feladatot kívánja Pér Község Önkormányzata
elszámolni:
Eszközbeszerzés:

 • SOLO BY AL-KO-T22-103.9 HD-A V2 fűnyíró traktor
 • VL 300 lombszívó
 • Aardenburg Lignum, ágaprító gép

Szolgáltatások:

 • Pályázatírás
 • Nyilvánosság
 • Projektmenedzsment

A gépek átadás-átvétel 2023.12.07.-én sikeresen megtörtént.
A támogatással bővült a település eszközparkja mely nagyban megkönnyíti és gyorsítja a
településen a belterületi utcák, parkok és egyéb zöldterületek gondozását így egy hiánypótló
beruházása valósult meg.
Indikátor neve: Létrehozott munkahelyek száma ( a projekt keretében nem került alkalmazásra
személy, így a létrehozott munkahelyek száma 0 Fő)
Mértékegység: Fő
Projekt zárása érték: 0
Nyilatkozat:

 1. Jelen záró beszámolóban nyilatkozunk arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez
  kapcsolódó elszámolás alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a
  támogatott projekt kapcsán merültek fel, valamint a támogatás a támogatói okiratban vállalt,
  mérföldkőhöz rendelt ütemezésnek megfelelően kerül felhasználásra.
 2. A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget a projekt megvalósítása során megszüntettük. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és viselkedésünkben esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
 • projekt keretében nem készült marketing anyag, így a Pannónia Kincse Leader Egyesület
  rendelkezésére bocsátás esetünkben nem releváns, valamint rendezvény megtartására sem
  került sor a projekt során. 
 • A fejlesztés hatására előállított termékek és szolgáltatások nem kerültek megvalósításra így ez
  esetünkben nem releváns. 
 • A pályázatban vállalt helyi vállalkozó bevonására nem került sor, mivel a településen jelenleg
  nem üzemel olyan vállalkozás amely ezt a kivitelezési munkálatokat elvégezhette volna. Ezen
  okból került sor olyan kivitelező kiválasztására, amelynek sem a székhelye sem a telephelye
  nem mezőörsi bejegyzésű.

További információ:

Név: Pér Község Önkormányzata

Cím: 9099 Pér Szent Imre út 1
https://per.hu/

További megvalósult projektek