Menü Bezárás

Módosultak pályázati felhívásaink

Módosult a Pannónia Kincse Leader Egyesület, VP6-19.2.1.-70-9-21 számú helyi felhívása!
Felhívás címe: Helyi fejlesztések támogatása

Főbb változások:

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2022.01.03 naptól 2023.06.30 napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2022.12.16
2023.01.31
2023.02.28
2023.03.31
2023.04.28
2023.05.31
2023.06.30

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a támogatást igénylőnek/kedvezményezettnek az alábbiakat
kell figyelembe venni:
1. Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell a támogatást igénylő nevére szóló
jogerős és érvényes építési engedélyt, valamint a hatósághoz benyújtott- a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő
tervező által készített – építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.

A pályázati elérhető és a pályázati feltételek részletesen olvashatóak az alábbi oldalon: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

Kérem, hogy mindig a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

 

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!

További megvalósult projektek