Menü Bezárás

KÖZGYŰLÉS

Meghívó

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2023. január 31-én 9:00 órakor (kedd) közgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helyszín: Abda Község Önkormányzat épülete (9151 Abda, Szent István u. 3.)
Regisztráció: 8:45 órától.

Napirend:
1. Szakmai beszámoló a Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2022. évi munkájáról, elért eredményekről – Németh Tamás munkaszervezet vezető
2.A Pannónia Kincse Leader Egyesület szavazatszámláló bizottságának megválasztása
3. A Pannónia Kincse Leader Egyesület Elnökének és Elnökségi Tagjának, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és a Helyi Bíráló Bizottsági tagok tisztújítása (A Pannónia Kincse Leader Egyesület Közgyűlése a vezető tisztségviselőket 5 évre választja. Az Pannónia Kincse Leader Egyesület jelenlegi Elnökét és Elnökségi tagjait a Közgyűlés 2021. május 31-én választotta meg. Horváth Gyula elnök Úr jelezte, hogy 2022. december 31-gyel a Pannónia Kincse Leader Egyesület Elnöki tisztségéről lemond. Sebestyén Vince jelezte, hogy elnökségi tagságáról 2022. december 31-gyel lemond. Csányi Péter jelezte, hogy felügyelőbizottsági tagságáról 2022. december 31-gyel lemond.
Az egyes szférák nem képviselhetnek 40%-nál nagyobb arányt az elnökségben és a Helyi Bírálói Bizottságban, valamint az elfogadott térségi elvek sem sérülhetnek. A Pannónia Kincse Leader Egyesület tagsága ajánlást tehet az Elnök és az Elnökségi tagok személyére. Az ajánlást meg lehet tenni írásban a Közgyűlés megkezdése előtt legkésőbb 2022. január 27. 10 óráig. A közgyűlés a jelen lévő tagok 3/4-es szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg döntését az alábbi kérdésekben: a vezető szervek és a tisztségviselők megválasztása. )
4. A Pannónia Kincse Leader Egyesület Alapszabályának módosítása
5. A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása
6. A Pannónia Kincse Leader Egyesület éves munkatervének ismertetése
7. Egyéb felmerült kérdések
Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor 2023. január 31-én 9:10 órakor a meghívóban kiküldött eredeti napirendi pontokkal és helyszínen, ami a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Győrszemere, 2022. december 21.
Megjelenésére feltétlenül számítva, maradok tisztelettel:
Horváth Gyula
PKLE elnök s.k.

További megvalósult projektek