Menü Bezárás

Sikeres vidékfejlesztési tájékoztató fórum Csikvándon


A Pannónia Kincse LEADER Egyesület szervezésben 2016. február 24-én vidékfejlesztési tájékoztató fórum került megrendezésre Csikvándon. A fórum középpontjában a Vidékfejlesztési Programban a külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezelésére tervezett pályázati felhívásban rejlő lehetőségek álltak.

20160224_132239A fórumot Németh Tamás, a Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezet vezetője nyitotta meg. Az időjárásra való tekintettel először terepi bemutatóra kerül sor, ahol egy FKT100/2400 típusú kőtörő berendezést valamint egy FG300 függesztett grédert volt alkalmuk a vendégeknek munka közben megtekinteni. A MUMGÉP által gyártott és az UMWELT Kft által forgalmazott munkagépek kiválóan alkalmasak a külterületi utak tartós, költséghatékony és környezetbarát javítására. A jelenlévőknek alkalmuk volt egy közel 100 m-es útszaka 30cm mélységig történő, az útba hordott építési törmelékkel együtt történő bedarálását, valamint az új út gréderezését megtekinteni.
A rendezvény a Csikvándi IKSZT-ben folytatódott, ami egy különleges helyen, egy pincében helyezkedik el. A település polgármestere Kozma Tibor külön köszöntötte a fórumon részvevőket. A terepi bemutatóhoz kapcsolódóan az UMWELT Kft részéről Pigniczki Zoltán tartott rövid előadást. Prezentációjában kitértért a külterületi utak költséghatékony, tartós és környezetbarát javítására, valamint bemutatta az általuk forgalmazott munkagépeket.

20160224_143218 A Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságát Lantos Gergely főosztályvezető és Baksa Tamás térségfejlesztési referens képviselték. Lantos Gergely előadásában ismertette a 2007-2015 közötti Új Magyarország Vidékfejlesztési Program zárási adatait, a mely 100,3%-osan teljesítettek. Bemutatta a 2007-2015. közötti időszakban a vidéki települések számára nyújtott támogatásokat: Integrált Közösségi Szolgáltató Terek kialakítása és fejlesztése, Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások, Falufejlesztés, Vidéki örökség megőrzése. Kitért a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program főbb változásira, melyek a következők: új egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend, egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás), egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása), az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás.

Röviden ismertette az alapvető szolgáltatások fejlesztésre kiírt, a vidéki térségek számára elérhetővé váló pályázati felhívásokat. Külön kitért a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című pályázati felhívásra.

DSC00228A külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívással kapcsolatban elmondta, hogy a pályázati felhívás várhatóan április elején-közepén fog megjelenni. A Projekt Előkészítő Munkacsoport 2016. február 22-én ült össze először. Szerencsésnek és nagyon fontosnak tartja a rendezvényt, hisz így lehetőségük van a vidéki települések, önkormányzatok véleményével, igényeivel is megismerkedni. Elmondta, hogy a felhívás két célterülete a VP két alintézkedéséből tevődik össze, a 7.2 alintézkedés: kisléptékű infrastruktúra fejlesztés és a 7.4 alintézkedés: alapvető szolgáltatások fejlesztése. Az első célterületen 14,7 Mrd Ft a külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése, a másodikon célterületen 3,7 Mrd Ft önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése áll rendelkezésre.

Az első célterület estében a cél a vidéki térségek településeinek külterületein az önkormányzati tulajdonban levő „0-ás” helyrajzi számú utak burkolatának és alépítményeinek kialakítása. Maximális támogatás: 50 millió Ft (a projektek maximális támogatási intenzitása a kedvezményezett járások besorolásától függően 75-95% közötti lehet). Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok, önkormányzati társulások továbbá ezek konzorciumai. A kiválasztásnál előnyt jelent: foglalkoztatási szempontok figyelembe vétele a fejlesztések által érintett területeken.

A második célterület esetében a cél a vidéki térségek településeinek bel- és külterületein az önkormányzati tulajdonban levő földutak állapotának javításához munkagépek beszerzése. Maximális támogatás: 20 millió Ft (a projektek maximális támogatási intenzitása a kedvezményezett járások besorolásától függően 75-95% közötti lehet). Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok, önkormányzati társulások. A kiválasztásnál előnyt jelent: az önkormányzatok részéről együttműködésben megvalósított eszközbeszerzés.

Az MVH aktualitásokról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zala Megyei Kirendeltség vezetője Horváth Zoltán tartott előadást. Bemutatta az EMVA végrehajtás intézményrendszerét. Elmondta, hogy egy új, ügyfélbarát felületet hoztak létre, amelyen keresztül elektronikus úton kell valamennyi pályázatot benyújtani. A jövőben a benyújtó felületre beépített ellenőrzések elősegítik a kérelem teljes körű kitöltését.

Lantos Gergely a vidékfejlesztési fórumon részvevők számára elmondta, hogy a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívással esetében nem lesz lehetőség erőgép beszerzésére.

A jelen lévő önkormányzatok kifejezték ezzel kapcsolatos véleményüket, miszerint nem tartják jónak, ha nem tudnak erőgépet beszerezni a munkagépekhez. Balog Ervin, Nyalka község polgármestere elmondta, hogy önkormányzatuk már négy éve a külterületi utakon található fákból, cserjékből állít elő tüzelő anyagot (hasábfa, faapríték), mellyel biztosítjuk kötelező feladatainknak helyet adó épületük fűtését. Ezzel nagyban hozzájárulunk külterületi utjaik használhatóságának javításáért. Ebben a rendszerben eddig csak egy traktorhajtású aprítékolót, és egy motorfűrészt sikerült beszereznünk, a rendszer többi nélkülözhetetlen elemét (szállító jármű, az aprítékolót hajtó traktor) maga a polgármester biztosítja saját járműveivel. Elmondása szerint egy gép-munkagép csomagban gondolkodnak a szomszéd településsel konzorciumban, amely tartalmaz egy kb. 70 LE erőgépet, hozzá tartozó pótkocsit, adaptert, hótolót stb, amely belefér a 20 millió forintos keretbe. Rácz Róbert, Börcs polgármestere elmondta, hogy ő sem tartja indokoltnak az erőgépek kivételét. Vélemény szerint egy 80-90 LE erőgép, egy homlokrakodó adapter, egy hótoló adapter, egy rézsűkasza adapter, egy egytengelyes 3-4 tonnás pótkocsi, sószóró adapter csomag szintén megfelelően szolgálná a települések útjainak négy évszakos karbantartását. A fenti eszközök alapdolgok az önkormányzati kommunális feladatok ellátása vonatkozásában.

További kérdések és észrevételek fogalmazódtak meg, melyek megválaszolását – magasabb szintű egyeztetést követően – Németh Tamás, a Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezet vezetője, a Projekt Előkészítő Munkacsoport delegált tagja vállalta.

 

Németh Tamás

munkaszervezet vezető

Lantos Gergely (ME) előadása innen tölthető le. 

Umwelt Kft előadása innen tölthető le

További megvalósult projektek