Menü Bezárás

2013.05.03.


2013.05.03.

Tisztelt Érdeklődők, Tisztelt Tagság!

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2013.05.02-án, Győrszemerén tartott közgyűlésén a 3. LEADER pályázat benyújtási időszak eljárása kapcsán az alábbiakról határozott:

A Közgyűlés 36 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 8/2013. (V.02.) KGY. Határozat

A Közgyűlés a Helyi Bíráló Bizottság tagjait a következők szerint egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta.

  1. Horváth Gyula, közszféra
  2. Mondovics László, közszféra
  3. Herold Ádám, közszféra
  4. Hokstok Imre, közszféra
  5. Hima László, vállalkozói szféra
  6. Kovács Teodóra, civilszféra
  7. Kozma Tibor, vállalkozói szféra
  8. Rácz Róbert, vállalkozói szféra

Póttagok:

  1. Illés Tamás, civilszféra
  2. Sebestyén Vince, civilszféra

Az Irányító Hatóság által meghatározott határidőnek megfelelően a Helyi Bíráló Bizottság első ülését 2013.május 24-én, pénteken 09:00-kor tartja.

Az ülés helyszíne jelenleg egyeztetés alatt van.

További megvalósult projektek