Menü Bezárás

HFS tervezői műhelynapokat tartottunk


2015.11.23.

2015. november 17-19. között tervezői műhelynapok keretében három helyszínen Pannonhalmán, Téten és Abdán folytattuk a 2014-2020 időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia kialakítását.

Németh Tamás a Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezet vezetője köszöntötte a megjelenteket. Röviden összefoglalta a 2008-2013-as időszak tapasztalatait, eredményeit. Ismertette az Egyesület megalakulását, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő fejlesztési prioritásait valamint az elért eredményeket. Ezt követően a 2014-2020 Vidékfejlesztési Program bemutatása következett. Elmondta, hogy az új vidékfejlesztési program 1300 milliárd forint támogatást biztosít 2014-2020 között. Ismertette a fő fejlesztési prioritásokat a rendelkezésre álló forrásokkal. A Vidékfejlesztési Program alapján részletesebben ismertette az alábbi, várhatóan még decemberben megjelenő, vidéki térségeket érintő felhívásokat:

 • Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
 • Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
 • Egyedi szennyvízkezelés
 • Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
 • Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel

Az előző időszakhoz hasonlóan Egyesületünk a 2014-2020 közti programozási időszakra vonatkozóan is megkezdte a projektötletek gyűjtését. Németh Tamás elmondta, hogy az ötletek fontos szerepet kapnak az elkészítendő Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében. Ez idáig több mint 200 db ötlet, fejlesztési elképzelés érkezett be, melyet ezúton is köszönünk.

A következő előadásban bemutatásra került a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének ütemezése az értékelési kritériumok valamint a HFS felépítése. Elmondta, hogy Egyesületünk részére a rendelkezésre álló fejlesztési forrás 2014-2020 között 737.800.000 Ft, melynek 60%-át, azaz 442.680.000 Ft-ot gazdaságfejlesztésre kell fordítanunk. A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezet elkészítésének határideje 2016. január 20. míg a végleges Stratégia benyújtásának határideje 2016. április 30.

Térségünk fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése céljából a HFS részeként SWOT analízist kell készítenünk. A műhelynapokon 2013-ban felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott SWOT analízis felülvizsgálata, aktualizálása volt a legfontosabb feladat. A SWOT-ra alapozott fejlesztési szükségleteket a cselekvési tervben intézkedésekre bontva kell bemutatnunk.

 

A műhelynapok keretében ez előadások közben és utána is fogalmazódtak meg hozzászólások, kérdések. Konklúziók az alábbiakban összefoglalva:

 • SWOT analízis kiegészítése (pl.: szellemi tőke megléte, határközelség lehetőség vagy veszély, nincsenek hálózatok a térségben, hiányzik az összefogás)
 • induló és működő mikrovállalkozások támogatásának szükségessége
 • falusi turizmus támogatásának szükségessége
 • képzés támogatásának szükségessége
 • kisértékű beszerzés civilek számára
 • kerékpáros- és vízi turizmus támogatásának szükségessége
 • önkormányzatok gazdaságfejlesztései elképzeléseinek támogatása
 • a pályázati kiírások megjelenését össze kellene hangolni a TOP keretében megjelenő kiírásokkal
 • 100% támogatási intenzitás meghatározása önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak részére
 • szállítói finanszírozás lehetősége

A műhelynapokon elhangzott előadást ide kattintva töltheti le

A műhelynapokon elhangzott helyi fejlesztési stratégia kialakítása című előadást ide kattintva töltheti le

A műhelynapokon elhangzott PKLE 2008-2013 között című előadást ide kattintva töltheti le

További megvalósult projektek