Menü Bezárás

Módosultak Pannónia Kincse Leader Egyesület pályázati felhívásai2018.03. 29.

Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy módosultak Pannónia Kincse Leader Egyesület pályázati felhívásai!

 

Módosult a Pannónia Kincse Leader Egyesület, VP6-19.2.1.-70-1-17 kódszámú Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése című helyi felhívása!

Főbb módosítások:

A pályázati felhívás: „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 2018.06.29. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.02.02.

2018.03.02.

2018.06.29.

Módosult a Pannónia Kincse Leader Egyesület, VP6-19.2.1.-70-2-17 kódszámú Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén című helyi felhívása!

Főbb módosítások:

A pályázati felhívás: „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 2018.06.30. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.02.02.

2018.03.02.

2018.06.30.

Módosult a Pannónia Kincse Leader Egyesület, VP6-19.2.1.-70-3-17 kódszámú Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című helyi felhívása!

Főbb módosítások:

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek

A település megjelenésében szereppel bíró épületek, építmények külső, belső felújítása korszerűsítése, bővítése, átalakítása; új épület/építmény építése”

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek

Közbiztonsági, vagyonvédelmi rendszer, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, fejlesztése ”

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.) a fejlesztéssel érintett ingatlanon”

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

  1. Amennyiben a projekt közbiztonsági, vagyonvédelmi rendszer, térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, fejlesztésére irányul, úgy a fejlesztés nem minősül beruházásnak, így nem szükséges építési tervdokumentáció csatolása

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.09.15 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.04.20.

2018.07.31.

2018.09.15.

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Közbiztonsági, vagyonvédelmi rendszer, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, fejlesztése esetén a helyszínről szükséges egy térkép vagy telepítési rajz csatolása, mely tartalmazza a kamerák pontos helyét

 

 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1a) valamint (1b) bekezdése alapján a „Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz felfüggesztése vagy lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő naptól lehetséges.”

A pályázatok értékelésénél nem a gyorsaság a döntő szempont. Egy szakaszokon belül a beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra, ezért érdemes a rendelkezésre álló időkeretet kihasználni. A pályázatok értékelése a helyi felhívások 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában található pontozás alapján történik, így a beérkezés dátuma nem kerül figyelembevételre. Az értékelés során egy előbb beadott pályázat nem kerülhet tehát előnyösebb pozícióba a benyújtásának időpontja révén egy később benyújtott pályázattal szemben, hiszen a pályázatok együttesen, tartalmuk alapján egymáshoz mérten kerülnek elbírálásra.

A pályázati felhívások és mellékleteik az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, hogy mindig a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

A Leader pályázatok benyújtását segítő Felhasználói kézikönyv az alábbi linken érhető el:

Leader pályázatok benyújtását segítő kézikönyv

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!


 

További megvalósult projektek