Hasznos linkek

Videótár

Kövess minket a Facebookon!

Aktualitások

Tisztelt honlap látogatónk!

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület Téten, Börcsön és Pannonhalmán fórum keretében mutatta be a Pannónia Kincse LEADER Egyesület által 2014-2020-as időszakban meghírdetésre kerülő pályázatok tervezeteit.

A fórumokon elhangzott PKLE előadás ide kattintva tekinthető meg.

A fórumokon elhangzott MNVH előadás ide kattintva tekinthető meg.

 

A pályázati felhívások tervezetei ide kattintva érhetőek el:

 

Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése című felhívás tervezete

Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén című felhívás tervezete

Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című felhívás tervezete

Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése című felhívás tervezete

Natúrparki közösségépítő programok szervezése a természeti és épített örökségi helyszínek, valamint a tájértékek helyreállítása, állapotának javítása című felhívás tervezete

Kérem, hogy kérdéseikkel keressenek bennünket bizalommal.


A Pannónia Kincse LEADER Egyesület Közgyűlése a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia végleges módosított verzióját 2017. május 23-án egyhangúlag elfogadta.

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2014-2020-as Közgyűlés(2017. május 23)  által elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégiája  ide kattintva tölthető le.


Tisztelt Partnerünk!

Az 2007-13-as időszakhoz hasonlóan megkezdtük a 2014-2020 közti programozási időszakra a projektötletek gyűjtését.

Az ötletek fontos szerepet kapnak az elkészítendő Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében.

Továbbra is várjuk projektötleteiket!

Az adatlap az alábbi linkre kattintva érhető el:

Kérem, kattintson ide projektötletének beküldéséhez.

Köszönettel,

Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete


 

2015.11.23.

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Megjelent a Kormány 1721/2015. (X. 6.) Kormány határozata a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Honlapunkon folyamatosan aktualizálásra kerülnek a megjelent felhívások!

 

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege Mrd Ft
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
VP1-1.1.1-15 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,2 az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet november
 VP1-1.2.2-15  Tájékoztatási szolgáltatás  7,8  az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  december
 VP1-2.1.1-2.1.2-15  Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás  13,9 az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet december
VP1-2.3.1-15 Szaktanácsadók továbbképzése 0,19 az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet november
 VP2-4.1.1.1-15 Állattartó telepek korszerűsítése  6  standard december
 VP2-4.1.1.2-15 Baromfitartó telepek korszerűsítése 20 standard  december
 VP2-4.1.1.3-15 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 20 standard december
 VP2-4.1.1.4-15 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése  4 standard  december
VP2-4.1.1.5-15  Sertéstartó telepek korszerűsítése  20  standard december
VP2-4.1.2-15 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,7  standard december
VP2-4.1.3.1-15  Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével 30 standard november
VP2-4.1.3.2-15 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások 22  standard  november
VP2-4.1.3.3-15 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése  3  standard november
 VP2-4.1.3.4-15  Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása, öntözés kialakításának lehetőségével 32  standard  november
VP2-6.3.1-15 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14 standard  november
VP3-4.2.1-15  Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 151 standard  december
VP3-5.1.1-15 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 1,5 standard november
VP4-4.1.4-15 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 34 standard december
VP4-4.4.1-15  Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások  3,5 standard  december
 VP4-4.4.2-15 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,4 egyszerűsített  december
VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés  158,6 egyszerűsített megjelent
VP4-10.2.1-15 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése  14 egyszerűsített november
VP4-10.2.2-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése  3,8 egyszerűsített november
 VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása  51,5  egyszerűsített megjelent
 VP5-4.1.1.6-15 Trágyatároló építése 5,6 standard  megjelent
 VP5-8.4.1-15 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása  6,8  egyszerűsített december
 VP5-8.6.1-15 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások  4,5  standard december
 VP6-6.2.1-15  Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása  13,85 standard december
 VP6-7.2.1.2-15 Egyedi szennyvízkezelés 12 standard december
 VP6-7.4.1.1-15  Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés  26,9 standard december
 VP6-19.1.1-15 LEADER – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása  1 standard megjelent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2015.11.23.

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Megjelent a Kormány 1811/2015. (XI. 10.) Kormmány határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról.

Honlapunkon folyamatosan aktualizálásra kerülnek a megjelent felhívások!

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére prioritási tengely

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
TOP-1.1.1-15  Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 40,122 területi
 TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 20,18 területi
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
 41,41 területi
TOP-1.3.1-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  33,9 területi
 TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével  37,672 területi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésről szóló prioritási tengely

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
TOP-2.1.1-15  Barnamezős területek rehabilitációja 21,009 területi
 TOP-2.1.2-15  Zöld város kialakítása 40,97 területi
TOP-2.1.3-15  Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 28,035 területi

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 42,319 területi
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 44,738 területi
 TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében  20,928 területi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és a társadalmi együttműködés erősítéséről szóló prioritási tengely

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 14,864 területi
 TOP-4.2.1-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 11,236 területi
 TOP-5.2.1-15  Szociális városrehabilitáció  16,06 területi

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztésről, foglalkoztatás-ösztönzésről és társadalmi együttműködésről szóló

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
 TOP-5.1.1-15  Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-, gazdaságfejlesztési együttműködések 16,107 területi
 TOP-5.1.2-15  Helyi foglalkoztatási együttműködések 18,634 területi
TOP-5.2.1-15  A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok  7,76 területi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban prioritási tengely

Felhívás azonosító jele
Felhívás neve
Felhívás keretösszege
Felhívás meghirdetésének módja
Felhívás meghirdetése
 TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése , 18,077 területi
TOP-6.1.3-15  Helyi gazdaságfejlesztés 5,751 területi
 TOP-6.1.4-15  Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
 21,19 területi
TOP-6.1.5-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  19,129 területi
TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 15,455 területi
 TOP-6.3.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja 7,491 területi
TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása  25,623 területi
TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések
 8,008 területi
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés  20,688 területi
 TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  29,183 területi
 TOP-6.5.2-15  Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 3,752 területi
TOP-6.6.1-15  Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 7,288 területi
TOP-6.6.2-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  4,77 területi
TOP-6.7.1-15 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja  3,239 területi
 TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében  15,074 területi
 TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló, helyi szintű komplex programok  1,867 területi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015.11.10.

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Köszönjük mindazoknak, akik a 2014-2020-as időszakkal kapcsolatban korábbi felhívásainkra közel 200 projektötlet javaslatot juttattak el egyesületünkhöz és ezzel segítették munkánkat.

2015. november  hónapban megkezdjük/folytatjuk a 2014-2020 időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia kialakítását tervezői műhelynapok keretében az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Pannonhalmán 2015. november 17-én 16 órai kezdettel a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban

Téten 2015. november 18-án 16 órai kezdettel a Kisfaludy Károly ÁMK Művelődési Házban

Abdán 2015. november 19-én 16. óra kezdettel Abda Község Polgármesteri Hivatalban

A műhelynapok főbb témái:

A 2008-2013-as időszak tapasztalatainak, eredményeinek bemutatása

A Pannónia Kincse Leader Egyesület feladatai, szerepe a 2014-2020-as vidékfejlesztési program megvalósításában

A 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program részletes ismertetése, aktualitások, idén megjelenő felhívások

A 2014-2020 időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési folyamatának elindítása/folytatása

A Helyi Fejlesztési Stratégia formai és tartalmi követelményei,

Elvárások és kihívások a 2014-2020 között megjelenő vidékfejlesztési felhívásokkal kapcsolatban

A szakmai műhelynapokon nagy szeretettel várjuk Önt is, és számítunk együttműködő munkájára!

 


Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezetepkle_logo

 

 

 


 

 

Tisztelt Érdeklődők!

Az előző időszakhoz hasonlóan megkezdjük a 2014-2020 közti programozási időszakra a projektötletek gyűjtését.

Az ötletek fontos szerepet kapnak az elkészítendő Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében.

Az adatlap az alábbi linkre kattintva érhető el:

Kérem, kattintson ide projektötletének beküldéséhez.

Kérjük aláírva juttassák vissza hozzánk a munkaszervezet címére (postán, személyesen vagy e-mailben).

Köszönettel,

Pannónia Kincse LEADER Egyesület