Hasznos linkek

Videótár

Kövess minket a Facebookon!


2011.12.07.

MEGHÍVÓ

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ünnepélyes átadása

A Tényőért Közalapítvány nevében tisztelettel meghívjuk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósult Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ünnepélyes átadására.

Helyszín: 9111 Tényő, Győri út 57.

Időpont: 2011. december 10. 10 óra

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Meghívó letöltése

Tényőért Közalapítvány

Tényő Község Önkormányzata


2011.11.25.

A vidékfejlesztési miniszter 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete …..az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

 § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-tõl december 5-én 18 óráig –, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási időszaknak minősül – elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.”


2011.11.24.

November 29. és december 5. között lehet beadni a LEADER pályázatokat!

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) soron kívül módosította a LEADER pályázatok beadásáról szóló rendeletet, hogy azok is benyújthassák kérelmeiket, akik az elektronikus rendszer túlterheltsége miatt november 15-én ezt nem tudták megtenni. November 29. és december 5. között 7 napjuk lesz az érintetteknek a pályázatok feltöltésére.

A LEADER pályázatokat szeptember 30. és november 15. között kizárólag elektronikusan lehetett benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A hivatal elektronikus rendszerébe szeptember 30-tól november 14-ig 1984 darab pályázatot töltöttek fel, míg az utolsó 24 órában 5572 pályázat érkezett. A túlterhelés miatt a rendszer lelassult, ez okozhatott problémát a kérelmek beadásakor.

A rendeletmódosítás lehetővé teszi, hogy azok is beadhassák a pályázataikat, akiknek az utolsó napon ez nem sikerült.

A LEADER Program gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldását segíti a Helyi Akciócsoportok támogatásával, akik maguk dönthetnek arról, milyen fejlesztéseket kívánnak megvalósítani.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)


2011.11.22.

Figyelemfelhívás az EMVA-ból társfinanszírozott beruházási támogatást igénylő ügyfelek részére


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2010. december 23-án hatályba lépett módosítása az EMVA-ból támogatott egyes jogcímek kapcsán bevezette az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot, amely az egyes, érintett ügyfelek esetében 2011 augusztusától folyamatosan jár le.

A fentiek értelmében, általános szabályként, a jogszabályban meghatározott kivétellel, az első kifizetési kérelmet – amelyben jóváhagyott nem egyéb elszámolható kiadásnak minősülő tétellel is el kell számolni – a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat kézhezvételétől számított kilenc hónapon belül kell benyújtani. Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtására megállapított határidő leteltekor kifizetési kérelem benyújtási időszak nincs megnyitva, akkor a kérelmet a megelőző kifizetési kérelem benyújtási időszakban szükséges benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabályban meghatározott ezen feltétel akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a határidőben beadott kifizetési kérelem legalább részben jóváhagyásra kerül. A szabály a beruházások ütemesebb megvalósítását szolgálja, és betartása kiemelten fontos, mivel elmulasztása komoly jogkövetkezményeket von maga után.

Az előírás mindazon ügyekre vonatkozik, amelyekben 2010. december 23-át követően emelkedett jogerőre a támogatási döntés.

Figyelem! Egyes jogcímrendeletek ettől eltérő időszakról is rendelkezhetnek, így mindenképpen szükséges az adott intézkedésre vonatkozó jogi háttér, illetve a kapcsolódó MVH közlemény alapos áttanulmányozása.


2011.11.21.

Magyarországi Falumegújítási Díj 2011 – Az I. bírálati forduló eredményei

 

Lezárult a Magyarországi Falumegújítási Díj – 2011. I. bírálati fordulója. A beérkezett összesen 22 pályázat regionális szintű bírálatát az állami főépítészek elnökletével, a regionális fejlesztési ügynökségek, a LEADER Helyi Akciócsoportok, és a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) Falutagozatának képviselőiből megalakult zsűrik végezték el.

A zsűrik a pályázati kiírásban megadott szempontok szerint pontozták a pályaműveket, konszenzussal meghatározták a régiók első és második helyezettjeit, egyben továbbjutóit az országos szintű bírálatra. A belügyminiszter és a vidékfejlesztési miniszter által kinevezett, a két tárca, az állami főépítészek, a MUT és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság dönt a pályázók végső sorrendjéről.

A regionális zsűrik javaslatot tettek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 1-1 millió forintos felajánlásának felosztására is.

Bővebb információ itt olvasható, a Magyarországi Falumegújítási Díj – 2011. regionális eredményei itt elérhetők.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület területéről Kunsziget első, Rábapatona pedig 2. helyezést ért el. Gratulálunk a nyerteseknek!

PKLE Munkaszervezete


2011.11.16.

Meghívó – Bőny ÚMVP támogatásból megvalósított kúria átadó ünnepségére

Bőny Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében megvalósult „ Bőny Községháza Homlokzat felújítása és Kisnemesi Kúria helytörténeti kiállító tér kialakítása” című projekt zárórendezvényére, melyet 2011. november 19-én, szombaton 14 órakor tartunk a Községházán. ( 9073 Bőny, Rákóczi utca 10.).

Muraközi László – polgármester

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó – jegyzőProgram


13.30-14.00 Vendégek érkezése, regisztráció

14.00-14.45 Köszöntő, ünnepi beszéd

– dr. Muraközi László polgármester

– Nagyné dr. László Edit főigazgató

– Kara Ákos országgyűlési képviselő

14.45-15.15 A kiállítás és az épület megtekintése

15.15 Fogadás


2011.11.16.

AZ ÚMVP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGÁNAK 124/2011 (XI. 16.) KÖZLEMÉNYE

A LEADER pályázat benyújtási határidő újbóli megnyitásáról

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján a pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között lehet benyújtani kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

A benyújtási határidő utolsó napján, 2011. november 15-én az elektronikus rendszer olyan mértékben leterhelődött, hogy bár a rendszer működőképes volt, a nagyfokú terhelés miatt jelentősen lelassult, így megnövekedett a pályázatok feltöltési ideje.

Az Irányító Hatóság mindent elkövet annak érdekében, hogy az ügyfelek ne szenvedjenek hátrányt az elektronikus rendszer lelassulásából eredően. Az Irányító Hatóság ezért soron kívül intézkedik a Rendelet módosításáról, amely lehetővé teszi a pályázati benyújtást a módosítás hatálybalépését követően 7 naptári napig terjedő időtartamra.

A pontos időpont vonatkozásában az Irányító Hatóság gondoskodik az ügyfelek tájékoztatásáról Irányító Hatósági közlemény formájában, továbbá a LEADER Helyi Akciócsoportok közvetlen értesítésén keresztül.

Budapest, 2011. november 16.

Búsi Lajos
IH vezető


2011.11.16.

Tisztelt Pályázók!

A LEADER pályázatok benyújtása során Önök közül többen jelezték munkaszervezetünk felé, hogy a támogatási kérelem elektronikus, ügyfél kapus benyújtása során rendszer hiba lépett fel. A rendszerhiba sokuk számára megnehezítette vagy megakadályozta a pályázat beadását.

Amennyiben ilyen hibát tapasztalt és emiatt pályázatát nem tudta benyújtani, kérjük, mielőbb jelezze ezt részünkre a hiba pontos leírásával, a pályázó nevével és MVH regisztrációs számával.

Észrevételeiket továbbítjuk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.

A problémák leírását az alábbi címek valamelyikére küldjék meg:

szabo.judit@pkle.hu

szekely.rita@pkle.hu

Tisztelettel

Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete


2011.10.10.

Beszámoló a csikvándi Integrált Közösség és Szolgáltató Tér ünnepélyes átadásáról

2011 október 7-én adták át Csikvándon az egykori kastélyépületben kialakított Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret és szabadidőparkot. A nagyléptékű fejlesztés a falu társadalmi és gazdasági megerősödésében is szerepet vállal. A Magyarország északnyugati részén fekvő, Győr-Moson-Sopron megyei település kastélya 1782-ben épült. A II. világháború után az L alakú épület hosszanti szárnya rendezvényterem, gyűlések helyszíne és mozi volt, 1988-tól pedig az óvoda működött benne. A rövidebb szárny az állatorvos szolgálati lakásaként funkcionált, majd egy család „tanácsi” lakása lett, de az utóbbi években üresen, kihasználatlanul állt. A rendszerváltozás után a terület, az épület gyakorlatilag üres szárnya, valamint az egész épület alatt téglával kirakott boltíves pince is romlásnak indult. A területen a tereprendezés után ösvényeket alakítottak ki, füvesítettek, dísznövények ültetettek és padokat helyeztek el. Tetőt kapott a régi fűrészgép és egy dísztó is készült. Az egykori TSZ-major felvette a Szabadidőpark nevet.

A kastély üres szárnyában a felújítás után helyet kapott az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, amelyben méltó helye van a könyvtárnak, az eMagyarország pontnak, továbbá egy térben koncentrálódik a falugazdász, a családsegítő, a Vöröskereszt, a Fehér Akác Nyugdíjasklub és a Polgárőrség irodája is, valamint a helyi termékek árusítását segítő pult.

Az ünnepségen Magassy Dániel, a Csikvánd Község Jövőjéért Közalapítvány elnöke, majd Kozma Tibor polgármester mondott köszöntőt. Az egykori uradalmi épület megtelt élettel az átadási ünnepségen, ahol Ángyán Józsefnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárának is megköszönték a pályázatokhoz nyújtott segítségét. A Falumegújítási Program eredményeit a téti kistérség környező településeinek polgármesterei is megcsodálták.
Ezután Ángyán József és Kara Ákos területi országgyűlési képviselő méltatta a kezdeményezést, és közösen átvágva a nemzetiszín szalagot átadták a beruházási helyszínt a felhasználók részére.

Egy helyi idős ember verseinek előadása után a katolikus és az evangélikus lelkész megáldotta a létesítményt. Gyerekekből álló citerazenekar és a helyi énekkar rövid közös műsora után a polgármester köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik bármilyen módon részt vettek az IKSZT létrehozásában és emlékplakettet adott át a közreműködésért Magassy Dánielnek, Ángyán Józsefnek, Kara Ákosnak, Eszesné Takács Szilvia pályázati tanácsadónak, Schlecht Lajosnénak a civil szervezetekben végzett fáradhatatlan munkájáért, és Szabados Viktornénak (ÉP-LAK kft.) a generál-kivitelezésért. A rossz időjárás miatt az állófogadásra az épületen belül került sor, és az ünnepélyes faültetés is késő délutánra maradt.


2011.10.03.

Köszöntjük Kedves Látogatóinkat a Pannónia Kincse LEADER Egyesület megújult honlapján!

Portálunk jelenleg átalakítás alatt áll. Ez idő alatt munkatársainkkal az alábbi elérhetőségeken tudják felvenni a kapcsolatot:

E-mail cím Telefonszám
Csányi Péter csanyi.peter@pkle.hu 30/758-9817
Szabó Judit szabo.judit@pkle.hu 30/758-9815
Simon Enikő simon.eniko@pkle.hu 30/758-9819
Kassainé Székely Rita szekely.rita@pkle.t-online.hu 30/758-9816
Virágné Nagy Mária nagy.maria@pkle.hu 30/758-9820

Munkaszervezet címe: 9024, Győr, Kálvária u. 1-3.
Tel: 96/509-360
Fax: 96/509-369

Ügyfélfogadás

Hétfő 8.00 – 16.30
Kedd 8.00 – 16.30
Szerda 8.00 – 16.30
Csütörtök 9.30 – 18.00
Péntek 8.00 – 16.30

Ügyfélfogadáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a Munkaszervezet bármelyik tagjánál, ill. a 96/509-360-as telefonszámon.