Menü Bezárás

Pályázat kistelepülési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására

A kis lélekszámú településeken nagy terhet jelent a kötelező feladatok ellátásának biztosítása és a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése. A pályázat  a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint a 2 000 fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítását hivatott szolgálni.

A pályázó önkormányzat támogatást igényelhet:

 • a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
 • b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
 • c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temető közlekedési utak építésére, felújítására,
 • d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására, amely
  • da) igazgatási tevékenységet,
  • db) óvodai nevelést,
  • dc) kulturális tevékenységet vagy
  • dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,
 • e) településrendezési tervek készítésére.

 

Keretösszeg: 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. 12. pont előirányzataként szereplő összeg: 1 944,8 millió forint.

A támogatás mértéke 100%. A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.A  pályázati  adatlapot  és  a  további  benyújtandó  dokumentumokat  papír  alapon  a Magyar Államkincstár a  pályázó  szerint illetékes területi szervéhez történő  postai  úton  való  megküldésével,  vagy  személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

Pályázatok benyújtásának határideje:

 • elektronikus feltöltés lezárása: 2017. szeptember 7. 16:00
 • papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 8.

További információk a pályázati felhívásban:

http://www.kormany.hu/download/c/05/21000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Ki%C3%ADr%C3%A1s_k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel.pdf

Forrás: Kormány.hu

2017.09.01.

További megvalósult projektek