Menü Bezárás

2013.05.08.


2013.05.08.

MÓDOSULT A TURISZTIKAI NYERTES PÁLYÁZÓK ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE

Az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV.30.) VM rendelet 12. §-a módosította a turisztikai tevékenységek ösztönzésére 2012-ben benyújtott kérelmek esetén az első kifizetési kérelem benyújtásának határidejét:

  1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Vhr. 16/B. § (1) bekezdésétől eltérően 2013. évben a kifizetési kérelmet a 9. § (14) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelme nélkül február 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani.”

(2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 14. § (4) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 A módosításban hivatkozott 9. § (14) bekezdése tartalmazza továbbra is a 6 hónapos szabályt az alábbiak szerint:

  1. § (14) A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel legalább 10%-os mértékben az ügyfél olyan kiadást is el kíván számolni, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

További megvalósult projektek