Hasznos linkek

Kövess minket a Facebookon!

2011


2011.12.22.

Tisztelt Ügyfeleink!

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület Munkaszervezete 2011. december 27-30. között 8-16 óráig érhető el a vezetékes és mobil telefonszámokon.

Amennyiben ebben az időszakban személyesen szeretnének velünk egyeztetni, kérjük, szíveskedjenek ezt telefonon vagy e-mailben előre jelezni.

Minden pályázónknak és partnerünknek boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

PKLE Munkaszervezete


2011.12.15.

Tisztelt Pályázók!

A Pannónia Kincse LEADER Egyesülethez 187 pályázat érkezett be a LEADER 2011. pályázati időszakban. Ezek célterületenkénti megoszlása a következő:

1 016 039 Kulturális, turisztikai és történelmi értékek bemutathatóvá tételének támogatása 16 db
1 016 053 Helyi és térségi hagyományőrző, kulturális és sporttevékenységek támogatása 40 db
1 016 060 Kalandpark, élménypark támogatása 3 db
1 016 077 “Szabadidő hasznos eltöltése” a PKLE területén 38 db
1 016 084 Multifunkciós szolgáltatóház kialakítása és képzések támogatása 6db
1 016 091 Helyi és térségi helyi termék paletta környezettudatos fejlesztése 10 db
1 016 107 A rendezvények szervezéséhez kapcsolódó mobil eszközök beszerzése 4 db
1 016 145 Helyi igényekre alapuló turisztikai kínálat fejlesztése és bővítése 17 db
1 016 152 A PKLE térségének népszerűsítésére irányuló kezdeményezések támogatása 12 db
1 025 888 Helyi és térségi civil szervezetek működéséhez és tevékenységeihez kapcsolódó kis értékű eszközbeszerzés támogatása 41 db

A pályázatok ügyintézését megkezdtük.

PKLE Munkaszervezete


2011.12.12.

Beszámoló a tényői Integrált Közösség és Szolgáltató Tér ünnepélyes átadásáról

2011 december 10-én adták át Tényőn az Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret, mely az egykori kultúrházból került kialakításra.

Az eredeti, 1930-as években terménytárolónak épült kultúrház műszaki állapota, alapterülete, elrendezése, felszereltsége nem tette lehetővé a mai kor követelményeinek megfelelő integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítását, ezért jelentős felújításra, bővítésre, berendezések, eszközök beszerzésére volt szükség. A fejlesztés során a 80 éves épület teljes külső-belső felújítására, korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére, akadálymentesítésére sor került. Az épület belső elrendezésében a többfunkciós térkihasználás kiemelt szerepet kapott. A tervezés és az építés során a környezetbarát, energiatakarékos megoldások alkalmazására törekedtünk. A fejlesztés célja egy olyan komplex, többfunkciós integrált közösségi és szolgáltató tér létrehozása és működtetése Tényőn, melynek eredményeként rendszeresen elérhetővé válnak a helyi lakosok életminőségét javító szolgáltatások.

Az ünnepélyes eseményen megjelent többek között Varga Gábor, Tényő község polgármestere, Dr. Horváth Orsolya korábbi és Vehrer Ferencné jelenlegi jegyző asszony, Kara Ákos országgyűlési képviselő úr, a Tényőért Közalapítvány kuratóriumának tagjai, Nyáriné Sulyok Renáta projektmenedzser, a település intézményeinek megjelent dolgozói, a szomszédos települések polgármesterei, Németh Csaba tervező, Áder László műszaki ellenőr, a kivitelezést végző cég képviselői, az egyházak képviselői, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megjelent munkatársai, a Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezetének munkatársai, a helyi civil szervezetek képviselői, a hatóságok és a partnerszervezetek képviselői, valamint a sajtó és a média munkatársai.

A polgármester úr nyitó beszédében üdvözölte a megjelenteket és beszélt a beruházás fontosságáról, valamint arról, mit jelent a település életében az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér létrehozása.

Ezt követően Bach: D- moll trio szonáta 1. tételét hallgathatták meg a tisztelt jelenlévők Kretzné Budaker Dóra fuvola előadásában, akit zongorán kísért férje, Kretz István.

Majd Kara Ákos, országgyűlési képviselő úr tartotta meg ünnepi beszédét, melyet a Tényői Dalkör műsora, majd a beruházás során kiváló munkát végzők emlék plakettel való kitüntetése követett.

Az ünnepség második felében Fodróczy Kálmán, Tényő község plébánosa, Nagy László volt tényői káplán és Karsay Lajos evangélikus lelkész szentelték fel az épületet, majd mondtak áldást a beruházásra. Ez után Varga Gábor, Tényő Község Polgármestere és Kara Ákos, a település országgyűlési képviselője a nemzeti színű szalag átvágásával szimbolikusan megnyitotta az épületet a település lakossága számára. Illetve a kivitelező cég képviselője jelképesen átadta az épület kulcsát a polgármester úrnak.

Az átadó ünnepség a Tényői Dalkör által előadott Örömódával zárult.


2011.12.07.

ELNÖKSÉGI KÖZLEMÉNY

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület Elnöksége az alábbi közleményt adja ki:

A leaderpkle@gmail.com e-mail címről 2011. december 5.  és 6. napján hozzánk érkezett levelek ügyét a PKLE Elnöksége 2011. december 6. napján rendkívüli ülés keretében megtárgyalta. Az Elnökség a levelek tartalmát egyöntetűen elutasította és felhatalmazta Horváth Gyula Elnököt a rendőrségi feljelentés megtételére. A feljelentés a levelek ismeretlen írója ellen a mai napon megtörtént.

PKLE Elnöksége

Győr, 2011. december 7.


2011.12.07.

MEGHÍVÓ

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ünnepélyes átadása

A Tényőért Közalapítvány nevében tisztelettel meghívjuk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósult Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ünnepélyes átadására.

Helyszín: 9111 Tényő, Győri út 57.

Időpont: 2011. december 10. 10 óra

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Meghívó letöltése

Tényőért Közalapítvány

Tényő Község Önkormányzata


2011.11.25.

A vidékfejlesztési miniszter 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete …..az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

 § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-tõl december 5-én 18 óráig –, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási időszaknak minősül – elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.”


2011.11.22.

Figyelemfelhívás az EMVA-ból társfinanszírozott beruházási támogatást igénylő ügyfelek részére


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2010. december 23-án hatályba lépett módosítása az EMVA-ból támogatott egyes jogcímek kapcsán bevezette az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot, amely az egyes, érintett ügyfelek esetében 2011 augusztusától folyamatosan jár le.

A fentiek értelmében, általános szabályként, a jogszabályban meghatározott kivétellel, az első kifizetési kérelmet – amelyben jóváhagyott nem egyéb elszámolható kiadásnak minősülő tétellel is el kell számolni – a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat kézhezvételétől számított kilenc hónapon belül kell benyújtani. Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtására megállapított határidő leteltekor kifizetési kérelem benyújtási időszak nincs megnyitva, akkor a kérelmet a megelőző kifizetési kérelem benyújtási időszakban szükséges benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabályban meghatározott ezen feltétel akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a határidőben beadott kifizetési kérelem legalább részben jóváhagyásra kerül. A szabály a beruházások ütemesebb megvalósítását szolgálja, és betartása kiemelten fontos, mivel elmulasztása komoly jogkövetkezményeket von maga után.

Az előírás mindazon ügyekre vonatkozik, amelyekben 2010. december 23-át követően emelkedett jogerőre a támogatási döntés.

Figyelem! Egyes jogcímrendeletek ettől eltérő időszakról is rendelkezhetnek, így mindenképpen szükséges az adott intézkedésre vonatkozó jogi háttér, illetve a kapcsolódó MVH közlemény alapos áttanulmányozása.


2011.11.21.

Magyarországi Falumegújítási Díj 2011 – Az I. bírálati forduló eredményei

 

Lezárult a Magyarországi Falumegújítási Díj – 2011. I. bírálati fordulója. A beérkezett összesen 22 pályázat regionális szintű bírálatát az állami főépítészek elnökletével, a regionális fejlesztési ügynökségek, a LEADER Helyi Akciócsoportok, és a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) Falutagozatának képviselőiből megalakult zsűrik végezték el.

A zsűrik a pályázati kiírásban megadott szempontok szerint pontozták a pályaműveket, konszenzussal meghatározták a régiók első és második helyezettjeit, egyben továbbjutóit az országos szintű bírálatra. A belügyminiszter és a vidékfejlesztési miniszter által kinevezett, a két tárca, az állami főépítészek, a MUT és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság dönt a pályázók végső sorrendjéről.

A regionális zsűrik javaslatot tettek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 1-1 millió forintos felajánlásának felosztására is.

Bővebb információ itt olvasható, a Magyarországi Falumegújítási Díj – 2011. regionális eredményei itt elérhetők.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület területéről Kunsziget első, Rábapatona pedig 2. helyezést ért el. Gratulálunk a nyerteseknek!

PKLE Munkaszervezete


2011.11.16.

Meghívó – Bőny ÚMVP támogatásból megvalósított kúria átadó ünnepségére

Bőny Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében megvalósult „ Bőny Községháza Homlokzat felújítása és Kisnemesi Kúria helytörténeti kiállító tér kialakítása” című projekt zárórendezvényére, melyet 2011. november 19-én, szombaton 14 órakor tartunk a Községházán. ( 9073 Bőny, Rákóczi utca 10.).

Muraközi László – polgármester

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó – jegyzőProgram


13.30-14.00 Vendégek érkezése, regisztráció

14.00-14.45 Köszöntő, ünnepi beszéd

– dr. Muraközi László polgármester

– Nagyné dr. László Edit főigazgató

– Kara Ákos országgyűlési képviselő

14.45-15.15 A kiállítás és az épület megtekintése

15.15 Fogadás


2011.11.16.

AZ ÚMVP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGÁNAK 124/2011 (XI. 16.) KÖZLEMÉNYE

A LEADER pályázat benyújtási határidő újbóli megnyitásáról

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján a pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között lehet benyújtani kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

A benyújtási határidő utolsó napján, 2011. november 15-én az elektronikus rendszer olyan mértékben leterhelődött, hogy bár a rendszer működőképes volt, a nagyfokú terhelés miatt jelentősen lelassult, így megnövekedett a pályázatok feltöltési ideje.

Az Irányító Hatóság mindent elkövet annak érdekében, hogy az ügyfelek ne szenvedjenek hátrányt az elektronikus rendszer lelassulásából eredően. Az Irányító Hatóság ezért soron kívül intézkedik a Rendelet módosításáról, amely lehetővé teszi a pályázati benyújtást a módosítás hatálybalépését követően 7 naptári napig terjedő időtartamra.

A pontos időpont vonatkozásában az Irányító Hatóság gondoskodik az ügyfelek tájékoztatásáról Irányító Hatósági közlemény formájában, továbbá a LEADER Helyi Akciócsoportok közvetlen értesítésén keresztül.

Budapest, 2011. november 16.

Búsi Lajos
IH vezető