Menü Bezárás

2013.02.01.


2013.02.01.

Figyelem: Február 1-től csak elektronikus úton nyújthatók be kifizetési kérelmek számos beruházási támogatásnál!

2013 február 1-jén nyílik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb időszaka.

Az érintett jogcímek az alábbiak:

 • Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK)
 • Baromfi telepek korszerűsítése
 • Kertészet korszerűsítése
 • Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés)
 • Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése 1-2. (Erdészeti gépbeszerzés)
 • Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító)
 • Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése (Öntözés)
 • Mezőgazdasági utak fejlesztése (Mezőgazdasági út)
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP)
 • Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (Nyersszesz, nyersolaj)
 • Falumegújítás és -fejlesztés (Falufejlesztés)
 • Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (Mikrovállalkozás)
 • Turisztikai tevékenységek ösztönzése (Turizmus)
 • Vidéki örökség megőrzése
 • Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének egyes jogcímei (LEADER)

Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő módosítása értelmében a felsorolt jogcímek tekintetében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, az MVH által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Az aktuális beadási időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart.

Felhívjuk az érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a rendelet hatályos verziója a www.magyarorszag.hu jogszabálykeresőjében (https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso) elérhető. Javasoljuk az említett rendeletben, valamint az egyes jogcímrendeletekben foglalt feltételek alapos megismerését, a kapcsolódó MVH közlemények áttanulmányozását, illetve az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) megjelenő tájékoztató anyagok folyamatos figyelemmel kísérését.

További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

További megvalósult projektek