Menü Bezárás

HACS AKADÉMIA – LEADER TÉRSÉGEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK

Mi történt eddig nálunk a LEADER programban Magyarországon?
A kezdeményezés Magyarországon elsőként 2002 és 2004 között, a Kísérleti LEADER Program formájában valósult meg, melynek célja a LEADER-szemlélet bevezetésének előkészítése, valamint a tapasztalatszerzés támogatása volt helyi, regionális és nemzeti szinten. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2004-ben határozott a vidéki közösségek számára jelentősebb önállóságot biztosító LEADER+ Program elindításáról az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program keretein belül. 
A program növekvő jelentőségét, az általa közvetített szemlélet kiterjesztését jelzi, hogy a LEADER+ 7 milliárdos forrását az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. tengelye megtízszerezte: a 2007-13 közötti időszakban már több mint 70 milliárd forintot fordíthatnak az akciócsoportok a helyi fejlesztési elképzelések megvalósítására. 2007 őszén, a regisztrációs folyamat végeztével országszerte 96 helyi közösség alakult, az összes LEADER részvételre jogosult település részvételével, ami szám szerint 3020 falut és kisvárost jelent. A közösségek 2008 januárjában kezdték meg helyi stratégia-alkotó munkájukat.

A 2014-2020 Fejlesztési időszak keretén belül, már teljes lefedettséggel, Magyarország összes 10.000 fő alatti településének részvételével indult el a LEADER program. A HACS-ok száma is növekedett, elérte a 103 egységet. A Helyi Akciócsoportok és azok munkaszervezetei megalkották az új Helyi Fejlesztési Stratégiáikat, megkötötték és aktualizálták együttműködéseiket és megjelentették saját Felhívásaikat! Ezen időszak jelenleg is tart, mely
eredményeit kiadványunk is be kívánja mutatni!

Milyen a LEADER szervezeti formája?
Helyi Akciócsoport
A partnerségen alapuló alulról építkezés eredménye a Helyi Akciócsoport (HACS). Területét a LEADER akciócsoportot alkotó települések adják, a HACS tagjai is innen, önkormányzatok által képviseltetik magukat.
A HACS összetételére a 2007-től előírás, hogy a közszféra szereplői az arányokat tekintve nem haladhatják meg a csoport tagjainak 40 %-át. A vállalkozói szféra és a civil szféra képviselete együttesen így legalább 60 %-ot fog kitenni. HACS tagok lehetnek az alábbiak: östermelők, egyéni vállalkozók, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyházközösségek, egyházi szervezetek, települési (helyi vagy kisebbségi) önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkező települési önkormányzati társulások, önkormányzati intézmények. A közszféra és a vállalkozói szféra elhatárolása első rálátásra viszonylag egyszerűnek tűnik. Egy bizonyos mértéket meghaladó önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozást közszférának kell tekinteni a LEADER önszerveződések esetében. Azon az elven alapul ezen előírás, hogy az önkormányzatok indirekt módon se gyakoroljanak túl nagy befolyást a csoport működésére.
A LEADER Helyi Akciócsoportok jogi formát öltve Egyesületeket, munkaszervezeteket hoztak létre, így szervezettebb struktúrák alakulnak ki, amelyek képesek koordinálni a térségben folyó fejlesztéseket. A jogi személyiségű szervezetek hosszabb távon más pályázati kiírásokon is részt vehetnek önálló tevékenységek csak részben korlátozott.

Mi az LEADER Együttműködési Projekt?
A Magyarországon működő HACS-ok regionálisan, vagy akár tematikusan is együttműködhetnek programjuk megvalósításában más térségi, magyarországi, vagy határon túli szereplőkkel. Az együttműködésük során hosszú, vagy rövidtávon segítik egymást és partnereiket. A Nyugat Dunántúli HACS-ok nem formális együttműködése már 2007 óta működik. Információ cserében, közösségépítésben, képzési programokban segítik egymást, s önmagunk át térségük fejlesztését! 
Kisfilmünk létrejötte egy ilyen együttműködési projekt eredménye, mely a Nyugat Dunántúli HACS-ok által elért eredményeket kívánja bemutatni! 

 

Az elkészült film ide kattintva tekinthető meg.

operatőr, vágó: Ladányi János

A kisfilmben térségünkről az alábbi projektek láthatóak:

8:00-tól: Nyalka Község Önkormányzata

A fejlesztés célja a falu központi helyén elhelyezkedő Milleniumi Park pihenőparkká fejlesztése mely jelenleg is turisztikai szerepet tölt be a község életében.

Jelenleg a falu központjában álló Milleniumi park pihenőhelyként szolgál az erre járó turistáknak, a kerékpáros turizmus szerelmeseinek, melyek nagy számban fordulnak meg településünkön a Sacra Velo kerékpárút okán.

A pihenőhely pihenőparkká fejlesztése emiatt rendkívül indokolt, hiszen az egyre nagyobb számban érkező környékre látogató turistáknak hatalmas vonzerőt jelent egy többfunkciós pihenőpark kiépítése. A pihenőpark fejlesztése több lépcsőben fog megtörténni. A pályázat tárgyát képező projekt az első és legfontosabb lépcsőfoka ennek a komplex elgondolásnak. Jogos elvárás az ide érkezők részéről, hogy a pihenőparkban a megállási lehetőség mellett, hogy kulturált környezetben megfelelő higiéniai körülmények között pihenhessenek meg, illetve frissíthessék fel magukat. A sétány kialakítása a parkon belül, az akadálymentesség követelményeinek is megfelelő köztéri illemhely létrehozása és a fitness eszközök beszerzése ezeket a célokat eredményesen támogatják. Így az erre kiránduló, pihenni vágyó emberek számára nem csak egy megállóhely lesz a sok közül, hanem tervezetten tudnak itt megpihenni magasabb szintű igényeket is kiszolgálni tudó, megfelelő természeti és higiéniai környezet megteremtése okán.

11:51-től: SLY FIT Kistérségi egészségmegőrző, mozgásfejlesztő stúdió – Kovácsné Reizinger Szandra

Sport- egészség- szépség. Ez a három szó és tartalmuk határozza meg a projekt célját és szakmai küldetését. A ” SLY FIT” Kistérségi egészségmegőrző, mozgásfejlesztő stúdióval meglévő kozmetikai vállalkozásom és az új telephely szolgáltatásainak céljai összekapcsolódnak, szinergiába kerülnek. A támogatással felszerelni kívánt „SLY FIT” Kistérségi egészségmegőrző, mozgásfejlesztő stúdióval komplex egészség-megőrzési és alakformálási lehetőséget nyújtok a helyiek, valamint a Pannonhalmi Kistérség lakói számára. A hármas cél elérését korszerű edzőgépek, szolárium és szauna segíti majd. A stúdió családi vállalkozásban működtetett, munkahelyteremtő beruházás lesz. A stúdió berendezéséit, felszerelését a szolgáltatási irányokhoz, részterületekhez igazodva állítottam össze. Mivel a fejlesztés egy már meglévő, új építésű épületben történik, a beruházás legnagyobb részét a stúdió berendezéseinek, felszereléseinek beszerzése teszi ki, ezen belül is a legnagyobb arányt az edzőtermi eszközök beszerzése, amely a projekt összköltségének közel 60%-a.

A stúdió kialakításával célunk az egészséges életmód elsajátításának elősegítése. Célunk a vidéki emberek szemléletformálása, a fiatal és felnőtt lakosság rendszeres testmozgási igényének felkeltése és fenntartása. Hosszú távú célunk annak elérése, hogy az egészség, mint érték a fókuszba kerüljön, a mozgás általi egészségmegőrzés, a preventív szemlélet a mindennapi élet részévé váljon.

12:16-tól: Schreiner Fa Kft

Vállalkozásuk 20 éve piacvezető a kézműipar területén, minőségi asztalos ipari termékgyártásban, lakberendezésben, népművészeti faragott termékeik hungaricumként mutatkoznak be a világ minden táján. A minőségi termékek előállítása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi szakképzésre, maguk tanították a jelenlegi munkatársaikat, szakmájuk legjobbjai. Törekedtek arra, hogy műhelyük a faipar területén mindent megrendelésnek, eleget tudjon tenni és maximumot nyújtsa a vevőimnek.

A helyi igények kiszolgálása mellett minőségi bútorgyártás, oktatás, külső belső nyílászárók készítése, óvodák iskolák, éttermi berendezések színházi bútorok, népművészeti bútorok, tárgyak készítése., furnérozás. Munkáik több világkiállításon is szerepeltek a legjobb minősítést kapták, amik megalapozták a fejlesztéseket, ma már  Magyarországot képviselik munkáikkal és büszkén mutatják be a térségünket a Sokorói dombság lankáit a Pannonhalma térséget. Schreiner Károly tulajdonosa és egyben igazgatója is a vállalkozásnak.

A vállalkozás és szakágazatban, térségben betöltött szerepe: a szakág iránti elköteleződés eredménye a térség kézműves hagyományainak tovább örökítésében betöltött hatalmas szerepük. A szakképzésben vállaltakon túl az Asztalos Mestervizsga Országos elnöke és Fafaragó Népi Iparművészként példát mutat másoknak és segíti az országos szervezetek munkáját.

 

További megvalósult projektek