Hasznos linkek

Kövess minket a Facebookon!

Tájékoztató fórumokat tartottunk a megjelent LEADER pályázati felhívásokról


2018.02.26.

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület tájékoztató fórumokat tartott a megjelent LEADER pályázati felhívásokról február 21-én Koroncón a Szolgáltatóházban valamint Ravazdon a Faluházban. A fórum keretein belül bemutatásra kerültek Pannónia Kincse LEADER Egyesület pályázati felhívásai az alábbiak szerint:

  1.  intézkedés: Szálláshelyhez nem kötődő turisztikai szolgáltatás és attrakció fejlesztés a PKLE területé
  2.  intézkedés: Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén
  3.  intézkedés: Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások
  4.  intézkedés: Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése
  5.  intézkedés: Natúrparki közösségépítő programok szervezése a természeti és épített örökségi helyszínek, valamint a tájértékek helyreállítására, állapotának javítására

A megbeszélésen résztvevő pályázókkal áttekintettük a pályázati felhívásokat, valamint leendő ötleteiket, kész terveiket is megosztották egymással. Több település is konkrét elképzelésekkel érkezett.  Célunk a felkészülés volt a  pályázatok benyújtására, valamint a felhívásban megjelenő hibák feltárása.

IMG_2846

IMG_2844

20180221_141352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

ppt_pkle_2018_02_21hu

 

 

 


 

Módosultak Pannónia Kincse Leader Egyesület pályázati felhívásai


2018.02.23.

Tisztelt Pályázók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosultak Pannónia Kincse Leader Egyesület pályázati felhívásai!

 

Módosult a Pannónia Kincse Leader Egyesület, VP6-19.2.1.-70-3-17 számú helyi felhívása!

Felhívás címe: Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése

 

Módosult a Pannónia Kincse Leader Egyesület, VP6-19.2.1.-70-4-17 számú helyi felhívása!

Felhívás címe: Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése

 

Módosult a Pannónia Kincse Leader Egyesület, VP6-19.2.1.-70-5-17 számú helyi felhívása!

Felhívás címe: Natúrparki közösségépítő programok szervezése a természeti és épített örökségi helyszínek, valamint a tájértékek helyreállítása, állapotának javítása

 

Felhívom a figyelmüket, hogy a VP6-19.2.1.-70-3-17, a VP6-19.2.1.-70-4-17 és a VP6-19.2.1.-70-5-17 pályázati felhívások esetében a támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:

Intenzitás nem besorolt településen (%) Intenzitás 290/2014. Korm. rendelet illetve a 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásbeli településen (%) Intenzitás nem besorolt településen (%) Intenzitás 290/2014. Korm. rendelet illetve a 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásbeli településen (%)
Sportegyesület (521) 85 90
Helyi önkormányzat
(321)
85 90
Polgáror egyesület
(526)
85 90
Nemzetiségi
egyesület (528)
85 90
Egyéb egyesület
(529)
85 90
Bevett egyház (551) 85 90
Közalapítvány (561) 85 90
Egyéb alapítvány
(569)
85 90

 

A pályázati felhívások és mellékleteik az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

 

Kérjük, hogy mindig a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el és nyújtsák be támogatási kérelmeiket!

 

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!


 

Tájékoztató fórumok a megjelent LEADER pályázati felhívásokról


2018.02.12.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt

2018. február 21-én, szerdán 9 órai kezdettel

Koroncón a Szolgáltatóházban

(9113 Koroncó, Rákóczi utca 46.)

valamint

2018. február 21-én, szerdán 14 órai kezdettel

Ravazdon a Faluházban

(9091 Ravazd, Országút u. 119.)

tartandó vidékfejlesztési fórumainkra, melynek témája:

A LEADER Program aktualitásai – pályázati felhívások ismertetése

 

Győr, 2018. február 12.

Németh Tamás

PKLE munkaszervezet vezető

Újabb Leader pályázatok benyújtására nyílt lehetőség a mai naptól


2018.02.05.

Tisztelt Pályázók!

A mai naptól a támogatási kérelmek benyújthatóak a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül az alábbi ÚJ felhívások első szakaszára (A Pannónia Kincse Leader Egyesület mindegyik pályázati felhívása esetében a  támogatási kérelmek benyújtásának módja szakaszos):

  1. Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-70-4-17

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.12.31 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.03.05

2018.06.05

2018.12.31

  1. Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-70-3-17

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.06.29 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.04.20

2018.05.31

2018.06.29

  1. Natúrparki közösségépítő programok szervezése a természeti és épített örökségi helyszínek, valamint a tájértékek helyreállítása, állapotának javítása

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-70-5-17

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.05.07 napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.03.05

2018.04.05

2018.05.07

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1a) valamint (1b) bekezdése alapján a „Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz felfüggesztése vagy lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő  naptól lehetséges.”

2018.02.03. naptól a támogatási kérelmek benyújthatóak a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül az alábbi „RÉGI”felhívások második szakaszára (A Pannónia Kincse Leader Egyesület mindegyik pályázati felhívása esetében a  támogatási kérelmek benyújtásának módja szakaszos):

  1. Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése

 

  1. Mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén

 

A pályázatok értékelésénél nem a gyorsaság a döntő szempont. Egy szakaszokon belül a beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra, ezért érdemes a rendelkezésre álló időkeretet kihasználni. A pályázatok értékelése a helyi felhívások 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában található pontozás alapján történik, így a beérkezés dátuma nem kerül figyelembevételre. Az értékelés során egy előbb beadott pályázat nem kerülhet tehát előnyösebb pozícióba a benyújtásának időpontja révén egy később benyújtott pályázattal szemben, hiszen a pályázatok együttesen, tartalmuk alapján egymáshoz mérten kerülnek elbírálásra.

Megjelentek a “Felhasználói kézikönyv elektronikus felült használatához és e-kérelem benyújtásához”, valamint az “ÉNGY tételek import segédlete” c. dokumentumok a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan, amelyek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok a “Kapcsolódó tartalmak” pont alatt érhetőek el.

A támogatási kérelem benyújtására már elérhető a LEADER helyi felhívások menüpont, azonban a kitöltés megkezdésére az adott felhívásban szereplő benyújtási időszak kezdő napjától van lehetőség.

Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése és a Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén című pályázati felhívások és mellékleteik 2017. december 21-én módosultak. Kérem, hogy a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!


 

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület Közgyűlése


2018.01.19.

26981472_1776409365711064_683903577_o

 

Január 17-én Győrszemerén került sor a Pannónia Kincse LEADER Egyesület elnökségi ülésére és közgyűlésére.A közgyűlésenSzékely Rita, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelőse a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról és a megjelent új felhívásokról tartott előadást. 26972709_1776409362377731_1193286628_o

Németh Tamás munkaszervezet vezető szakmai beszámolót tartott a 2017-es év eredményeiről. Az egyesület ledolgozta hitelállományát, működése pénzügyi szempontból is stabilnak mondható.

26850437_1822473004443463_144456811568246015_oA munkaszervezet vezető ismertette a megjelent öt LEADER felhívást, melyek iránt nagyon élénk az érdeklődés az ügyfelek részéről.
Horváth Gyula elnök ismertette a Helyi Bíráló Bizottságra tett elnökségi javaslatot, melyet a jelenlévő egyesületi tagok ellenszavazat nélkül elfogadtak.


Horváth Gyula, az egyesület elnöke megköszönte a munkaszervezet munkáját, valamint köszönetet mondott az elnökségi és felügyelő bizottsági tagoknak az egyesület működése érdekében társadalmi munkában végzett tevékenységünkért.26972026_1776409339044400_1818923111_o

 

 

Pannónia Kincse Leader Egyesület Közgyűlés


2018.01.04.

 

Meghívó


 

LEADER pályázatok


2018.01.18.

Tisztelt Pályázók!

A mai naptól a támogatási kérelmek benyújthatóak a Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése és a Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén című pályázatok tekintetében a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A Pannónia Kincse Leader Egyesület mindegyik pályázati felhívása esetében a  támogatási kérelmek benyújtásának módja szakaszos.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1a) valamint (1b) bekezdése alapján a „Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz felfüggesztése vagy lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.”

A pályázatok értékelésénél nem a gyorsaság a döntő szempont. Egy szakaszokon belül a beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra, ezért érdemes a rendelkezésre álló időkeretet kihasználni. A pályázatok értékelése a helyi felhívások 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában található pontozás alapján történik, így a beérkezés dátuma nem kerül figyelembevételre. Az értékelés során egy előbb beadott pályázat nem kerülhet tehát előnyösebb pozícióba a benyújtásának időpontja révén egy később benyújtott pályázattal szemben, hiszen a pályázatok együttesen, tartalmuk alapján egymáshoz mérten kerülnek elbírálásra.

Megjelentek a “Felhasználói kézikönyv elektronikus felült használatához és e-kérelem benyújtásához”, valamint az “ÉNGY tételek import segédlete” c. dokumentumok a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan, amelyek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok a “Kapcsolódó tartalmak” pont alatt érhetőek el.

A támogatási kérelem benyújtására már elérhető a LEADER helyi felhívások menüpont, azonban a kitöltés megkezdésére az adott felhívásban szereplő benyújtási időszak kezdő napjától van lehetőség.

Névtelen

Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése és a Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén című pályázati felhívások és mellékleteik 2017. december 21-én módosultak. Kérem, hogy a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket.

A Leader pályázatok benyújtását segítő Felhasználói kézikönyv az alábbi linken érhető el:

Leader pályázatok benyújtását segítő kézikönyv
További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!


 

A tömeges visszaélések miatt visszavonta diverzifikációs pályázatát a Miniszterelnökség


2018.01.02.

A jelentős számú visszaélések miatt a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című pályázati felhívás visszavonásáról döntött az EMVA Irányító Hatóság.

A 2016. augusztus 25-én megjelent, mintegy 13,85 milliárd forint keretösszegű felhívás a vidéki térség mezőgazdasági vállalkozásainak jövedelemstabilizálását, valamint a mezőgazdaságon kívüli vállalkozások elindítását hivatott ösztönözni. A forráskimerülés miatt felfüggesztett pályázatra alig egy hónap alatt több mint 11 ezer kérelem érkezett közel 140 milliárd forint forrásigénnyel.

Mint ahogyan azt az Irányító Hatóság korábban is jelezte, a beérkezett nagyszámú igényre való tekintettel előzetes vizsgálat elindítására került sor, amely során több esetben visszaélés, úgynevezett mesterséges körülmény megteremtésének gyanúja merült fel. A megyei kormányhivataloktól kapott információk alapján nagy számban voltak olyan kirívó esetek, miszerint bizonyos személyek egyes társadalmi csoportok kiszolgáltatottságát kihasználva, tömegével igényeltek a pályázathoz szükséges regisztrációs számot és nyújtottak be szinte azonos tartalmú kérelmeket.  A jelenlegi feldolgozottság alapján a beérkezett kérelmek több mint fele jogosulatlan a 40 ezer eurónak megfelelő forintösszeg igénybevételére.

Az ügyben feljelentés történt, melynek eredményeképpen a rendőrségi nyomozás jelenleg is folyik. Mivel a pályázati felhívásban megfogalmazott célok – a tömeges visszaélések miatt – nem teljesülhetnek, ezért az Irányító Hatóság a pályázat visszavonásáról döntött.

Fontos kiemelni, hogy a Miniszterelnökség vizsgálja annak lehetőségét, hogy azok a vidéki mikrovállalkozások, akik tisztességes úton szerettek volna támogatáshoz jutni, megfelelő mértékű forráshoz jussanak valódi fejlesztési igényeik megvalósításához.

(Forrás: Miniszterelnökség)


 

LEADER pályázatok

Tisztelt Pályázók!

Megjelentek a “Felhasználói kézikönyv elektronikus felült használatához és e-kérelem benyújtásához”, valamint az “ÉNGY tételek import segédlete” c. dokumentumok a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan, amelyek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok a “Kapcsolódó tartalmak” pont alatt érhetőek el.

A támogatási kérelem benyújtására már elérhető a LEADER helyi felhívások menüpont, azonban a kitöltés megkezdésére az adott felhívásban szereplő benyújtási időszak kezdő napjától van lehetőség.

 

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!

 

 

karacsony