Hasznos linkek

Kövess minket a Facebookon!

A Pannónia Kincse Leader Egyesület Közgyűlés tart


2016.06.01.

Tisztelt egyesületi Tagunk!

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2016. június 8-án 1500 órakor (szerda)

KÖZGYŰLÉST

tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Abda Község Polgármesteri Hivatala

(9151 Abda, Szent István utca 3.)

Regisztráció: 1430 órától.

Napirend:

 1. Terület– és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) kihívásai – előadó: Samodai Imre Regionális igazgató Széchényi Programiroda
 2. A Vidékfejlesztési Program (VP) aktualitásai – előadó Székely Rita GYMS megyei MNVH referens Miniszterelnökség és Németh Tamás munkaszervezet vezető
 3. A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia végleges elfogadása az Irányító Hatóság iránymutatásai alapján
 4. Egyéb felmerült kérdések

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor 2016. június 8-án 1530 órakor a meghívóban kiküldött eredeti napirendi pontokkal és helyszínen, ami a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítva, maradok tisztelettel:

                                                                                                            Horváth Gyula

                                                                                                   PKLE elnök s.k.

A Közgyűlésre történő meghatalmazás minta ide kattintva tölthető le. 

 


 

Módosult a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívás


2016.04.27.

A pályázati felhívás és mellékletei ide kattintva érhetőek el!

 


2016.04.26.

Plakát

 


 

Módosult a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése érdekében kiírt pályázat benyújtási határideje:


2016.04.07.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 21-től – 2018. április 10-ig lehetséges.

További módosítások is várhatóak a felhívásban!

A pályázati felhívás és mellékletei ide kattintva érhetőek el.

 

Erő- és munkagépek beszerzése, külterületi mg.-i utak fejlesztése – pályázatíró szeminárium Nagycenken


2016.03.22.

M E G HÍ V Ó

Önkormányzati közforgalmú utak kezelése, állapot javítása, karbantartása kapcsán erő- és munkagépek beszerzése (VP 7.4.1.) c. intézkedés

bemutatásához kapcsolódó

Pályázati Információs Nap

Helyszín:            Nagycenki Önkormányzat Nagy terme

Időpont:             2016. március 29., 14.00 órától

A rendezvény való részvétel térítésmentes, azonban regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi e-mail címen tehetnek meg: info@alpokalja-fertotaj.hu 2016. március 25. 12 óráig.

 

13.30 – 14.00: Regisztráció

 

14.00 – 14.10: Köszöntő

Horváth Tibor, az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöke

 

14.10 – 14.50: Önkormányzati közforgalmú utak kezelése, állapot javítása, karbantartása kapcsán erő- és munkagépek beszerzése (VP 7.4.1.) c. intézkedés bemutatása

Németh Tamás, regionális delegált, a pályázat előkészítő munkacsoport tagja, a Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezet vezetője (előadás, majd kérdések-válaszok)

14.50 – 15.15: A pályázatok beadásához és megvalósításához kapcsolódó információk

Horváth Zoltán, MVH – Nyugat-dunántúli Régióvezető (előadás, majd kérdések-válaszok)

 

15.15 – 15.30: Költséghatékony, tartós útjavítás MUMGÉP technológiával helyszínen úttükörben tört/kevert, feszültségmentesített útalappal. – Umwelt Kft.

Vágenhoffer K Tamás, megyei ügyvezető

15.30 – 16.15: Erő- és munkagépek kapcsolódó céges bemutatkozások

 • Németh Zoltán, gép-alkatrész-műszaki ágazatvezető, Győri AGROKER Zrt.
 • Barta István, Royal-kert Kft. gép üzletágvezető

 

Finanszírozási ajánlatok, lehetőségek önkormányzatok részére

 • Rajkai Takarék, Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet képviselői

 

Módosul a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését támogató felhívás beadási határideje!


2016.03.22.

“Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című (VP2-6.3.1-16) kódszámú Felhíváshoz kapcsolódó kérelmek jelenleg nem beadhatók, a beadás kezdő dátuma módosul, amelyről a későbbiekben tájékoztatást adunk.”

forrás: https://www.palyazat.gov.hu/


 

 

Sikeres vidékfejlesztési tájékoztató fórum Csikvándon


A Pannónia Kincse LEADER Egyesület szervezésben 2016. február 24-én vidékfejlesztési tájékoztató fórum került megrendezésre Csikvándon. A fórum középpontjában a Vidékfejlesztési Programban a külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezelésére tervezett pályázati felhívásban rejlő lehetőségek álltak.

20160224_132239A fórumot Németh Tamás, a Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezet vezetője nyitotta meg. Az időjárásra való tekintettel először terepi bemutatóra kerül sor, ahol egy FKT100/2400 típusú kőtörő berendezést valamint egy FG300 függesztett grédert volt alkalmuk a vendégeknek munka közben megtekinteni. A MUMGÉP által gyártott és az UMWELT Kft által forgalmazott munkagépek kiválóan alkalmasak a külterületi utak tartós, költséghatékony és környezetbarát javítására. A jelenlévőknek alkalmuk volt egy közel 100 m-es útszaka 30cm mélységig történő, az útba hordott építési törmelékkel együtt történő bedarálását, valamint az új út gréderezését megtekinteni.
A rendezvény a Csikvándi IKSZT-ben folytatódott, ami egy különleges helyen, egy pincében helyezkedik el. A település polgármestere Kozma Tibor külön köszöntötte a fórumon részvevőket. A terepi bemutatóhoz kapcsolódóan az UMWELT Kft részéről Pigniczki Zoltán tartott rövid előadást. Prezentációjában kitértért a külterületi utak költséghatékony, tartós és környezetbarát javítására, valamint bemutatta az általuk forgalmazott munkagépeket.

20160224_143218 A Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságát Lantos Gergely főosztályvezető és Baksa Tamás térségfejlesztési referens képviselték. Lantos Gergely előadásában ismertette a 2007-2015 közötti Új Magyarország Vidékfejlesztési Program zárási adatait, a mely 100,3%-osan teljesítettek. Bemutatta a 2007-2015. közötti időszakban a vidéki települések számára nyújtott támogatásokat: Integrált Közösségi Szolgáltató Terek kialakítása és fejlesztése, Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások, Falufejlesztés, Vidéki örökség megőrzése. Kitért a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program főbb változásira, melyek a következők: új egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend, egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás), egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása), az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás.

Röviden ismertette az alapvető szolgáltatások fejlesztésre kiírt, a vidéki térségek számára elérhetővé váló pályázati felhívásokat. Külön kitért a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című pályázati felhívásra.

DSC00228A külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívással kapcsolatban elmondta, hogy a pályázati felhívás várhatóan április elején-közepén fog megjelenni. A Projekt Előkészítő Munkacsoport 2016. február 22-én ült össze először. Szerencsésnek és nagyon fontosnak tartja a rendezvényt, hisz így lehetőségük van a vidéki települések, önkormányzatok véleményével, igényeivel is megismerkedni. Elmondta, hogy a felhívás két célterülete a VP két alintézkedéséből tevődik össze, a 7.2 alintézkedés: kisléptékű infrastruktúra fejlesztés és a 7.4 alintézkedés: alapvető szolgáltatások fejlesztése. Az első célterületen 14,7 Mrd Ft a külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése, a másodikon célterületen 3,7 Mrd Ft önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése áll rendelkezésre.

Az első célterület estében a cél a vidéki térségek településeinek külterületein az önkormányzati tulajdonban levő „0-ás” helyrajzi számú utak burkolatának és alépítményeinek kialakítása. Maximális támogatás: 50 millió Ft (a projektek maximális támogatási intenzitása a kedvezményezett járások besorolásától függően 75-95% közötti lehet). Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok, önkormányzati társulások továbbá ezek konzorciumai. A kiválasztásnál előnyt jelent: foglalkoztatási szempontok figyelembe vétele a fejlesztések által érintett területeken.

A második célterület esetében a cél a vidéki térségek településeinek bel- és külterületein az önkormányzati tulajdonban levő földutak állapotának javításához munkagépek beszerzése. Maximális támogatás: 20 millió Ft (a projektek maximális támogatási intenzitása a kedvezményezett járások besorolásától függően 75-95% közötti lehet). Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok, önkormányzati társulások. A kiválasztásnál előnyt jelent: az önkormányzatok részéről együttműködésben megvalósított eszközbeszerzés.

Az MVH aktualitásokról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zala Megyei Kirendeltség vezetője Horváth Zoltán tartott előadást. Bemutatta az EMVA végrehajtás intézményrendszerét. Elmondta, hogy egy új, ügyfélbarát felületet hoztak létre, amelyen keresztül elektronikus úton kell valamennyi pályázatot benyújtani. A jövőben a benyújtó felületre beépített ellenőrzések elősegítik a kérelem teljes körű kitöltését.

Lantos Gergely a vidékfejlesztési fórumon részvevők számára elmondta, hogy a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívással esetében nem lesz lehetőség erőgép beszerzésére.

A jelen lévő önkormányzatok kifejezték ezzel kapcsolatos véleményüket, miszerint nem tartják jónak, ha nem tudnak erőgépet beszerezni a munkagépekhez. Balog Ervin, Nyalka község polgármestere elmondta, hogy önkormányzatuk már négy éve a külterületi utakon található fákból, cserjékből állít elő tüzelő anyagot (hasábfa, faapríték), mellyel biztosítjuk kötelező feladatainknak helyet adó épületük fűtését. Ezzel nagyban hozzájárulunk külterületi utjaik használhatóságának javításáért. Ebben a rendszerben eddig csak egy traktorhajtású aprítékolót, és egy motorfűrészt sikerült beszereznünk, a rendszer többi nélkülözhetetlen elemét (szállító jármű, az aprítékolót hajtó traktor) maga a polgármester biztosítja saját járműveivel. Elmondása szerint egy gép-munkagép csomagban gondolkodnak a szomszéd településsel konzorciumban, amely tartalmaz egy kb. 70 LE erőgépet, hozzá tartozó pótkocsit, adaptert, hótolót stb, amely belefér a 20 millió forintos keretbe. Rácz Róbert, Börcs polgármestere elmondta, hogy ő sem tartja indokoltnak az erőgépek kivételét. Vélemény szerint egy 80-90 LE erőgép, egy homlokrakodó adapter, egy hótoló adapter, egy rézsűkasza adapter, egy egytengelyes 3-4 tonnás pótkocsi, sószóró adapter csomag szintén megfelelően szolgálná a települések útjainak négy évszakos karbantartását. A fenti eszközök alapdolgok az önkormányzati kommunális feladatok ellátása vonatkozásában.

További kérdések és észrevételek fogalmazódtak meg, melyek megválaszolását – magasabb szintű egyeztetést követően – Németh Tamás, a Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezet vezetője, a Projekt Előkészítő Munkacsoport delegált tagja vállalta.

 

Németh Tamás

munkaszervezet vezető

Lantos Gergely (ME) előadása innen tölthető le. 

Umwelt Kft előadása innen tölthető le


2016.02.18.

Február 18-án Tarjánpusztán került megrendezésre a Pannónia Kincse LEADER Egyesület és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közös fóruma.

Székely Rita Győr-Moson-Sopron megyei vidékfejlesztési referens és Németh Tamás munkaszervezet vezető

előadása után számos kérdés felmerült a résztvevők részéről az önkormányzatok számára kiírt pályázatokról, valamint a közeljövőben várható külterületi utak felújítására és a helyi piacok létesítésére irányuló pályázati felhívásokkal kapcsolatban.

A fórumon elhangzott előadás innen tötlető le. 

20160218_152226

20160218_164044

Egyesületi Közgyűlés


2016.02.15.

Meghívó

 

HFS tervezői műhelynapokat tartottunk


2016.02.15.

Annak érdekében, hogy közösségvezérelt tervezés keretében kerüljön megalkotásra a helyi szükségletekre alapozott fejlesztési stratégia, műhelynapokat szervezünk 2016. február 4-én Bakonypéterden, február 5-én Rábapatonán, február 8-án Téten és február 11-én Péren.

Reggel 8 órától vártuk a térségi önkormányzatok vezetőit, képviselőit, térségünk vállalkozóit, civil szervezeteit, magánszemélyeket személyes konzultáció céljából. A konzultáció nagyon sikeres volt, folyamatosan érkeztek a potenciális pályázók. A személyes találkozások alkalmával több olyan település vezető is felkeresett bennünket, akik a Kormány 290/2014. (XI. 26.) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló Kormány rendelet alapján fejlesztendő járási besorolásúak. Tanácsadási munkánk során megismertük a megjelentek beruházási elképzeléseit, terveit. A tervezői napokon a megjelentek részéről kiemelten nagy hangsúlyt kaptak a térségünk turisztikai fejlesztésének elképzelései, valamint a helyi identitás erősítése, a helyi közösségfejlesztés célú fejlesztési elképzelések. Megfogalmazódott az együttműködés szándéka mind települések, mind a szférák között. Lehetőségeinkhez mérten és a rendelkezésre álló információk alapján tájékoztattuk az érdeklődőket a LEADER forráson kívüli potenciális pályázati lehetőségekről, és tájékoztatjuk őket a támogatás igénybevételének alapkövetelményeiről.

13 órától Németh Tamás a Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezet vezetője köszöntötte a Fórumon megjelenteket. Tájékoztatta a megjelenteket a Vidékfejlesztési Program (VP) LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés folyamatáról és határidejéről. Elmondta, hogy Egyesületünk részére a rendelkezésre álló fejlesztési forrás 2014-2020 között 737.800.000 Ft, melynek jelentős részét gazdaságfejlesztésre kell fordítanunk. A Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez, elsősorban a térség szükségleteinek, erőforrásainak, lehetőségeinek számbevétele és a jövőkép kialakítása céljából az előző időszakhoz hasonlóan Egyesületünk a 2014-2020 közti programozási időszakra vonatkozóan is megkezdte a projektötletek gyűjtését. Németh Tamás elmondta, hogy az ötletek fontos szerepet kapnak az elkészítendő Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében. Ez idáig több mint 200 db ötlet, fejlesztési elképzelés érkezett be, melyet ezúton is köszönünk. Ezt követően a 2014-2020 Vidékfejlesztési Program bemutatása következett. Elmondta, hogy az új vidékfejlesztési program 1300 milliárd forint támogatást biztosít 2014-2020 között. Ismertette a fő fejlesztési prioritásokat a rendelkezésre álló forrásokkal. A Vidékfejlesztési Program alapján részletesebben ismertette az alábbi, hamarosan megjelenő, vidéki térségeket érintő felhívásokat:

 • Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
 • Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
 • Egyedi szennyvízkezelés
 • Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
 • Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel.