Hasznos linkek

Videótár

Kövess minket a Facebookon!

Újabb LEADER pályázatok nyíltak meg a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén

20120.02.14.

Tisztelt Pályázók!

A mai napon megjelentek a Működő mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és a  Vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című pályázati felhívásaink. A pályázati felhívásokat benyújtani továbbra is a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül lehetséges.

A Pannónia Kincse Leader Egyesület mindegyik pályázati felhívása esetében a  támogatási kérelmek benyújtásának módja szakaszos.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1a) valamint (1b) bekezdése alapján a „Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz felfüggesztése vagy lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.”

A pályázatok értékelésénél nem a gyorsaság a döntő szempont. Egy szakaszokon belül a beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra, ezért érdemes a rendelkezésre álló időkeretet kihasználni. A pályázatok értékelése a helyi felhívások 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában található pontozás alapján történik, így a beérkezés dátuma nem kerül figyelembevételre. Az értékelés során egy előbb beadott pályázat nem kerülhet tehát előnyösebb pozícióba a benyújtásának időpontja révén egy később benyújtott pályázattal szemben, hiszen a pályázatok együttesen, tartalmuk alapján egymáshoz mérten kerülnek elbírálásra.

Megjelentek a “Felhasználói kézikönyv elektronikus felült használatához és e-kérelem benyújtásához”, valamint az “ÉNGY tételek import segédlete” c. dokumentumok a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan, amelyek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok a “Kapcsolódó tartalmak” pont alatt érhetőek el.

A támogatási kérelem benyújtására már elérhető a LEADER helyi felhívások menüpont, azonban a kitöltés megkezdésére az adott felhívásban szereplő benyújtási időszak kezdő napjától van lehetőség.

Működő mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és a  Vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése  című pályázati felhívások és mellékleteik 2020. február 14-én jelentek meg.

Kérem, hogy mindig a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

A Leader pályázatok benyújtását segítő Felhasználói kézikönyv az alábbi linken érhető el:

Leader pályázatok benyújtását segítő kézikönyv

2020 március hónapban tájékoztató fórumokat szervezünk a térség több településén. Erről holnapunkon értesítjük Tisztelt Pályázókat.

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!

Ünnepi nyitvatartás

Tájékoztatjuk projekt gazdáinkat, hogy irodánk 2019. december 20-tól 2020. január 3-ig zárva tart. Ebben az időszakban munkanapokon telefonon elérhetőek vagyunk.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Pannónia
Kincse LEADER Egyesület

Meghívó Vidékfejlesztési Fórumra

2019.11.22.

Tisztelettel meghívjuk Önt

2019. december 2-án, hétfőn 900 órai
kezdettel

Győrszemerén a Polgármesteri Hivatalban

(9121 Győrszemere, Fő utca 20.) , valamint

2019. december 2-án, hétfőn 1100 órai
kezdettel

Abdán az Önkormányzati Hivatalban

(9151 Abda,
Szent István u. 3.),

tartandó vidékfejlesztési fórumra, melynek főbb témái:

A LEADER Program aktualitásai – új pályázati felhívás tervezetek
ismertetése

Előleg igénylés, kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

Győr, 2019. november
22.

Megjelenésében bízva, tisztelettel:           

Németh Tamás munkaszervezet vezető        

Meghívó Fórumra

2019.11.03.

Tisztelettel meghívjuk Önt

2019. november 13-án, szerdán 930 órai kezdettel (Közgyűlést követően)

Nyalkán azIntegrált Közösségi
és Szolgáltató Térben (IKSZT)

(9096
Nyalka, Kossuth út 72.)

tartandó vidékfejlesztési fórumra, melynek főbb témái:

A
LEADER Program aktualitásai – új pályázati felhívás tervezetek ismertetése

Előleg
igénylés, kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

Győr,
2019. október 31.

Megjelenésében bízva,
tisztelettel:                                                            

Németh
Tamás
PKLE
munkaszervezet vezető

Közgyűlés meghívó

2019.11.03.

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2019.
november 13-án 900 órakor (szerda)

KÖZGYŰLÉST

tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér (IKSZT)

9096 Nyalka Kossuth út 72

Regisztráció: 830
órától.

Napirend:

  1. A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása
  2. Tisztújítás az elnökségben
  3. A Pannónia Kincse LEADER Egyesület jövőképe
  4. Egyéb felmerült kérdések

Kérem, hogy javaslataikat az elnökség tagjának személyére (Herold Ádám korábbi polgármester helyére) írásban 2019. november 12. 12 óráig tegyék meg!

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor 2019. november 13-án 905 órakor a meghívóban kiküldött eredeti napirendi pontokkal és helyszínen, ami a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Kelt: Győrszemere,
2019. november 5.

Megjelenésére
feltétlenül számítva, maradok tisztelettel:

                                                                                                           
Horváth Gyula

                                                                            
           
           PKLE elnök
s.k.

Helyi Bíráló Bizottsági döntés a Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése c. pályázati felhívás kapcsán


2019. szeptember 6.

Tisztelt Pályázók!

A Pannónia Kincse Leader Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága (HBB) Horváth Gyula elnökletével újabb LEADER intézkedéshez kapcsolódóan ülésezett: az intézkedés célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pannónia Kincse Leader Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága a mai napon 277.360.172 Ft támogatásról döntött a Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok kapcsán.

A Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezete a HBB döntését követően a pályázatokat átadja végső jogosultsági ellenőrzésre a Magyar Államkincstár részére, mely megtörténte után a Magyar Államkincstár fogja a Támogatói Okiratokat megküldeni a nyertes pályázók részére.

Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a LEADER helyi felhívások kapcsán lehetőség van előleg- és kifizetési kérelem benyújtására, melyhez a segédletek az alábbi linken érhetőek el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5746072/tajekoztatok.

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!


 

LEADER Projektátadó Győrasszonyfán


2019.08.10.

Átadásra és felszentelésre került a 2014-2020-as időszak első LEADER projektje.

Győrasszonyfán a Szűz Mária Neve Plébánia pályázott sikerrel és nyert támogatást keresztúti ólomüvegezett stációképek felállítására és a Golgota megújítására. Az új turisztikai attrakció  szemléletesen ábrázolja a Jézus által megtett utolsó út (keresztút) 14 jelenetét. A keresztút ilyen formájú szemléletes megjelenítése egy olyan ájtatosság, aminek segítségével a keresztény hívek Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének eseményein elmélkedhetnek, átélhetik azt, és nemcsak a helyi gyülekezet tagjai, hanem a térségbe látogató turisták számára is vallási hitéleti élményt biztosít, a település vonzerejét pedig növeli.

A projekt eredményeként Győrasszonyfa és térsége egy új turisztikai attrakcióval gazdagodik, amely hozzájárul a település és az egész térség idegenforgalmi potenciáljának erősödéséhez, a településen már meglévő vallási turizmus növekedéséhez, és a helyi közösség hitéletének kiteljesedéséhez. A 14 stációképpel szegélyezett keresztút szemléletes bemutatása Magyarországon ebben a formában egyedi, hasonló ólomüvegezett stáció még nem készült.

Az elkészült stációt ünnepélyes keretek között  Hortobágyi T. Cirill Pannonhalmi Főapát szentelte fel, Horváth Gyula, a Pannónia Kincse Leader Egyesület Elnöke, Dr. Fürjes Zoltán az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár és Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnöke adták át.

68493950_2106378763004479_6717562574474313728_n


 

Előlegigénylés

2019.08.012.

Tisztelt nyertes pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a LEADER helyi felhívások kapcsán lehetőség van előleg- és kifizetési kérelem benyújtására, melyhez a segédletek az alábbi linken érhetőek el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5746072/tajekoztatok.

 

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!

Közgyűlés meghívó


 

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2019. május 22-én 1700 órakor (szerda)

KÖZGYŰLÉST

tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Szolgáltatóház Koroncó

(9113. Koroncó, Rákóczi u. 46.)

Regisztráció: 1630 órától.

Napirend:

  1. Szakmai és pénzügyi beszámoló a Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2018. évi munkájáról, elért eredményekről, könyvvizsgálói jelentés – Németh Tamás munkaszervezet vezető, Vass László könyvelő, és Nemes Jánosné Könyvvizsgáló
  2. Beszámoló a gazdaságfejlesztés körében lezárt pályázatokról valamint a folyamatban lévő Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című pályázati felhívásról. Döntés a fel nem használt fejlesztési források felhasználásáról.
  3. A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása
  4. Tisztújítás az elnökségben Illés Tamás lemondását követően
  5. A Pannónia Kincse LEADER Egyesület jövőképe
  6. Egyéb felmerült kérdések

 Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor 2019. május 22-én 1705 órakor a meghívóban kiküldött eredeti napirendi pontokkal és helyszínen, ami a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

2019. május 9.

 

Megjelenésére feltétlenül számítva, maradok tisztelettel:

Horváth Gyula

PKLE elnök s.k.