Menü Bezárás
Helyi kulturális programok megvalósításához kapcsolódó bútorbeszerzés - Sikátor

Kedvezményezett neve: Sikátor Község Önkormányzata

Projekt azonosítója: 3382054661

Elnyert támogatás összege: 1 925 541 Ft

Támogatás mértéke: 95 %

Sikátor Község Önkormányzata 2022. június 30-án támogatási kérelmet nyújtott be a Pannónia Kincse Leader Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1.-70-9-21 kódszámú felhívásra. A projekt célja volt a helyi kulturális programok megvalósításához kapcsolódó bútorbeszerzés.

2022. október 18-án a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága pályázatunkat támogatásra alkalmasnak minősítette, és egyúttal 1.925.541 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogatás intenzitása 95%. Sikátor számos szellemi és közösségi értéket tartalmaz, ezért önkormányzatunk elkötelezettnek érzi magát aziránt, hogy ezeket az értékeket a helyben és a térségben élők számára bemutassa. Lehetőségeinkhez mérten a helyi igényeket szem előtt tartva törekszünk a település folyamatos fejlesztésére, a közösségi élet fenntartására, fellendítésére. Korábban nem rendelkeztünk olyan eszközállománnyal (legfőképp bútorzattal), melyek méltóképp szolgálnák a helyi rendezvényeink színvonalas, minden igényt kielégítő megtartását. Nem voltak olyan székeink, melyek az egyes eseményekre látogatók kényelmét és komfortérzetét szolgálnák. Ennél fogva projektünk fő célkitűzése, hogy a helyi értékek és helyi hagyományőrzés megismertetését szolgáló rendezvényeinek, illetve az ezeken résztvevőknek kulturált körülményeket, színvonalas helyet biztosítsunk. Közvetlen célként határoztuk meg a településünk rendezvénytechnikai eszközparkjának bővítését, a fennálló hiányosságok mérséklését és a műszaki színvonal emelését, javítását.

Az eszközök beszerzését a támogatási kérelmünk benyújtása után elkezdtük. A lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképp a Bútorbarlangtól 2022. november 28-án megrendeltük az előre tervezett 60 db széket és 1 db asztalt, melyek átvétele 2022. december 8-án meg is történt. Mindezek bruttó összértéke 2.018.900 Ft volt.

A megvalósítást követően egy személyes bemutatón tekinthette meg a helyi lakosság a projekt eredményét, ahol a leader programot is népszerűsíteni tudtuk. A fejlesztés hatására a helyi értékek megismertetését és a hagyományőrzést szolgáló rendezvények színvonala nő, a közösségi "színterek" fejlődnek, ami közvetetten hozzájárul az itt élők életszínvonalának emelkedéséhez, a közösségi élet aktivitásának fenntartásához, illetve a helyi identitás erősítéséhez. A projekt tehát valamennyi lakosunkra és a programok résztvevőikre pozitív hatással van.

Mindez hosszú távon enyhítheti a térség kedvezőtlen demográfiai folyamatait, a "vidéki tér" kiüresedését; településünk színvonalas rendezvényeinek köszönhetően vonzóvá válik.

Indikátor vállalások

Létrehozott munkahelyek száma (fő): 0
(alkalmazottak létszáma (bázisév): 2 fő; vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően: 2 fő)

Egyéb információk:

A projekt tényleges kezdete: 2022. november 28.
A projekt tényleges fizikai befejezése: 2023. február 7.

További információk:

Név: Sikátor Község Önkormányzata

Cím: 8439 Sikátor, Kossuth utca 4.

https://www.sikator.hu/

További megvalósult projektek