Menü Bezárás

2013.05.24.


2013.05.24.

Helyi Bíráló Bizottsági ülések ütemterve

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága az alábbi időpontokban tartja zártkörű üléseit a benyújtott projekt adatlapok megtárgyalására:

1. ülés: 2013.05.31., péntek  9:00, Győrszemere, Polgármesteri Hivatal

2. ülés: 2013.06.13., csütörtök (A helyszín egyeztetés alatt.)

3. ülés: 2013.07.05., péntek (A helyszín egyeztetés alatt.)

Tájékoztató a projekt adatlap benyújtásáról

A projekt adatlapot 2 példányban postai úton könyvelt postai küldeményként (ajánlott vagy tértivevényes küldemény), vagy személyesen kell benyújtani a HACS-hoz.

Felhívjuk rá szíves figyelmüket, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak szerint a projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumokat is be kell nyújtani a projekt adatlaphoz! A pályázathoz ügyfélkapun szkennelve csatolandó dokumentumokról a 35/2013. (V.22.) VM rendelet 14. §-a rendelkezik. (Ezen dokumentumok listáját itt töltheti le. Ezzel összefüggésben az ingatlan használatához hozzájáruló nyilatkozat általunk készített, ajánlott formanyomtatványát, ide kattintva töltheti le.)

A projekt adatlapok benyújtásának kezdete az Intézkedési Terv Irányító Hatósági közleményben való megjelenését követő nap. (A benyújtás kezdeti időpontját honlapunkon is közzé tesszük). A benyújtás az Irányító Hatóság általi felfüggesztésig tart, a projekt adatlapok forráskimerülésig kerülnek elbírálásra.

A LEADER és HBB eljárásrendben foglaltak szerint a munkaszervezet a HBB ülését megelőző 2 munkanappal minden HBB tag részére elektronikusan megküldi az ügyfelek által benyújtott projektjavaslatok szkennelt változatát mellékletekkel együtt. Továbbá megküldi az ülésen megtárgyalásra kerülő projektlistát az IH által a HBB eljárásrendben előírt formátumban.

Ennek értelmében a projekt adatlap benyújtására a HBB ülést megelőző 3. munkanap végéig van lehetőség. A 2013.05.31-i HBB ülés esetében 2013.05.28. (kedd) 16:30-ig, a 2013.06.13-i HBB ülés esetében 2013.06.10. (hétfő) 16:30-ig nyújtható be projekt adatlap úgy, hogy a 2013.06.17-i ügyfélkapus pályázat benyújtására az ügyfél HBB támogató nyilatkozattal rendelkezzen, mely a pályázat benyújtásának feltétele.

Felhívjuk rá szíves figyelmüket, hogy a hiányosan kitöltött projekt adatlapot a munkaszervezetnek egy alkalommal áll módjában hiánypótoltatni. Amennyiben a projekt adatlapot hiánypótoltatni kell, a hiánypótlás során benyújtott adatlap benyújtásának dátuma jelenti a projekt adatlap benyújtásának dátumát. A projekt adatlapok előzetes áttekintésére a munkaszervezet irodájában van lehetőség.

További megvalósult projektek