Menü Bezárás

2014.01.13.


2014.01.13.

Megújult a csikvándi templom

A Csikvándi Evangélikus Egyházközség 2012. november 20-án adott be pályázatot a Pannónia Kincse LEADER Egyesülethez EMVA III. tengely vidéki örökség megőrzése jogcímre. A pályázat elbírálása pozitív volt, így még 2013. nyarán megkapták a pályázatnak helyt adó határozatot, és megkezdhették a templom felújítását.

2014 január 11-én Ünnepi istentisztelet keretében került sor a templom átadására. A gyülekezet tagjai hálát adtak templomuk külső és belső megújulásáért. Ezzel az alkalommal egybekötve leplezték le azt az emléktáblát is, amely az egyházközség egyik korábbi lelkésze, Németh Géza munkássága előtt tiszteleg. Szöveg és fotó: Adámi Mária

Igehirdetéssel szolgált Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke. A liturgiában Polgárdi Sándor, a veszprémi egyházmegye esperese, valamint Bácsi János, a helyi helyettes lelkész működött közre.

A püspök prédikációjában felidézte a közösség nehézségekkel terhes múltját. Emlékeztetett arra, hogy a leírások szerint a templom, amely az élet igéjének hirdetésére rendeltetett, egy tömegsír fölé épült. Majd Jn 6,68 alapján arra hívta fel a jelenlévők figyelmét: ez a tény egyben bizonyságtétel is arról, hogy a mulandó ember számára a reményt az életét adó és a halált legyőző Krisztus jelenti.

Az istentiszteletet követő közgyűlésen Bácsi János ismertette az épület történetét, majd beszámolt az elvégzett munkákról. Elmondta, hogy a gyülekezet 2010 és 2012 között saját forrásból már négymillió forintot költött renoválási feladatokra, de a teljes felújítást a 2012-ben Leader-pályázaton elnyert, mintegy húszmilliós támogatás tette lehetővé.

Ezután Vörösné Kovács Katalin, a Csikvándi Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány képviselője tájékoztatta a híveket az emléktábla elkészítésére befolyt adományok felhasználásáról. Majd köszöntők hangzottak el többek között Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő és Polgárdi Sándor esperes részéről.

Az ünnepség a helyi kultúrházban tartott szeretetvendégséggel zárult.

További megvalósult projektek