Hasznos linkek

Videótár

Kövess minket a Facebookon!

Aktuális oldal: 9 (Oldalak száma: 42)« Első...7891011...152025...Utolsó »

Elfogadta a kormány a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét


2016.01.22.

Jóváhagyta a kormány a Vidékfejlesztési Program 2016-os éves fejlesztési keretét (ÉFK), amelynek eredményeképpen idén több mint 800 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra pályázhatnak a gazdálkodók. A most rendelkezésre álló keretből a Miniszterelnökség 59 darab felhívás megjelentetését tervezi, amelyből 4 pályázat közbeszerzési eljárással kerül meghirdetésre.

A Vidékfejlesztési Program keretében a 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban mintegy 1300 milliárd forint került elkülönítésre, amelyből 2016-ban a Miniszterelnökség több mint 800 milliárd forint keretösszegben hirdet pályázatokat. A rendelkezésre álló uniós források maximális felhasználása és kiszámíthatósága érdekében a felhívások megjelenését éves fejlesztési keret szabályozza. A pályázók igényeihez mérten az ÉFK az elfogadást követően többször módosulhat.

A kormány szándékainak megfelelően Magyarországon egy olyan agrár-vidékfejlesztés valósulhat meg a 2014-2020 ciklusban, amely a nagybirtokok helyett a kis és közepes családi gazdaságok érdekeit szolgálja. A Miniszterelnökség éppen ezért kiemelt figyelmet fordít a Vidékfejlesztési Program keretében a beruházási jellegű támogatások biztosítására.

A gazdálkodók kisméretű terménytárolók építésére, valamint mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére több mint 30 milliárd forint értékben pályázhatnak 2016-ban. Az idei évben mintegy 70 milliárd forint támogatást nyerhetnek az állattenyésztők az állattartó telepeik korszerűsítésére. A kertészeti ágazat technológiai fejlesztésére, üveg és fóliaház létesítésre, ültetvénytelepítésre, gyógynövénytermesztésre és gépbeszerzésre is több mint 75 milliárd forint forrás áll rendelkezésre 2016-ban. Fejlesztési források elsősorban a kistelepülések önkormányzatai számára mintegy 76 milliárd forint keretösszegben nyílnak meg. Emellett a LEADER helyi akciócsoportok is több felhívásra benyújthatják támogatási kérelmüket közel 60 milliárd forint értékben.

A fiatal gazdálkodók is kiemelt célcsoportjai a vidékfejlesztési politikának. Az idei évben az új mezőgazdasági vállalkozások indulására, illetve beruházásaik megvalósítására a Vidékfejlesztési Program 76,5 milliárd forintot biztosít.

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, valamint a 2016-ra tervezett pályázati felhívásokról az 1012/2016. (I. 20.) Kormány határozatban található bővebb információ.

Eddig megjelent vidékfejlesztési pályázatok
(milliárd forint)

1. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 158,60
2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban 151,00
3. Ökológiai gazdálkodás 51,50
4. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 14,00
5. Trágyatárolók építése 5,60
6. Ritka és veszélyeztetett növényfajták 3,80
7. LEADER – Helyi Fejlesztési Stratégiák 1,00

Összesen: 385,5

Az új jogszabályból jól látható, hogy az agrárgazdasági szereplők vidékfejlesztési pályázati dömpingre számíthatnak 2016-ban. Az új ütemterv szerint az várható, hogy az eddig megjelentetett pályázatokkal együtt a Miniszterelnökség a források zömét meghirdeti az összesen 1300 milliárdos uniós és hazai forrást közvetítő, 2020-ig tartó VP-ben.

A meghirdetési dátumok mellett egyes pályázatoknál a keretösszeget is módosították. Például az állattartók számára rendelkezésre álló összegek a baromfi-, a szarvasmarha- és a sertés esetében is a korábbi 20 milliárd forintról 19,85 milliárdra csökkent.

A Vidékfejlesztési Pályázatok 2016-os új ütemterve
(milliárd forint)

Január

1. Tájékoztatási szolgáltatás 7,79
2. Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak, öntözés 22,50
3. Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés, eső- vagy tavaszi fagykár megelőzés 17,00
4. Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés 3,00
5. Kertészet korszerűsítése – technológiai fejlesztés öntözéssel 24,00
6. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00
7. Erdőkárok helyreállítása 6,78
8. Egyedi szennyvízkezelés 12,00
9.Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója 26,90

Február

10. Szaktanácsadók továbbképzése 0,18
11. Állattartó telepek korszerűsítése 5,95
12. Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85
13. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85
14. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97
15, Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,85
16. Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások 6,51
17. Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,72
18. Élőhelyfejlesztési célú, nem termelő beruházások 3,50
19. Natura 2000 mezőgazdasági területek kompenzációs kifizetése 25,85
20. Natura 2000 erdőterületeknek kompenzációs kifizetése 25,51
21. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62
22. Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,35
24. 23. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,69
25. Nem mezőgazdasági tevékenységek, agrárdiverzifikáció, mikrovállalkozások 13,85
26. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,38
27. LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92

Március

28. Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18
29. Kisméretű terményszárítók, -tisztítók és terménytárolók 19,66
Erdősítés támogatása 33,05
30. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25
31. Helyi piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,60

Április

32. Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08
33. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,51
34. Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50
35. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelése 18,40
36. LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67

Május

37. Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49
38. Egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,88
39. Borászat termékfejlesztés, erőforrás-hatékonyság 20,00
40. Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása 3,34
41. Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítása, fejlesztése 35,93
42. Tanyák villamos energia-, vízellátási és szennyvízkezelési fejlesztései 10,20
43. Jármű- és eszközbeszerzések 8,30

Június

44. Kertészet korszerűsítése, gépbeszerzések 10,00
45. Mezőgazdasági termelők csatlakozása minőségrendszerekhez 7,96
46. Erdőkárok megelőzése 3,83
47. Erdei ökoszisztémák 9,76

Július

48. Az agrár-innovációs operatív csoportok 9,08
49. Az erdei ökoszisztémák közjóléti funkciói 2,00
50. Tájgazdálkodás 4,39
51. Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések 2,96

Augusztus

52. Bemutató üzemi programok 1,04
53. Rövid ellátási láncok, helyi piacok 3,84
54. Erdészeti technológiákra, erdei termékek feldolgozása 4,49

Szeptember

55. A fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása 37,73
56. Minőségrendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenysége 2,40
57. Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,66

Október
58. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30

November

59. LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködése 1,92

Összesen: 801,92

 

Forrás: www.kormany.hu/

 


 

2015.12.21.Karácsonyi üdvözlet


 

35 milliárd forintnyi településfejlesztési pályázatot nyitott meg a kormány


2015.12.19.

A Kormány partnerként tekint az önkormányzatokra, és megadta a lehetőséget arra, hogy mintegy 1200 milliárd forint támogatás felhasználásáról maguk a települések döntsenek. Ebből a megyei jogú városok 387 milliárd forintot, a megyei önkormányzatok közel 800 milliárd forint összegű pályázatot hirdethetnek meg, a helyi fejlesztési elképzelések megvalósítására.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének szakmai javaslatait érdemes volt összegyűjteni, rendszerezni, és a szakminisztériumok figyelmébe ajánlani.

Ezzel az együttműködéssel mintegy 35 milliárd forintnyi településfejlesztési pályázatot nyitott ma a Kormány.

Négy új felhívás jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Széchenyi 2020 oldalon. A ma közzétett felhívások térségi, decentralizált gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatás növelését szolgálják, és a munkavállaló lakosság helyben boldogulását támogatják.

A magyar területi közigazgatás elmúlt években lezajlott reformja a térségi és helyi fejlesztéspolitikát is átalakította. Ebből a szempontból a legfontosabb a területfejlesztési törvényben rögzített változás, az, hogy a megyék és megyei jogú városok erős tervezési és területfejlesztési feladatköröket kaptak.

A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési akcióit támogatja.

A „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” felhívás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei jogú városok területén, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
20,688 milliárd Ft.

„A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” felhívás célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,867 milliárd Ft.

Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” felhívás célja, hogy a háziorvosi szolgálatnak–, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épületek/épületrészek fejlesztésére, újak építésére nyújtson támogatást annak érdekében, hogy az egyes településeken minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak az egészségügyi intézmények szolgáltatásai. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7,408 milliárd Ft.

A „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” célja, hogy új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és a már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével – a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben – nevesített szolgáltatásokat tegyen elérhetővé a szolgáltatás-hiányos településeken élők számára. A nappali szociális ellátások (elsősorban magasabb szükségletű célcsoport ellátása), család- és gyermekjóléti szolgálat/központ fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett további cél a férőhelyek bővítése új intézmények létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével.

A támogatandó szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások: étkeztetés, közösségi ellátások, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás, család- és gyermekjóléti szolgálat/központ. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4,77 milliárd Ft.

Fenti pályázatokra legkorábban 2016. január l6-tól adhatják be támogatási kérelmüket a támogatást igénylő megyei jogú városok önkormányzatai, önállóan vagy konzorcium formájában.

A fejlesztések az Európai Unió és a Kormány társfinanszírozásában valósulnak meg.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/

Forrás: Miniszterelnökség

 

„Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.”


2015.12.16.

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Tájékoztatjuk, hogy megjelentek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2016. évre vonatkozó „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.” című szakmai pályázati kiírásai.  A pályázat célja a civil szervezetek szakmai programjainak támogatása.

nea_logo

A pályázati felhívás és útmutató ide kattintva érhető el!

 

 


2015.12.08.

Tisztelt Honlap Látogatók!

Szakmai rendezvényen való részvétel miatt irodánk 2015. december 9-én zárva tart.

A munkaszervezet telefonos elérhetőségein a nap folyamán elérhető.

PKLE munkaszervezete

 

Közgyűlés


2015.12.02.

Tájékoztatjuk tisztelt Tagjainkat, hogy hogy a Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2015. december 9-én 17 órától közgyűlést tart.

Helyszín: 9121 Győrszemere, Posta u. 5. (Sportcsarnok)

Regisztráció: 1630 órától.

A meghívó innen letölthető.

A meghívót postai úton küldtük ki tagjaink és a meghívottak részére.

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor 2015. december 9-én 1730 órakor a meghívóban kiküldött eredeti napirendi pontokkal és helyszínen, ami a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 


2015.12.02.

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Holnapunkon közzétettük az Egyesületünkhöz a 2014-20-as időszakhoz kapcsolódó beérkezett projektöleteket. Célunk a minél szélesebb körű tájékoztatás, valamint az egymástól való tanulás elősegítése, hálózatok és együttműködések kialakítása.

Csak azon projektötletek kerülnek közzétételre, amelyekhez tulajdonosai hozzájárultak.

Honlapunkon folyamatosan aktualizálásra kerülnek a beérkezett projektötletek!

Kattintson a ide a projektötletek megtekintéséhez.

 

Civil szervezetek működési célú támogatása 2016!!!


2015.11.25.

Tisztelt Honlaplátogatónk!

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó működési pályázati kiírása (NEA-16-M).

nea_logo

A pályázati felhívás és útmutató ide kattintva érhető el!


HFS tervezői műhelynapokat tartottunk


2015.11.23.

2015. november 17-19. között tervezői műhelynapok keretében három helyszínen Pannonhalmán, Téten és Abdán folytattuk a 2014-2020 időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia kialakítását.

Németh Tamás a Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezet vezetője köszöntötte a megjelenteket. Röviden összefoglalta a 2008-2013-as időszak tapasztalatait, eredményeit. Ismertette az Egyesület megalakulását, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő fejlesztési prioritásait valamint az elért eredményeket. Ezt követően a 2014-2020 Vidékfejlesztési Program bemutatása következett. Elmondta, hogy az új vidékfejlesztési program 1300 milliárd forint támogatást biztosít 2014-2020 között. Ismertette a fő fejlesztési prioritásokat a rendelkezésre álló forrásokkal. A Vidékfejlesztési Program alapján részletesebben ismertette az alábbi, várhatóan még decemberben megjelenő, vidéki térségeket érintő felhívásokat:

 • Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
 • Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
 • Egyedi szennyvízkezelés
 • Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
 • Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel

Az előző időszakhoz hasonlóan Egyesületünk a 2014-2020 közti programozási időszakra vonatkozóan is megkezdte a projektötletek gyűjtését. Németh Tamás elmondta, hogy az ötletek fontos szerepet kapnak az elkészítendő Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében. Ez idáig több mint 200 db ötlet, fejlesztési elképzelés érkezett be, melyet ezúton is köszönünk.

A következő előadásban bemutatásra került a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének ütemezése az értékelési kritériumok valamint a HFS felépítése. Elmondta, hogy Egyesületünk részére a rendelkezésre álló fejlesztési forrás 2014-2020 között 737.800.000 Ft, melynek 60%-át, azaz 442.680.000 Ft-ot gazdaságfejlesztésre kell fordítanunk. A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezet elkészítésének határideje 2016. január 20. míg a végleges Stratégia benyújtásának határideje 2016. április 30.

Térségünk fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése céljából a HFS részeként SWOT analízist kell készítenünk. A műhelynapokon 2013-ban felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott SWOT analízis felülvizsgálata, aktualizálása volt a legfontosabb feladat. A SWOT-ra alapozott fejlesztési szükségleteket a cselekvési tervben intézkedésekre bontva kell bemutatnunk.

 

A műhelynapok keretében ez előadások közben és utána is fogalmazódtak meg hozzászólások, kérdések. Konklúziók az alábbiakban összefoglalva:

 • SWOT analízis kiegészítése (pl.: szellemi tőke megléte, határközelség lehetőség vagy veszély, nincsenek hálózatok a térségben, hiányzik az összefogás)
 • induló és működő mikrovállalkozások támogatásának szükségessége
 • falusi turizmus támogatásának szükségessége
 • képzés támogatásának szükségessége
 • kisértékű beszerzés civilek számára
 • kerékpáros- és vízi turizmus támogatásának szükségessége
 • önkormányzatok gazdaságfejlesztései elképzeléseinek támogatása
 • a pályázati kiírások megjelenését össze kellene hangolni a TOP keretében megjelenő kiírásokkal
 • 100% támogatási intenzitás meghatározása önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak részére
 • szállítói finanszírozás lehetősége

A műhelynapokon elhangzott előadást ide kattintva töltheti le

A műhelynapokon elhangzott helyi fejlesztési stratégia kialakítása című előadást ide kattintva töltheti le

A műhelynapokon elhangzott PKLE 2008-2013 között című előadást ide kattintva töltheti le

Egyedi szennyvízkezelés Győr-Moson-Sopron Megyében


2015.11.18.

20151110_0930252015. november 10-én Győrben, a Pannónia Kincse LEADER Egyesület szervezésében került megrendezésre az Egyedi szennyvízkezelés Győr-Moson-Sopron Megyében című szakmai rendezvény.

Az esemény meghívott vendégei voltak az EMVA Stratégiai Főosztály munkatársai, a Fejér és Győr-Moson –Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa, a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. munkatársai valamint a BIO-SZÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és ÖKO-TECH HOME Kft. munkatársai annak érdekében, hogy minél átfogóbb képet kaphassanak a jelenlévők a 2014-2020 Vidékfejlesztési program által nyújtott lehetőségek az egyedi szennyvízkezelés tekintetében.

Horváth Gyula, a Pannónia Kincse LEADER Egyesület elnökének köszöntője után az érdemi munka az IH tájékoztatójával kezdődött. Mucsi Nikolett tájékoztatást nyújtott a 2014-2020 Vidékfejlesztési program által nyújtott lehetőségekről az egyedi szennyvízkezelés tekintetében. Röviden bemutatta az intézkedést, mely várhatóan 2015. decemberében jelenik meg.

Elmondta, hogy a kiválasztásnál előnyt jelent, ha ivó-vízbázis védelmi területen, nyíltkarsztos területen, nitrát szempontjából gyenge minősítésű felszín alatti víztestek területén fekvő település pályázik. Kedvezményezettek a vidéki térségekben működő települések önkormányzatai, és azok konzorciumai. Ez utóbbi esetben a támogatás intenzitása 10%-al magasabb. Ismertette a jogosultsági és kiválasztási kritériumokat.

Az intézkedés bemutatását követően két, egyedi szennyvízkezelési megoldásokkal foglalkozó cég előadását hallgathattuk meg.

Forstner Antal a BIO-SZÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szakértője egyedi, a megszokottnál gyorsabban és kevesebb költséggel elkészülő, továbbá a környezeti szempontokat is jobban figyelembe vevő egyedi szennyvíztisztítási megoldást Apácatorna példáját mutatta be. Köszöntőjében elmondta, hogy Apácatorna polgármestere, Kovács Béla sajnos nem tudott eljönni a rendezvényre, de levélben röviden bemutatta a települést és a megvalósult beruházást, melyet Forstner úr felolvasott. A levélből megtudtuk, hogy Apácatorna egy mindössze 192 lelkes zsákfalu, egy teljesen új szennyvíztisztítási pályázattal szerzett meg több mint 50 millió forintos támogatást 2011-ben. A település egy Franciaországban már elterjedt, de nálunk még kevéssé ismert megoldást választott, amely háztartásonként oldja meg a problémát. Apácatornán jelenleg 86 ingatlanból 51 ingatlannál működik egyedi szennyvíztisztító kisberendezés. A tartályokban még nem keletkezett annyi iszap – így négy év távlatában- hogy szippantani kellett volna. A falugondnok minden hónapban személyesen viszi minden házhoz a baktériumot, amelyet el kell helyezni a rendszerben a biztonságos működés érdekében. A baktérium éves mennyiségét az önkormányzat szerzi be.20151110_093042

Előadásában hangsúlyozta, hogy „csatornázni csak ott kell, ahol nincs más megoldás, egyéb esetben egyedi rendszer bevezetése ajánlott”. E koncepció európai szemléletet tükröz, melyet szeretne hazai téren is elterjeszteni, a szennyvízkezelési felfogás alappillérévé emelni. Előadásában ismertette az egyedi rendszer bevezetését megelőző lépéseket:

– A település készíttesse el szakértői cég, tervezői iroda segítségével a szennyvízkezelési programját (SZKP), együttműködve az elfogadó jogkörrel rendelkező felügyelő hatósággal.

– A településvezetés és jegyző engedélye szükséges az SZKP települési szintű elfogadásához, amennyiben egyedi rendszer kialakítása mellett dönt a településvezetés, kizárólag CE minősítéssel rendelkező termékek jöhetnek szóba, egyéb esetben a jegyző nem adhat engedélyt.

– Ha pályázati úton kívánja a település az egyedi rendszer kiépítését megvalósítani, akkor minden esetben szükséges az elfogadott TSZKP mellékletként történő csatolása.

Forstner Antal úr a téma szemléltetésére egy 4 fős családi ház szennyvízkezelő rendszerének makettje szolgált, mely megtekinthető volt a fórum ideje alatt. A rendszer részletes bemutatása a teljesség igénye nélkül:

 • „Amennyi vizet megvesz a háztartás, az utána a kertjében hasznosul.”
 • 4 fős család esetén, 2 m³-es oldótartállyal 60 m² földfelszín vízellátása biztosított a rendszerből kijutó tisztított vízzel.
 • „Az egyik oldalon egy csepp szennyvíz belép rendszerbe, a másik oldalon egy csepp tisztított víz jut ki a rendszerből.” Tisztítatlan szennyvíz nem tud kijutni a rendszerből!
 • Az egyedi rendszer oldótartálya magas sűrűségű polietilén, mely kb. 100 éves időtartamra prognosztizált.
 • A tartályban elkülönülnek a rétegek: a víz felszínén a zsíroldó enzimek+zsír, a tartály alján a vízréteg aljára a szennyvíziszap ül ki.
 • Az oldótartályban 3 féle baktériumtörzs van telepítve, melyet havonta 1x pótolni kell, mely azt jelenti, hogy egy pohárnyi mennyiséget kell a toalett lefolyójába önteni. E feladattal általában a falugondnokot bízzák meg, aki havonta felkeresi a lakókat és a megfelelő mennyiséget bejuttatja a rendszerbe. Ily módon egy elöregedőben lévő településen is teljesen gördülékenyen fenntartható a rendszer. Ez havonta 450 Ft-ot jelent a lakónak, mely magában foglalja a rendszer teljes üzemeltetési költségét.
 • A szennyvíziszap nem számít veszélyes hulladéknak, igény szerint komposztálható, talajjavítóként felhasználható. Ez a mennyiség egy 2 m³-es tartály esetében a 4-5 év alatt felgyülemlett átlagosan kb. 1m³-nyi iszapot jelent. Beépített szűrőrendszer jelzi, ha a vártnál esetleg hamarabb telik meg az iszap.
 • A rendszer működését a gravitáció tartja fenn, a közlekedő edények elvén működik.
 • Nem használ áramot, nem kell javítani, „gyakorlatilag 0 Ft fenntartási költségű”.

Működési biztonság:

Abban az esetben, ha egyedi rendszerrel ellátott házat huzamosabb ideig nem lakják, akkor sincsen probléma, ugyanis 1-2-3 hónap után kezd csak csökkeni a rendszerben lévő baktériumok mennyisége, ez baktérium pótlással újra üzembe helyezhető. Ha hosszabb ideig  ¾ évig, vagy akár egy évig üresen áll a ház, akkor egy alapos szippantás után egy flakon indítóbaktériummal újra indítható a rendszer. Természetesen ez az eljárás alkalmazható akár 10 év után is. Az újraindítás szempontból is teljesen rugalmas a rendszer.

Bővíthetőség:

Egy 4 fős családi házesetén 2 m³-es tartályt szoktak telepíteni, mely igény szerint könnyedén bővíthető akár 4 m³-es rendszerré.

A Forstner Antal úr által kínált rendszer kulcsrakész állapotban egyedi tényezőktől függően kb. bruttó 900-950 000 Ft. Természetesen települési szintű beruházás esetében ez az összeg lényeges olcsóbb lehet.

20151110_102539Az ÖKO-TECH Home Kft. képviseletében Schuster Péter mutatta be a cég által forgalmazott rendszert. A fórumon elhangzott előadásból – a teljesség igénye nélkül – kiemelve pár gondolat:

 • Magyar cég, magyar termék.
 • Önálló, egyedi, illetve településszintű programszerűen létesített egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítését is vállalják.
 • Porszívó elven működik, teljes körű lebomlás van, nincs szippantás.
 • Komolyabb tisztítási hatásfok.
 • Termékeik ISO rendszerű hegesztőműhelyben készülnek, 30 évre vannak tervezve, 15 éves garancia. Generációkon át használható.
 • A fenntartási költség 400-500 Ft áramdíjként merül fel (kis kompresszor-vezérlés). Hibakijelző funkció, intelligens kezelő, mely hiba esetén a karbantartót értesíti. Javasolt heti szinten „egymozdulatos” tevékenységgel ellenőrizni a szűrőt, ugyanis toalettpapíron kívül más nem juthat a rendszerbe.
 • A tartály zárt rendszerű, kisebb szivárogtató felület (4 m-en belüli). Ahhoz, hogy a szivárogtatás ne legyen akadályoztatva nem helyezik mélyre a rendszert. ”Nem kell az egész kertet felásni.”
 • Talajvíz esetén nem lehet szivárogtatni.
 • A gyűjtőzsákot fél telítettségnél cserélni kell, tartalmát üríteni kell, mely komposztban hasznosítható. környezettudatos megoldás.
 • Szabályozható igénybevétel: egy 6 fős család esetén, 800Ft fenntartási költség havonta, mely egy 3 generációs családot teljes mértékben kiszolgál.
 • A rendszer földfelszíni megjelenésére igény szerint bármilyen fedlap választható.
 • Nem javasolt klór tartalmú tisztítószerek használata, ugyanis veszélyezteti a rendszerben lévő egyensúlyi állapotot. Ha mégis megbomlana az egyensúly, akkor is újra lehet telepíteni.
 • Stabilan működő rendszer, mely az első 4 évben gyakorlatilag nem igényel gondozást.
  5 évente kötelező felülvizsgálni, melynek költségét érdemes a községben havidíjban beszedni.

Maincz Tamás, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa és Hencz Gabriella Győr-Moson-Sopron Katasztrófavédelmi Igazgatóság műszaki ügyintézője röviden ismertették a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet (a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról) témához kapcsolódó előírásait. Felhívta a figyelmet a Települési szennyvízkezelési Program tartalmi előírásaira.

Kérdések fogalmazódtak meg, melyek megválaszolását (magasabb szintű egyeztetést követően) Németh Tamás, a Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezet vezetője vállalta.Kapcsolódó anyagok:

Apácatorna polgármesterének levelét ide kattintva töltheti le

Mucsi Nikolett előadását ide kattintva töltheti le

A rendezvény emlékeztetőjét ide kattintva töltheti le

Aktuális oldal: 9 (Oldalak száma: 42)« Első...7891011...152025...Utolsó »