Menü Bezárás

Sikeres Helyi termék fórum rendezvény

A Pannónia Kincse Leader Egyesület Helyi termék fórumot tartott székhelyén, Abda Polgármesteri Hivatalában 2024. január 29-én.

A rendezvényt az Egyesület elnöke, Szabó Zsolt nyitotta köszöntő beszédével, melyben üdvözölte az egybegyűlteket és egyben felkérte Németh Tamást az esemény lebonyolítására. Ezt követően Németh Tamás az akciócsoport munkaszervezet vezetője kapott szót, aki röviden összefoglalta a rendezvény célját és ismertette a további programot. Először a Zala Termálvölgye Egyesület munkaszervezet vezetője, Szabó Tibor tartotta meg előadását a Zala-völgyi Nyitott Porták címmel, melynek során ismertette egyesülete milyen utat járt be az elmúlt 10 év során, milyen nehézségekkel nézett szembe, mire eljutott odáig, hogy mára egy jól működő Hálózatot üzemeltet.

A következő előadást Kasper Judit, az A Bakonyért Egyesület munkaszervezet vezetője tartotta meg Vidék Minősége program bemutatása címmel. Az előadás során elhangzott, hogy hogyan honosították meg Magyarországon a Spanyolországból adoptált Helyi Védjegy hálózatot, röviden ismertette milyen előnyökkel jár a Hálózathoz csatlakozás. Ezt követően bemutatta a minősítési folyamatot és az egységes megjelenést biztosító marketing eszközöket, mellyel ellátják a Hálózat tagjait (pl: matrica, csomagoló anyagok, stb.).

Az előadásokat követően lehetőség volt kérdések feltevésére, mellyel többen is éltek a hallgatóságból.

A fórum második felében a megjelenteket két csoportra osztva átbeszélésre került a Helyi termelői és kézműves piacok témaköre, valamint a Nyitott Porta Hálózat SWOT analízise. A csoportmunka során átbeszélteket, aztán a csoportok 1-1 tagja ismertette. A Helyi termelői és kézműves piacok kapcsán Darabos Ferenc, a Széchenyi István Egyetem docense, míg a Nyitott Porta Hálózat kapcsán Szabó Tibor munkaszervezet vezető foglalta össze csoportmunka megállapításait.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a Helyi termelők érdekeit képviselő Munkacsoport alapítására lenne szükség.

 

Németh Tamás ismertette a LEADER program keretében kínált pályázati lehetőségeket, melyben kiemelt szerep jut a Helyi terméket előállítók támogatására. Megfogalmazta jövőbeli reményét arra vonatkozóan, hogy egy év múlva már Egyesületünk is Nyitott Porta Hálózatot működtet, melyhez kapcsolódó tematikus rendezvénysorozatot szervezhetünk.

Az esemény utolsó felszólalója dr. Pető Péter, a Magyar Natúrpark Szövetség elnöke volt, aki Natúrpark alappilléreire tekintettel jó kapcsolódási pontnak tartja a helyi termékeket a Leader program és a Natúrpark között. Majd tájékoztatta a résztvevőket, hogy a jövő hét folyamán Magyarország Agroturisztikai koncepciójának nyilvános vitája kerül megrendezésre Budapesten. Felvetette egy jövőbeni együttműködés lehetőségét a Szigetköz Natúrpark és Egyesületünk között.

 

További megvalósult projektek