Menü Bezárás

Helyi fejlesztések támogatása címmel újabb pályázati lehetőség nyílt meg a Pannónia Kincse LEADER Egyesületnél

2021.12.10.

 

Tisztelt Honlaplátogatónk!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Megjelent a Pannónia Kincse Leader Egyesület, VP6-19.2.1.-70-9-21 számú helyi felhívása..

Felhívás címe: Helyi fejlesztések támogatása..

 

A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200.600.000 Ft

Támogatási kérelem nyújtható be:

Önállóan támogatható tevékenység:

 • Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság
 • Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
 • Új épület, építmény építése
 • Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
 • Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Tájékoztatás, nyilvánosság

Önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
 • Projektarányos akadálymentesítés
 • Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
 • Immateriális javak beszerzése
 • Marketing tevékenység
 • Minoségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás
 •  

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben több tevékenységre is igényelhető támogatás.

3.3. Nem támogatható tevékenységek

A helyi felhívás keretében a 3.1.1. – 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös

tekintettel az alábbi tevékenységekre:

– az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek.

– használt eszközök, gépek, berendezések beszerzése;

– 83 kW teljesítményt meghaladó erő- és munkagépek beszerzése;

– motorral hajtott légi, vízi járművek, szárazföldi személy- és tehergépjárművek beszerzése (kivéve a 3.1.1.2. pontban foglaltakat);

– mobiltelefon és okostelefon beszerzése;

– lágyszárú növény beszerzése, telepítése, élőállat és tenyészállat beszerzése;

– képzés(ek) szervezése és megtartása;

– tanácsadó iroda, pályázati tanácsadást nyújtó iroda létrehozásához és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás;

– lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök beszerzése;

– magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó

épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése;

– bontott építőanyagok beszerzése, beépítése;

– ingatlan vásárlása.

 

4.1. Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Helyi önkormányzat (321)

Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)

Helyi önkormányzatok társulása (327)

 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2022.01.03 naptól 2022.09.30 napig van lehetoség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2022.01.31

2022.02.15

2022.02.28

2022.03.18

2022.03.31

2022.04.29

2022.09.30

 

5.3. A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1500000 Ft, maximum 10000000 Ft

 

Támogatás intenzitás: Települési önkormányzat támogatást igénylő esetén 95%.

 

A pályázati elérhető és a pályázati feltételek részletesen olvashatóak az alábbi oldalon: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

 

A pályázati felhívással kapcsolatban tájékoztató fórumot szervezünk 2022. január hónapban, melyről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

 

Kérem, hogy mindig a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

 

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!

További megvalósult projektek